Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

ዓለም ለኻዊ ዜናታት

ኣብ ኤርትራ ዝዘነበበ ሓያል ዝናብ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ኣብፂሑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 13 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ኤርትራ ዝዘነበበ ሓያል ዝናብ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከምዘብፀሐ ተገሊፁ። ብምኽንያት እቲ ለይትን መዓልትን ብዘይምቁራፅ ዝዘነበ ዝናብ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ፣ ኣብያተ ምህርትን ጥሪትን ሓያል ጉድኣት ዝበፅሐ እንትኸውን፥ ኣባይቶም ዝፈረሶምን…

ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዚምባብዌ ተነቢሩ ዘሎ ቁጠባዊ እገዳ ንኽልዓል ፃውዒት ኣቕሪበን

ኣዲስ ኣበባ፣ 13 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)16 ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዚምባብዌ ተነቢሩ ዘሎ ቁጠባዊ እገዳ ብህፁፅ ንክለዓል ንኤሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ፃውዒት ኣቕሪበን።   ኣቦ ወንበር ልምዓት ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪካ ፕዴዚዳንት ታንዛንያ ጆን ማጉፉሊ፥ እቲ እገዳ ነቲ ዞባ…

ኣመሪካ ነዳዲ ዝፀዓነት ዓባይ መርከብ ኢራን ንክትሕዝ ኣዚዛ

ኣዲስ ኣበባ፣ 11 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣመሪካ ነዳዲ ዝፀዓነት ዓባይ መርከብ ኢራን ንክትሕዝ ኣዚዛ። 2 ነጥቢ 1 ሚሊየን በርሚል ነዳዲ ዝፀዓነት ግራስ 1 ዝተብሃለት ዓባይ መርከብ ገንኢ-ነዳዲ ኢራን 4 ሓምለ ብዘይሕጋዊ መገዲናብ ሶርያ ነዳዲ ተስግር ነይራ ብዝብል ጥርጣረ ኣብ ጅብራልተር…

ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ዘተ ነፂጋቶ

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ሰሜን ኮርያ “ድሕሪ ሐዚ ምስ ደቡብ ኮርያ ክዛተ ኣይደልን” ብምባል ዘተ ክልቲኤን ሃገራት ነጺጋቶ። ክልቲኤን ኮርያ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኲናት ዓለም ኣብ ክልተ ከመዝተኸፈላ ይፍለጥ። ደቡብ ኮርያ ካብ መግዛእቲ ጃፓን ናፃ ዝወፅአትሉ መዓልቲ ሓርነት…

ሓላፊ ክፍሊ ስለያ ሱዳን ነበር ሳልሕ ጎሽ ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ተኸልኪሎም

ኣዲስ ኣበባ፣ 9 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ሓላፊ ፀጥትን ሰለያን ሱዳን ዝነበሩ ሳልሕ ጎሽ ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ከምዝተኸልከሉ ተገሊፁ። ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ዝተኸልከልሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ፥ ምስ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተኣሳሰር ክሲ ስለዝቐረበሎም እዩ ተባሂሉ። እቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ…

ንሕማም ኢቦላ ክፍውስ ተስፋ ዝተነበረሉ ፈውሲ 90 ሚእታዊ እወንታዊ ውፅኢት ኣርእዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 7 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ንሕማም ኢቦላ ክፍውስ ተስፋ ዝተነበረሉ ፈውሲ 90 ሚእታዊ እወንታዊ ውፅኢት ኣርእዩ ተመራመርቲ፥ ሕማም ኢቦላ ኣብ ቀረባ እዋን ክሓውን ክከላኸልዎን ዘኽእል ተስፋ ዝህብ ውፅኢት ከምዝረኸቡ  ገሊፆም። ኣርባዕተ ኣፋውት ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ…

ኣለጃንድሮ ግያማቲ ፕሬዚዳንት ጓቲማላ ብምዃን ተመሪፆም

ኣዲስ ኣበባ ፣ 6 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ጓቲማላ ሓላፊ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ኣባል ዓቓባዊ ፓርቲ ኣለጃንድሮ ግያማቲ ፕሬዚዳንት እታ ሃገር ብምኻን ተመሪፆም። ኣብቲ ዝተኻየደ ሃገራዊ መረፃ፥ ኣለጃንድሮ ግያማቲ 59 ሚእታዊ ክረኽቡ እንከሎዉ መወዳድርቶም ዝነበራ ሳንድራ ቶረስ 41 ሚእታዊ…

ዝምባብወ ፀገም ቀረብ ኤሌክትሪክ ንምፍታሕ ዘኽእል ልዕሊ 42 ሚሊየን ዶላር ልቓሕ ረኺባ

ኣዲስ ኣበባ፣ 6 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ዝምባብወ ኣጋጢሙዋ ዘሎ ሕፅረት ኤሌክትሪክ ንምፋታሕ ዘኽእል 42 ነጥቢ 5 ሚልየን ዶላር ልቓሕ ከም ዝረኸበት ገሊፃ። እታ ብመንግስቲ ዝምባብወ እትውነን ጋዜጣ ከምዝሓበረቶ፥ ሚኒስቴር ፋይናንስ ዝምባብወ ካብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ጀሚሩ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ…

ሰሜን ኮርያ ቦትኡ ናብ ዘይተነፀረ ሚሳኤል ኣወንጪፋ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 4 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ሰሜን ኮርያ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ውሽጢ ጥራሕ ንሓምሻይ ግዘ ክበሃል ዝኽእል ክልተ ሚሳኤል ናብ ባሕሪ ኣወንጪፋ። ወተሃደራት ደቡብ ኮርያ ሓፂር ርሕቐት ዝጉዓዙ ባላስቲክ ሚሳኤል ምዃኖም ገሊፆም። እዚ ፍፃመ ሓቅነቱ እንተድኣ ተረጋጊፁ፥ ንድንጋገ…

ሰሜን ኮርያ ብመጥቃዕቲ ሳይበር ክልተ ቢሊየን ዶላር ሰሪቓ-ፀብፃብ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 1 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፅዋር መደባታ ብገንዘብ ንምሕጋዝ መጥቃዕቲ ሳይበር ብምፍፃም ክልተ ቢሊየን ዶላር ኣሜሪካ ሰሪቓ ክብል ልሒኹ ዝወፅአ ፀብፃብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። እቲ ሚስጢራዊ ፀብፃብ፥ ፒዮንጊያንግ ገንዘብ ንምእካብ ባንክታትን ናይ…