Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

ጤና

ልዕሊ 60 ሓደሽቲ ኣንቡላንስ ንወረዳታት ትግራይ ተዓዲለን

ኣዲስ ኣበባ፣ 18 ሕዳር፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ብልዕሊ 60 ሚሊየን ብር ወፃኢ ዝተዓደጋ 62 ሓደሽቲ ኣንቡላንስ ንወረዳታት ትግራይ ሎሚ መዓልቲ ተዓዲለን። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል፥ ሂወት ትግራዋይ ንምድሓን ዝመፅኣ ሓደሽቲ ኣንቡላንስ…

ኣብ መርሃ ግብሪ ግልጋሎት ጥዕና ምምሕያሽ ይግበር ኣሎ-ዶ/ር ኣሚር ኣማን

ኣዲስ ኣበባ፣ 6 ሕዳር፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ መርሃ ግብሪ ግልጋሎት ጥዕና ምምሕያሽ ይግበር ምህላዉ ሚኒስትር ጥዕና ፌዴሪኢ ዶ/ር ኣሚር ኣማን ኣፍሊጦም። እቲ ምምሕያሽ ኣብ ዘፈር ጥዕና ንዝረኣዩ ፀገማት ንምምላእ ዝሕግዝ ከምዝኾነ ድማ ተገሊፁ። ኣብ ምምሕያሽ ዘሎ ፓኬጅ ኣገልግሎት…

ኣብ ከተማ ባህርዳር ን7 ሚሊየን ተሓከምቲ ኣገልግሎት ንምሃብ ዘኽእል ሆስፒታል ተመሪቑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 1 ህዳር፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ከተማ ባህርዳር ን7 ሚሊየን ተሓከምቲ ኣገልግሎት ንምሃብ ዘኽእል ሆስፒታል ተመሪቑ። ኣብ ስነ ስርዓት እቲ ምረቓ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይ፣ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂን ፕሬዚዳንት ሶማሊያ መሓመድ ኣብዱላሂን ተረኺቦም እዮም።…

ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ብልዕሊ 200 ሚሊየን ብር ዘህነፆ ማእኸል መፍረዪ ሜዲካል ጋዝ ተመሪቑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 30 ጥቅምቲ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ብልዕሊ 200 ሚሊየን ብር ኣብ ኮሌጅ ሜዲካል ሚሊኒየም ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ዝተሃንፀ መፍረዪ ኦክስጅን፣ ቫኪዩምን ሜዲካል ጋዝን ተመሪቑ። እቲ ህንፃ ን500 ኣልጋታት ኦክስጅን፣ ቫኪዩምን ሜዲካል ጋዝን ካብ ሓደ ቦታ ግልጋሎት ዝህብን…

ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ብምኽንያት ዘጋጠመ ሕፅረት ቀረብ መድሓኒት ተገልገልቲ ይንገላትዑ ምህላዎም ገሊፆም

ኣዲስ ኣበባ፣ 30 ጥቅምቲ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ዝርከቡ ተሓከምቲ ኣብቲ ቀፅሪ ሆስፒታል ሕፅረት ቀረብ መድሓኒት ብምህላዉ ይንገላትዑ ከም ዘለዉ ገሊፆም። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘዘራረቦም ተሓከምቲ ከምዝበልዎ ኣብቲ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ሕፅረት መድሓኒት እንተጋጥም…

ሆሰፒታል ለምለም ካርል ማይጨው ንልዕሊ 60 ሰገናት ናፃ ሕክምና መጥባሕቲ ሂቡ

ኣዲስ ኣበባ፣ 28 ጥቅምቲ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ከተማ ማይጨው ዝርከብ ሆሰፒታል ለምለም ካርል ንሰገናት ናፃ ሕክምና መጥባሕቲ ሂቡ። እቶም ናፃ ሕክምና መጥባሕቲ ዝተገበረሎም ሰገናት 67 ምዃኖም እውን ተገሊፁ። ወለዲ እቶም ህፃውንቲ ዓቕሚ ዘይብሎም እንትኾኑ፥ እቲ ዝተገበረ መጥባሕቲ…

ኣንጊህኻ ካብ ምድቃስካ ምትሳእ ካብ ተቓላዕነት መንሽሮ ጡብ ይከላኸል-ተመራመርቲ

ኣዲስ ኣበባ፣ 27 ጥቅምቲ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ተመራመርቲ ዓዲ እንግሊዝ ንጉሆ ትትስእ ጓል ኣንስተይቲ ንመንሽሮ ጡብ ዘለዋ ተቓላዕነት ትሑት'ዩ ኢሎም። እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብሪስቶል ዝርከብ ጉጅለ፥ ድቃስ ንጥዕና ዘለዎ ረብሓ'ውን ክዝንጋዕ የብሉን ኢሉ። ኩሉ ሰብ ናይ ነብሱ ሰዓት ዘለዎ…

ኣብ ትግራይ ሕማም መንሽሮ ኣፍደገ ማህፀን ንምክልኻል ዝዓለመ ትሕቲ 14 ዕድመ ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዩ ክታበት ክወሃብ’ዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 25 መስከረም፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ) ሕማም መንሽሮ ኣፍደገ ማህፀን ንምክልኻል ዝዓለመ ትሕቲ 14 ዕድመ ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዩ ክታበት ክወስዳ ክገብር'ዩ ክብል ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ። ኪኢላ ክታበት እቲ ቢሮ ኣይተ ኣዋሽ ሓድጉ ንፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት…

ሕማም ካላዛር ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ትግራይ ይራኣይ ኣሎ- ቢሮ ሓለዋ ጥዕና

ኣዲስ ኣበባ፣ 3 መስከረም፣ 2011(ኤፍ.ቢ.ሲ) ኣብ ዞባታት ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ትግራይ ጥራሕ ይረአ ዝነበረ ሕማም ካላዛር ኣብ ካልኦት ዞባታት ትግራይ'ዉን ይራኣይ ኣሎ ከምዘሎ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ገሊፁ። ኣታሓባባሪ ኬዝ ቲም ትኹረት ዘይተውሃቦም ሕማማት፣ ቅድመ መጠንቀቕታን…

ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብስሕተት ሕክምና ዝመውት ቁፅሪ ሰብ በቢዓመቱ ይውስኽ ምህላዉ ተገሊፁ

ኣዲስ ኣበባ፣ 3 ጳጉሜን፣ 2010 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብምኽንያት ስሕተት ሕክምና ኣብ ልዕሊ ተሓከምቲ ዝበፅሕ ጉድኣት ኣካልን ሞትን በቢዓመቱ ቁፅሩ ይውስኽ ምህላዉ በዓል ስልጣን ቁፅፅር ምግብን መድሓኒትን ክንክን ጥዕናን እታ ከተማ ኣፍሊጡ። እቲ በዓል ስልጣን፥ ስሕተት ሕክምና…