Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

ጤና

ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብልዕሊ 8 ሚልየን ብር ዝተሃነፀ ማእኸል መሰልጠኒ በዓል ሞያ “ኣኒስቴዠያኒስት” ኣመሪቑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 23 ጥሪ፣ 2011(ኤፍቢሲ) ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ልዕሊ 8 ሚልየን ብር ወፃኢ ዝተገበረሉ ማእኸል መሰልጠኒ በዓል ሞያ መደንዘዚ መድሓኒት (ኣኒስቴዠያኒስት) ኣመሪቑ። እቲ ማእኸል መሰልጠኒ ኣብቲ ሆስፒታል ንዝሰርሑ ሰብ ሞያ መደንዘዚ መድሓኒት (ኣኒስቴዠያኒስት) ስልጠና እናሃበ…

ኣብ ትግራይ፥ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሎም ከባቢታት ምትካኽ ሽጋራ ንምንካይ ይሰርሕ ኣሎ

ኣዲስ ኣበባ፣ 22 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ህዝቢ ኣብ ዝተአከበሎም ከባብታት ምትካኽ ሽጋራ ንምንካይ ዘኽእል ስራሕ ይዕመም ከምዘሎ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ዳህሳስ ምክያዱ ዝሓበሩ ወናኒ ኣዉራ ከይዲ ስራሕ ምምሕዳር ቑፅፅር…

ተመራመርቲ መድሓኒት ፀረ-ካንሰር ዝሓዘ እንቋቑሖ ዘውድቓ ደርሁ ኣማዕቢሎም

ኣዲስ ኣበባ፣ 20 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ተመራመርቲ መድሓኒት ፀረ ካንሰር ትሕዝቶ ዘለዎ እንቋቑሖ ዘውድቓ ደርሁ ኣማዕቢሎም። እቲ ኣገባብ ነቲ መድሓኒት ኣብ ፋብሪካ ንምስራሕ ካብ ዝወፅእ ወፃኢታት ብሚእቲ ግዜ ከም ዝሓስር እቶም ተመራመርቲ ሓቢሮም። እተን ደርሁ ምስ ናይ ሕርሻ…

“ኩችንያል” ዝተብሃለ ሕማም በለስ ናብ ከባብታት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ይጋፋሕ ኣሎ

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ሕማም በለስ ኩችንያል ካብ ግዘ ናብ ግዘ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ይጋፋሕ ከም ዘሎ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ሆርቲካልቸርን ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት በለስን ዩኒቨርሲቲ ዓዲ-ግራት የማነ ካሕሳይ ተዛሪቦም። ኣብ ዞባ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን…

ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኲሓ ብኦፍታልሚክስ ነርስ ዝለዓለ ዲፕሎማ ሰብ ሞያ ሕክምና ዓይኒ ሎሚመዓልቲ ኣመሪቑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 4 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኲሓ 19 ሰብ ሞያ ሕክምና ዓይኒ ብኦፍታልሚክስ ነርስ ዝለዓለ ዲፕሎማ(ኣድቫንስ ዲፕሎማ) ብርኪ 5  ሎማዓንቲ ኣመሪቑ። እቶም ሰብሞያ ሕክምና ዓይኒ ቅድሚ ሐዚ'ውን ብሞያ ነርሲንግ እናሰርሑ ዝፀንሑ ከምዝኾነ ተገሊፁ። ናብ ማሕበረሰብ…

ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዓይደር ብ50 ሽሕ ዶላር ዘህነፆ ማእኸል ፅገና መሳርሒ ሕክምና ሎሚ መዓልቲ ኣመሪቑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 22 ታሕሳስ፣ 2011 (ኤፍቢሲ)ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ኮምፕረሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ብ50 ሽሕ ዶላር ዘህነፆ ማእኸል ፅገና መሳርሒ ሕክምና ሎሚ መዓልቲ ኣመሪቑ። ሜዲካል ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ሪአ ኢሳያስ ከምዝበልዎ፥ “KOFIH” ዝተብሃለ ትካል መንግስቲ…

ወለንታውያን ሰብ ሞያ ሕክምና ኣብ ኣስመራ ኣቀባብላ ተገይሩሎም

ኣዲስ ኣበባ፣ 22 ታሕሳስ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ሬድዋን ሑሴን ናብታ ሃገር ንዝተጓዓዙ ወለንታውያን ሰብ ሞያ ሕክምና ኣብ ኣስመራ ኣቀባብላ ገይረሙሎም። ኣምባሳደር ሬድዋን ኣብ እዋን ስነስርዓት ኣቀባብላ ከምዝበልዎ፥ እቲ ተግባር ንእወንታዊ…

40 ሰብሞያ ሕክምና ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ወለንታዊ ኣገልግሎት ንክህቡ ምፍናው ተገይሩሎም

ኣዲስ ኣበባ፣ 20 ታሕሳስ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)40 ኢትዮጵያውያን ሰብሞያ ሕክምና ኣብ ኤርትራ ወለንታዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ትማሊ ምፍናው ተገይሩሎም። ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወፃኢ ፈዴሪኢ ዶክተር ሊያ ታደሰ ከምዝተዛረብኡ፥ እቶም ሰብ ሞያ ሕክምና ዝገብርዎ ጉዕዞ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቀርኒ…

ስፐሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ዘመናዊ መመርመሪ ካንሰር ጡብ ኣተኣታትዩ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 08 ታሕሳስ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ስፐሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ምሰ ኤምባሲ ጃፓን ኣብ ኢትዮጵያን ፉጂ ፊልምን ብምትሕብባር ዘመናዊ መመርመሪ ካንሰር ጡብ ኣተኣታትዩ። እቲ ዘመናዊ መመርመሪ ካንሰር ጡብ ማሞግራፊ ዝበሃል አንትኸውን፥ ልዕሊ 200 ሽሕ ዶላር ወፃኢ ከምዝተገበረሉ…

ኣብ’ዚ ዓመተ 600 ጣብያታት ተረባሕቲ ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ንምግባር ክስራሕ’ዩ-ኤጀንሲ መድሕን ጥዕና

ኣዲስ ኣበባ፣ 02 ታሕሳስ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ 2011 ዓ.ም 600 ጣብያታት ተረባሕቲ ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ንምግባር ፃዕሪ ከምዝካየድ ኤጀንሲ መድሕን ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም፥ ዜጋታት ብምኽንያት ስእነት መሐከሚ ከይንገላትዑ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንሞት ከይዳረጉ…