Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

ጤና

ምኽሻዕ ጠንቂ ሕማምን ሞትን’ዩ- መፅናዕቲ

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ሚያዚያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ብሪታኒያ ኣብ 2 ነጥቢ 8 ሚልየን ሰባት ኣብ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ምኽሻዕ (ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ) ጠንቂ ሕማምን ሞትን ከምዝኾነ ተገሊፁ። ብመሰረት እቲ መፅናዕቲ፥ መጠን ተዛምዶ ክብደቶምን ቁመቶምን (Body mass index) 30-35 ዝኾኑ…

ኣብ ክልል ጋምቤላ ልዕሊ 150 ሺሕ ህፃናት ክትባት ፖሊዮ ይወስዱ ኣለዉ

ኣዲስ ኣበባ፣ 15 ሚያዚያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ክልል ጋምቤላ ልዕሊ 150 ሺሕ ትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት ህፃናት ክትባት ፖሊዮ ይወስዱ ኣለዉ። እቲ መርሃ ግብሪ ካብ 14 ክሳብ 17 ሚያዚያ 2011 ዓ.ም ከምዝወሃብ ተገሊፁ። ብመሰረት እዚ ከተማ ጋምቤላ ሓዊሱ ኣብ 14 ወረዳታትን ሸውዓተ…

ኣብ ትግራይ እናወሰኸ ይኸይድ ንዘሎ ዝርገሐ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ንምክልኻል ይስራሕ ኣሎ

ኣዲስ ኣበባ፣ 11 ሚያዚያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ትግራይ እናወሰኸ ይኸይድ ንዘሎ ዝርገሐ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ንምክልኻል ይሰርሕ ከምዘሎ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ቢሮ ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዘሃቦ መግለፂ እዩ ነዚ ዝበለ። ኣተሓባባሪ ኣዉራ ከይዲ ሰራሕ ምክልኻልን…

ልዕሊ 6 ሚሊየን ብር ወፃኢ ዝተገበረሉ ክፍሊ ኣሃዳዊ መጥባሕቲ ጣብያ ጥዕና ደቡብ ተመሪቑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 03 ሚያዝያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ልዕሊ 6 ሚሊየን ብር ወፃኢ ዝተገበረሉ ክፍሊ ኣሃዳዊ መጥባሕቲ ጣብያ ጥዕና  ደቡብ ሎሚ መዓልቲ ተመሪቑ። ነበርቲ ወረዳ ሕንጣሎ ወጀራት ጣብያ ባሕሪፀባ ቅድመ ሐዚ ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ከተማ መቐለ እናኸዱ ይሕከሙ ኔሮም። እዚ ድማ ንዘይተደለየ…

ኣሃዳዊ መጥባሕቲ ክፍሊ ጣብያ ጥዕና ግጀት ተመሪቑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 01 ሚያዝያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣሃዳዊ መጥባሕቲ ክፍሊ ጣብያ ጥዕና ግጀት ሎሚ መዓልቲ ኣመሪቑ። ኣብቲ ስነ-ስረዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ዳይሬክተር እታ ጥዕና ጣብያ ኣይተ የማነ ገብረ፥ ኣብ ጥዕና ጣብያ ግጀት ልዕሊ 50 ሽሕ ወገናት ግልጋሎት ሕክምና…

ኣብ ትግራይ ሕማም ካላዛር ኣቐዲምካ ንምክልኻል ይስራሕ ኣሎ

ኣዲስ ኣበባ፣ 24 መጋቢት፣ 2011(ኤፍ.ቢ.ሲ)ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ሕማም ካላዛር ኣቐዲምካ ንምክልኻል ይሰርሕ ከምዘሎ ኣፍሊጡ። ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ሓጎስ ጎዲፋይ ከምዝበልዎ ሕማም ካላዘር ኣብ ዞባ ምዕራብ ብበዝሒ ዘጋጥም ሕማም እዮ። ቅድሚ ሐዚ ብርክት ዝበሉ ወገናት በቲ ሕማም…

ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓዲግራት ግቡእ ግልጋሎት ኣይህበናን ዘሎ – ነበርቲ

ኣዲስ ኣበባ፣ 19 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ) ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝርከብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓዲግራት ግቡእ ግልጋሎት ኣይህበናን ዘሎ ክብሉ ነበርቲ እታ ከተማ መረረቶም ተዛሪቦም። እቶም ርኢትኦም ንመቐለ ፋና ኤፍ ኤም 94.8 ዝሃቡ ነበርቲ፥ ኣብቲ ሆስፒታል ካብ ኣትኣላልያ እቶም ሓካይም ጀሚሩ…

መሳርሒታት ሕክምና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምፍራይ ዘኽእል ስምምዕነት ተፈሪሙ

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)መሳርሒታት ሕክምና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምፍራይ ዘኽእል ስምምዕነት ሎሚ መዓልቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈሪሙ። እቲ ስምምዕናት ኣብ መንጎ ሚኒስቴር ንግዲን ኢንዱስትሪን፣ ሚኒስቴር ቴክኖሎጂን ኢኖቬሽንን፣ ሚኒስቴር ጥዕናን ኮሚሽን ኢንቨስትመነትን እዩ…

ነዊሕን ጥዕዩን ሂወት ክንመርሕ ድሌት እንተሃልዩና ፅቡቕ ድቃስ ክንድቅስ ኣለና-መፅናዕቲ

ኣዲስ ኣበባ፣ 9 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርንያ ፕሮፌሰር ስነ ኣእምሮን ኔሮሳይንስን ማቴው ዎከር፥ ኣብ ሚልየናት ብዝገበሮ መርመራ “ድቃስ ዝበለፀ ሂወት ንምንባር እቲ ዝበለፀ እዩ” እዩ። እቲ ምርምር ልዕሊ 50 ዓመታት ዝወሰደ ከምዝኾነ ተገሊፁ። ድቃስ እንታይ እዩ…

ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ካብ ሮተሪ ኢንተርናሽናል ሽልማት ተረኪቦም

ኣዲስ ኣበባ፣ 30 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ካብ ሮተሪ ኢንተርናሽናል ሽልማት ተረኪቦም። እቲ ሽልማት ብንኡስ በጀትን ሓፂር እዋንን ፕሮጀክትታት ብምዝዛም ብዝብል ዝተውሃበ እዩ። ሮተሪ ኢንተርናሽናል ብተመሳሳሊ ንሚኒስትር ጥዕና…