Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

ቴክ

ፌስቡክ 5 ቢሊየን ዶላር ክቕፃዕ እዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 6 ሓምለ፣ 2011(ኤፍ.ቢ.ሲ)ኮሚሽን ንግዲ ኣመሪካ ዝበሃል ተቖፃፃሪ ኣካል ፌስቡክ 5 ቢሊየን ዶላር ክቕፃዕ ወሲኑ። እቲ ውሳነ ክሳብ ሕዚ ካብ ዝተመሓላለፉ መቕፃዕትታት ገንዘብ እቲ ዝለዓለ እዩ ተባሂሉ። ፌስቡክ፥ “ናይ ተጠቀምቱ ውልቃዊ ሓበሬታ ክሕልው ኣይከኣለን” ብዝብል እዩ…

ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን 9 ውኢታት ምርምር ኣመሪቑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 4 ሓምለ፣ 2011(ኤፍ.ቢ.ሲ)ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ትሽዓተ ውኢታት ምርምር ኣመሪቑ። እቲ ስራሕቲ ምርምር ካብ 2007 ዓ.ም ጀሚሩ እናተሳለጠ ዝፀንሐ ከምዝኾነ ተገሊፁ። ስለዝኾነ ካብቶም ንምርቓት ዝበቕዑ ውፅኢታት ምርምር፥ ካብ ፋብሪካታት ብዝወፅእ ሓተላ ዝተበከሉ…

ኢትዮጵያውያን ሓዳሽ ንዝተረኸበት ገዛፍ ኣካል ህዋ ስያመ ንክህቡ ፃውዒት ቀሪቡ

ኣዲስ ኣበባ፣ 14 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍቢሲ)ኢትዮጵያውያን ሓዳሽ ንዝተረኸበት ገዛፍ ኣካል ህዋ ስያመ ንክህቡ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስቴር ፌዴሪኢ ፃውዒት ኣቕሪቡ። ዓለም ለኻዊ ሕብረት ህዋ እቲ ዕድል ንኢትዮጵያ ከምዝሃባ ድማ ተሓቢሩ። ሳይንሳዊ መፍለዪ ቁፅሪ እቲ ኣካል፥ ኤችዲ 16175 ን…

ኣብ እዋን ምጥቃም ዋትስኣፕ ካብ ሰርሰርቲ(ሃከርስ) ብኸመይ ትከላኸሉ?

ኣዲስ ኣበባ፣ 7 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ዋትስኣፕ ዘነፃፀረ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ምስ ተገለፀ 1 ነጥቢ 5 ቢልየን ተጠቀምቲ ዋትስኣፕ ደንጊፆም እዮም። ንስኹም'ከ "ብኸመይ እየ ውሕስነት መረዳእታታተይ ከረጋግፅ ዝኽእል" ዝብል ሓሳብ ኣጨኒቕኩም ዶ ይኸውን? ብፍላይ ጋዜጠኛ ወይ ድማ…

ሰርሰርቲ መረዳእታ ንዋትስኣፕ ተጠቒሞም ኣብ ሞባይላት ሶፍትዌር ስለያ ምፅዓኖም ተገሊፁ

ኣዲስ ኣባባ፣ 6 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)መረዳእታ ዝጉሕሉ ሰርሰርቲ ('ሃከርስ') ንዋትሳፕ ብምጥቃም ኣብ ሞባይል ቴሌፎናትን ካልኦት ኤሌክትሮኒክስን ናይ ስለያ ሶፍትዌር (መተግበሪ) ፅዒኖም ምንባሮም ተረጋጊፁ። ኣብ ዋትሳፕ ንዘሎ ክፍተት ብምጥቃም ነቲ ናይ ስለያ መተግበሪ ክፅዕኑ ከም…

ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ በዓል ሞተር ማሕረሻ ተመሪቑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 ሚያዚያ፣ 2011(ኤፍ.ቢ.ሲ)ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ዝሰርሖ በዓል ሞተር ማሕረሻ ተመሪቑ። እቲ ማሕረሻ ንናይ ኢትዮጵያ ሕርሻ ብዝስማዕማዕ መገዲ ዝተሰርሐ ከምዝኾነ ተገሊፁ። ብተወሳኺ ብኢትዮጵያውያን ሰብ ሞያ ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ተወሳኺ ምምሕያሽ ብምግባር ኣብ ረብሓ…

ኩባንያ ጎግል “ጎግል+” ዝተብሃለ ማሕበራዊ ሚዲይኡ ከምዝዓፀወ ኣፍሊጡ

ኣዲስ ኣበባ፣ 25 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኩባንያ ጎግል “ጎግል+” ዝተብሃለ ማሕበራዊ ሚዲይኡ ከምዝዓፀወ ኣፍሊጡ። ኩባንያ ጎግል “ጎግል+” ዝተብሃለ ማሕበራዊ ሚዲይኡ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ካብ 2011 ጀሚሩ ኣብ ረብሓ ንክውዕል ዝገበረ እንትኸውነ፥ ምስ ፌስ ቡክን ትዊተርን ንምውድዳር…

ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንሰትዮ ዝበፅሑ ፅዕንቶታት ዝቕንሱ ቴክኖሎጂታት ተግባራዊ ክኾኑ እዮም

ኣዲስ ኣበባ፣ 25 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንሰትዮ ዝበፅሑ ፅዕንቶታት ክቕንሱ ዝኽእሉ ቴክኖሎጂታት ኣብ ቀረባ እዋን ተግባራዊ ከምዝግበሩ ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ኣፍሊጡ። ኣብ ሸውዓተ ክልላት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ ዘለዉ ፅዕንቶታት ከምዘፅንዐ…

ትግራይ ብዓውደ ፍልጠት ዝማዕበለ ሓይሊ ሰብ ንክትውንን ራእይ ዝሰነቐ ኣካዳሚ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ፍስሃ ተመሪቑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 4 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ትግራይ ብዓውደ ፍልጠት ዝማዕበለ ሓይሊ ሰብ ንክትውንን ራእይ ዝሰነቐ ኣካዳሚ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ፍስሃ ትማሊ ተመሪቑ። እቲ ብ65 ሚሊየን ብር ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ዓዲ“ሓ” ዝተሃነፀ ኣካዳሚ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ፍስሃ፥  ህንፅኡ ኣብ ልዕሊ 7…

ቁፅሪ ተጠቀምቲ ኢንተርኔት ኣብ ኢትዮጵያ 19 ሚሊየን በፂሑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 27 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ቁፅሪ ተጠቀምቲ ኢንተርኔትን ዳታን ኣብ ኢትዮጵያ 19 ሚሊየን ምብፅሑ ኢትዮ-ቴሌኮም ኣፍሊጡ። ድምር ቁፅሪ ተጠቀምቲ ኢትዮ-ቴሌኮም 41 ነጥቢ 1 ሚሊየን ምብፅሑ ዝሓበረ እቲ ትካል፥ ካብዚ እቶም 1 ነጥቢ 14 ሚሊየን ስሩዕ ቴሌፎን ከምዝጥቀሙ ኣፍሊጡ።…