Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

ዓለም ለኻዊ ዜናታት

ዓብደላ ሓምዶክ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ብምዃን ተሸይሞም

ኣዲስ ኣበባ፣ 16 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ዓብደላ ሓምዶክ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ብምዃን ተሸይሞም። ሱዳን፡ ቅድሚ ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ምስጋራ ንሰለስተ ዓመት ኣብ መሰጋገሪ ምምሕዳር እትፀንሕ እንትትከውን፥ ንዓብደላ ሓምዶክ ቀዳማይ ሚኒስትር ገይራ ሸይማቶም ኣላ። ዓብደላ ሓምዶክ፥ ሰላም…

ፕሬዚዳንት ሱዳን ነበር ኣልበሽር ሚልየናት ዶላራት ካብ ስዑዲ ተቐቢሎም ነይሮም

ኣዲስ ኣበባ፣ 14 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ፕሬዚዳንት ሱዳን ነበር ዑመር ኣልበሽር፥ ካብ ስዑዲ ዓረብ ሚልየናት ዶላራት ከምዝተቐበሉ ኣሚኖም ክብል መርማሪ ገበን ንቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሓቢሩ። ዑመር ኣልበሽር፥ 25 ሚልየን ካብ ወራስ ዓራት ስዑዲ ዓረብ ንጉስ መሓመድ ቢን ሳልማን ካልእ…

ኣብ ኤርትራ ዝዘነበበ ሓያል ዝናብ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ኣብፂሑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 13 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ኤርትራ ዝዘነበበ ሓያል ዝናብ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከምዘብፀሐ ተገሊፁ። ብምኽንያት እቲ ለይትን መዓልትን ብዘይምቁራፅ ዝዘነበ ዝናብ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ፣ ኣብያተ ምህርትን ጥሪትን ሓያል ጉድኣት ዝበፅሐ እንትኸውን፥ ኣባይቶም ዝፈረሶምን…

ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዚምባብዌ ተነቢሩ ዘሎ ቁጠባዊ እገዳ ንኽልዓል ፃውዒት ኣቕሪበን

ኣዲስ ኣበባ፣ 13 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)16 ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዚምባብዌ ተነቢሩ ዘሎ ቁጠባዊ እገዳ ብህፁፅ ንክለዓል ንኤሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ፃውዒት ኣቕሪበን።   ኣቦ ወንበር ልምዓት ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪካ ፕዴዚዳንት ታንዛንያ ጆን ማጉፉሊ፥ እቲ እገዳ ነቲ ዞባ…

ኣመሪካ ነዳዲ ዝፀዓነት ዓባይ መርከብ ኢራን ንክትሕዝ ኣዚዛ

ኣዲስ ኣበባ፣ 11 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣመሪካ ነዳዲ ዝፀዓነት ዓባይ መርከብ ኢራን ንክትሕዝ ኣዚዛ። 2 ነጥቢ 1 ሚሊየን በርሚል ነዳዲ ዝፀዓነት ግራስ 1 ዝተብሃለት ዓባይ መርከብ ገንኢ-ነዳዲ ኢራን 4 ሓምለ ብዘይሕጋዊ መገዲናብ ሶርያ ነዳዲ ተስግር ነይራ ብዝብል ጥርጣረ ኣብ ጅብራልተር…

ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ዘተ ነፂጋቶ

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ሰሜን ኮርያ “ድሕሪ ሐዚ ምስ ደቡብ ኮርያ ክዛተ ኣይደልን” ብምባል ዘተ ክልቲኤን ሃገራት ነጺጋቶ። ክልቲኤን ኮርያ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኲናት ዓለም ኣብ ክልተ ከመዝተኸፈላ ይፍለጥ። ደቡብ ኮርያ ካብ መግዛእቲ ጃፓን ናፃ ዝወፅአትሉ መዓልቲ ሓርነት…

ሓላፊ ክፍሊ ስለያ ሱዳን ነበር ሳልሕ ጎሽ ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ተኸልኪሎም

ኣዲስ ኣበባ፣ 9 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ሓላፊ ፀጥትን ሰለያን ሱዳን ዝነበሩ ሳልሕ ጎሽ ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ከምዝተኸልከሉ ተገሊፁ። ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ዝተኸልከልሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ፥ ምስ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተኣሳሰር ክሲ ስለዝቐረበሎም እዩ ተባሂሉ። እቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ…

ንሕማም ኢቦላ ክፍውስ ተስፋ ዝተነበረሉ ፈውሲ 90 ሚእታዊ እወንታዊ ውፅኢት ኣርእዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 7 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ንሕማም ኢቦላ ክፍውስ ተስፋ ዝተነበረሉ ፈውሲ 90 ሚእታዊ እወንታዊ ውፅኢት ኣርእዩ ተመራመርቲ፥ ሕማም ኢቦላ ኣብ ቀረባ እዋን ክሓውን ክከላኸልዎን ዘኽእል ተስፋ ዝህብ ውፅኢት ከምዝረኸቡ  ገሊፆም። ኣርባዕተ ኣፋውት ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ…

ኣለጃንድሮ ግያማቲ ፕሬዚዳንት ጓቲማላ ብምዃን ተመሪፆም

ኣዲስ ኣበባ ፣ 6 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ጓቲማላ ሓላፊ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ኣባል ዓቓባዊ ፓርቲ ኣለጃንድሮ ግያማቲ ፕሬዚዳንት እታ ሃገር ብምኻን ተመሪፆም። ኣብቲ ዝተኻየደ ሃገራዊ መረፃ፥ ኣለጃንድሮ ግያማቲ 59 ሚእታዊ ክረኽቡ እንከሎዉ መወዳድርቶም ዝነበራ ሳንድራ ቶረስ 41 ሚእታዊ…

ዝምባብወ ፀገም ቀረብ ኤሌክትሪክ ንምፍታሕ ዘኽእል ልዕሊ 42 ሚሊየን ዶላር ልቓሕ ረኺባ

ኣዲስ ኣበባ፣ 6 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ዝምባብወ ኣጋጢሙዋ ዘሎ ሕፅረት ኤሌክትሪክ ንምፋታሕ ዘኽእል 42 ነጥቢ 5 ሚልየን ዶላር ልቓሕ ከም ዝረኸበት ገሊፃ። እታ ብመንግስቲ ዝምባብወ እትውነን ጋዜጣ ከምዝሓበረቶ፥ ሚኒስቴር ፋይናንስ ዝምባብወ ካብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ጀሚሩ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ…