Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

ቴክ

ዘመናዊ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ሞባይል  ‘5G’ ጠንቂ ሕማማት ክኸውን ይኽእል`ዶ?

ኣዲስ ኣበባ፣ 11 ሓምለ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)5G - ብሓምሻይ ወለዶ ዝፍለጥ ሓድሽ ሽቦ-ኣልቦ ኣገልግሎት ኔትወርክ ሞባይል ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ መጀመርታ ርብዒ ዓመት 2019 ኢዩ ክተኣታቶ ጀሚሩ። እንተኾነ ግና ነዊሕ ከይፀንሐ ከምኒ ዓዲ እንግሊዝ፣…

ፌስቡክ ከውጽኦ መዲብዎ ዘሎ ዲጂታላዊ ገንዘብ ዕንቅፋታት የጋጥሞ’ሎ

ኣዲስ ኣባበ ፣ 9 ሓምለ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ፌስቡክ ከውጽኦ መዲብዎ ዘሎ ዲጂታላዊ ገንዘብ ዕንቅፋታት የጋጥሞ'ሎ። ትማሊ ሰኑይ ናይ ኣመሪካ ክፍሊ ምምሕዳር ገንዘብ ስቲቭ ማንቺን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ፥ እቲ ዲጂታላዊ ገንዘብ ብዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ገንዘብን ንግብረራዕዲ ዝምውሉ…

ፌስቡክ 5 ቢሊየን ዶላር ክቕፃዕ እዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 6 ሓምለ፣ 2011(ኤፍ.ቢ.ሲ)ኮሚሽን ንግዲ ኣመሪካ ዝበሃል ተቖፃፃሪ ኣካል ፌስቡክ 5 ቢሊየን ዶላር ክቕፃዕ ወሲኑ። እቲ ውሳነ ክሳብ ሕዚ ካብ ዝተመሓላለፉ መቕፃዕትታት ገንዘብ እቲ ዝለዓለ እዩ ተባሂሉ። ፌስቡክ፥ “ናይ ተጠቀምቱ ውልቃዊ ሓበሬታ ክሕልው ኣይከኣለን” ብዝብል እዩ…

ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን 9 ውኢታት ምርምር ኣመሪቑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 4 ሓምለ፣ 2011(ኤፍ.ቢ.ሲ)ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ትሽዓተ ውኢታት ምርምር ኣመሪቑ። እቲ ስራሕቲ ምርምር ካብ 2007 ዓ.ም ጀሚሩ እናተሳለጠ ዝፀንሐ ከምዝኾነ ተገሊፁ። ስለዝኾነ ካብቶም ንምርቓት ዝበቕዑ ውፅኢታት ምርምር፥ ካብ ፋብሪካታት ብዝወፅእ ሓተላ ዝተበከሉ…

ኢትዮጵያውያን ሓዳሽ ንዝተረኸበት ገዛፍ ኣካል ህዋ ስያመ ንክህቡ ፃውዒት ቀሪቡ

ኣዲስ ኣበባ፣ 14 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍቢሲ)ኢትዮጵያውያን ሓዳሽ ንዝተረኸበት ገዛፍ ኣካል ህዋ ስያመ ንክህቡ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስቴር ፌዴሪኢ ፃውዒት ኣቕሪቡ። ዓለም ለኻዊ ሕብረት ህዋ እቲ ዕድል ንኢትዮጵያ ከምዝሃባ ድማ ተሓቢሩ። ሳይንሳዊ መፍለዪ ቁፅሪ እቲ ኣካል፥ ኤችዲ 16175 ን…

ኣብ እዋን ምጥቃም ዋትስኣፕ ካብ ሰርሰርቲ(ሃከርስ) ብኸመይ ትከላኸሉ?

ኣዲስ ኣበባ፣ 7 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ዋትስኣፕ ዘነፃፀረ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ምስ ተገለፀ 1 ነጥቢ 5 ቢልየን ተጠቀምቲ ዋትስኣፕ ደንጊፆም እዮም። ንስኹም'ከ "ብኸመይ እየ ውሕስነት መረዳእታታተይ ከረጋግፅ ዝኽእል" ዝብል ሓሳብ ኣጨኒቕኩም ዶ ይኸውን? ብፍላይ ጋዜጠኛ ወይ ድማ…

ሰርሰርቲ መረዳእታ ንዋትስኣፕ ተጠቒሞም ኣብ ሞባይላት ሶፍትዌር ስለያ ምፅዓኖም ተገሊፁ

ኣዲስ ኣባባ፣ 6 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)መረዳእታ ዝጉሕሉ ሰርሰርቲ ('ሃከርስ') ንዋትሳፕ ብምጥቃም ኣብ ሞባይል ቴሌፎናትን ካልኦት ኤሌክትሮኒክስን ናይ ስለያ ሶፍትዌር (መተግበሪ) ፅዒኖም ምንባሮም ተረጋጊፁ። ኣብ ዋትሳፕ ንዘሎ ክፍተት ብምጥቃም ነቲ ናይ ስለያ መተግበሪ ክፅዕኑ ከም…

ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ በዓል ሞተር ማሕረሻ ተመሪቑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 ሚያዚያ፣ 2011(ኤፍ.ቢ.ሲ)ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ዝሰርሖ በዓል ሞተር ማሕረሻ ተመሪቑ። እቲ ማሕረሻ ንናይ ኢትዮጵያ ሕርሻ ብዝስማዕማዕ መገዲ ዝተሰርሐ ከምዝኾነ ተገሊፁ። ብተወሳኺ ብኢትዮጵያውያን ሰብ ሞያ ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ተወሳኺ ምምሕያሽ ብምግባር ኣብ ረብሓ…

ኩባንያ ጎግል “ጎግል+” ዝተብሃለ ማሕበራዊ ሚዲይኡ ከምዝዓፀወ ኣፍሊጡ

ኣዲስ ኣበባ፣ 25 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኩባንያ ጎግል “ጎግል+” ዝተብሃለ ማሕበራዊ ሚዲይኡ ከምዝዓፀወ ኣፍሊጡ። ኩባንያ ጎግል “ጎግል+” ዝተብሃለ ማሕበራዊ ሚዲይኡ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ካብ 2011 ጀሚሩ ኣብ ረብሓ ንክውዕል ዝገበረ እንትኸውነ፥ ምስ ፌስ ቡክን ትዊተርን ንምውድዳር…

ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንሰትዮ ዝበፅሑ ፅዕንቶታት ዝቕንሱ ቴክኖሎጂታት ተግባራዊ ክኾኑ እዮም

ኣዲስ ኣበባ፣ 25 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንሰትዮ ዝበፅሑ ፅዕንቶታት ክቕንሱ ዝኽእሉ ቴክኖሎጂታት ኣብ ቀረባ እዋን ተግባራዊ ከምዝግበሩ ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ኣፍሊጡ። ኣብ ሸውዓተ ክልላት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ ዘለዉ ፅዕንቶታት ከምዘፅንዐ…