Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

ቴክ

ጉግል ኣብ ፍርያቱ ኣበር ንዝረኸበ ሰብ 1 ነጥቢ 5 ሚልየን ዶላር ክኸፍል እዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 13 ሕዳር፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ጉግል ኣብ “ኣንድሮይድ ስማርት” ቴለፎናቱ ኣበር ንዝረኸበ ሰብ ዝኸፍሎ ገንዘብ ካብ 200 ሺሕ ናብ 1 ነጥቢ 5 ሚልየን ዶላር ኣሜሪካ ክብ ከም ዘበሎ ኣፍሊጡ። ጉግል ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ካብ 2015 ጀሚሩ ንተመራመርቲ ድህነት ልዕሊ 4 ሚልየን…

ኢትዮጵያ ናይ መጀመርታ ሳትላይታ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናብ ህዋ ክተሕምብብ ኢያ

ኣዲስ ኣበባ፣ 12 ሕዳር፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኢትዮጵያ ናይ መጀመርታ ሳትላይታ 12 ታሕሳስ 2012 ዓ.ም ናብ ህዋ ከምተሕምብብ ኢኒስቲትዩት ቴክኖሎጂ ስፔስ ሳይንስ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ንመጀመርታ ግዘ ናብ ህዋ እተሕምብባ ሳትላይት፥ ምስ ምርምር ጠፈር መንግስቲ ቻይና…

ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን 5ጂ ኢንተርኔት ክተፋልጥ ኢያ

ኣዲስ ኣበባ፣ 12 ሕዳር፣ 2012(ኤፍ ቢሲ)ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን መሰረተ ልምዓት ሓምሻይ ወለዶ(5ጂ) ኢንተርኔት ክተፋልጥ ኢያ ተባሂሉ። ኣብ ኣፍሪካ ዝህሉ ዘመናዊ ግልጋሎት ባንክን ዕዳጋ ተንቀሳቓሲ ስልኪን ኣመልኪቱ ዝዛተ ኣኼባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሳለጥ ኣሎ። ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ…

ኤጀንሲ መርበብ ድሕንነትን መረዳእታን “ጋሻ“ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፀረ- ቫይረስ ኣማዕቢሉ

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 ሕዳር፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኤጀንሲ መርበብ ድሕንነትን መረዳእታን “ጋሻ“ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፀረ- ቫይረስ ምምዕባሉ ኣፍሊጡ። እቲ ፀረ-ቫይረስ ኣብ ውሽጢ ኔትወርክን ኮምፒዩተርን ዘለዉ መተግበሪታት (application) ንዝመፅኡ ጥቕዓታት ንምቁፅፃር ዘኽእል ምዃኑ ተገሊፁ።…

“ማይክሮሶፍት” ኣብ ሰሙን ኣርባዕተ መዓልታት ጥራሕ ብምስራሕ ኣፍራይነቱ ከምዝዓበየ ተገሊፁ

ኣዲስ ኣበባ፣ 25 ጥቅምቲ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ጃፓን ዝርከብ ጨንፈር ኩባንያ ቴክኖሎጂ ማይክሮሶፍት ሰራሕተኛታቱ ኣብ ሰሙን ኣርባዕተ መዓልታት ጥራይ ክሰርሑ ብምግባሩ ኣፍራይነት ሰራሕተኛታቱ ብ40 ሚኢታዊ ከም ዝዓዘዘ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ንመፈተኒ ኣብ ዘተኣታተዎ ኣገባብ፥ እቶም ሰራሕተኛታት…

ትዊተር ፖለቲካ ተንከፍ ምልክታታት ክእግድ እዩ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 20 ጥቅምቲ ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ) ትዊተር ፖለቲካ ተንከፍ ምልክታታት ከምዝእግድ ኣፍሊጡ። ፖለቲካ ተንከፍ ምልክታታት፥ ናብ ሰባት ክበፅሑ ዘለዎም ብባዕሎም እምበር ብመሸጣ መልክዕ ክኸውን ከምዘይግባእ እቲ ኩባኒያ ገሊፁ። ዋና ፈፃሚ ስራሕ ትዊተር ጃክ ዶርሴይ፥ ብኢንተርኔት…

ፌስቡክ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓሶት መረዳእታታት ንምቕናስ ዘኽእሎ ፕሮግራም ጀሚሩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 28 መስከረም፣ 2012(ኤፍ.ቢ.ሲ)ፌስቡክ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ 10 ሃገራት ኣፈሪካ ናይ ሓሶት መረዳእታታት ንምቕናስ ዘኽእሎ ፕሮግራም ጀሚሩ። ፌስ ቡክ ናይ ሓሶት መረዳእታታት ንምቕናስ ዘኽእሎ ፕሮግራም ዝጀመረለን ትሕቲ ሰሃራ ዘለዋ ሃገራት እንትኾና፥ ኢትዮጵያ፣ ዛምቢያ፣ ሶማሊያ፣…

ፌስቡክ ፀያፍ ትሕዝቶታቱ ከጥፍእ ከምዝግደድ ተገሊፁ

ኣዲስ ኣበባ፣ 23 መስከረም 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ፌስቡክ ኮነ ካልኦት መርበብ ሓበሬታታት ዝጠቅዑዎም ፀያፍ ትሕዝቶታት ከልግሱ ክግደዱ ከምዝኽእሉ ሓደ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕብረት ኣውሮጳ ኣመላኺቱ። እቶም መርበብ ሓበሬታታት፥ ክሳብ ዝጥቆሙ ከይተፀበዩ “ሕጋዊ ኣይኮነን” ኢሎም ዝኣመኑሉ ዝኾነ ትሕዝቶ…

ሕማም ኩላሊት መርሚሩ ውፅኢቱ ዘፍልጥ መተግበሪ

ኣዲስ ኣበባ፣ 26 ሓምለ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)እዚ መተግበሪ (ኣፕሊኬሽን)ተንቀሳቓሲ ስልኪ፥ ሰባት ኩሊቶም ጥዕይቲ ትኹን ሕምምቲ ብቐሊሉ ክፈልጥሉ ዘኽእሎም ኢዩ ተባሂሉ። ስለዝኾነ እቲ መተግበሪ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ኣገልግሎት ሕክምና ክንህብ ሓጊዙና ብምባል፥ ሰብ ሞያ ሕክምና "መድሕን ህይወት"…

30 ዓመታት ዝገበሩ መረዳእታታት መሬት ከርእይ ዝኽእል ዲጂታል ቴክኖሎጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዕላዊ ክግበር ኢዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 24 ሓምለ፣ 2011(ኤፍ.ቢ.ሲ)30 ዓመታት ዝገበሩ መረዳእታታት መሬት ከርእይ ዝኽእል ዲጂታል ቴክኖሎጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዕላዊ ንምግባር ዘኽእል ምንቅስቓስ ከምዝተጀመረ ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ፌዴሪኢ ገሊፁ። ኣብ'ቲ ዓውዲ ልዑል ልምዲ ዘለዋ ኣወስትራሊያ እንትትከውን፥ ዘለዋ…