Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

Featured

በዓል ኣሸንዳ ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ንደቂ ኣንስቲዮ ዝወሃብ ክብሪ ኣብ 365 መዓልታት ክቕፅል ይግባእ-ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ

ኣዲስ ኣበባ፣ 16 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ፕሬዚዳንት ፌዴሪኢ ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝኽበር ዘሎ በዓል ኣሸንዳ ዓመተ 2011 ብምርካብ መልእኽቲ ሰናይ ትምኒተን ኣተሓላሊፈን። ሎሚ መዓልቲ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ስታዲየም ባሎኒ ከተማ መቐለ ብድሙቕ ስነ ስርዓት ኣብ ዝኽበር…

ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይ ንሓደሽቲ መራሕቲ ሱዳን መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ኣመሓላሊፎም

ኣዲስ ኣበባ፣ 16 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ቀዳማይ ሚኒስትር ፌዴሪኢ ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ ንሓደሽቲ መራሕቲ ሱዳን መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ኣመሓላሊፎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ፥  ጀነራል ኣብዱል ፈታህ ቡርሀን መራሒ 11 ኣባላት ናይ ዘለውዎ ላዕለዋይ…

ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ናብ መቐለ ኣምሪሐን

ኣዲስ ኣበባ፣ 16 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ፕሬዚዳንት ፌዴሪኢ ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ዓመተ 2011 ንምስታፍ መቐለ ኣቲየን። ፕሬዚዳንት ፌዴሪኢ ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ዓመተ 2011 ንምኽባር መቐለ ኣቲየን። እተን…

ዝተጀመረ መሰረታዊ ለውጢ ንምቕፃል ልዕልነት ሕጊ ብምኽባር ሰላምን ፀፅታን ምንጋስ ይግባእ-ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ

ኣዲስ ኣበባ፣ 16 ነሓሰ፣ 2011(ኤፍ ቢ ሲ) ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ መሰረታዊ ለውጢ ንምቕፃል ልዕልነት ሕጊ ብምኽባር ሰላምን ፀፅታን ምንጋስ ይግባእ ክብላ ፕሬዚዳንት ፌዴሪኢ ሳህለወርቅ ዘውዴ ገሊፀን። “ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ከይዲ ለውጢ ዕድላትን ዕንቅፋትን ንሰላማዊን ዝሰኸነን ሽግግር…

ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓማውቲ እወንታዊ ምዕባለ ኢኮኖሚ ኣመዝጊባ ኢያ- ኢ/ር ኣይሻ መሓመድ

ኣዲስ ኣበባ፣ 16 ነሓሰ፣ 2011(ኤፍ ቢ ሲ) ሚኒስትር ልምዓትን ኮንስትራክሽንን ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ ኣብ ኢንዶኔዢያ ኣብ ዝተሳለጠ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ መሰረተ ልምዓት ተሳቲፈን። ኣብቲ መድረኽ፥ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓማውቲ ጠንካራ ምዕባለ ኢኮኖሚ ከምዘመዝገበት ተዛሪበን። ኣብ'ዚ…

ኣብ ትግራይ በዓል ኣሸንዳ ባህላዊ ትሕዝትኡን ትውፊቱን ሒዙ ይኽበር ኣሎ

ኣዲስ ኣበባ፣ 16 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ባህላዊ ትሕዝትኡን ትውፊቱን ሒዙ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ብፍሉይ ይኽበር ኣሎ። “ኣሽንዳ/ኣውርስ፥ መርኣያ ሰላም፣ ሓድነትን ልምዓትን!” ዝብል መሪሕ ቃል ብምሓዝ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ዝኽበረሉ…

በዓል ኣሸንዳ ከም ህዝቢ ዝነበረና ባህሊ ሓድነት ዘርእይ ኢዩ -ቀ/ይ ሚ/ር ዶክተር ኣቢይ

ኣዲስ ኣበባ፣ 15 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ቀዳማይ ሚኒስትር ፌዴሪኢ ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ "ንበዓል ኣሸንዳ እንኳዕ ኣብፀሐኩም!" ብምባል መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ኣመሓላልፎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ፥ በዓል ኣሸንዳ ብዝተፈላለዩ ስያመታት ኣብ ክልል ትግራይን…

6 ጳጉመን ዝኽሪ መዓልቲ ሃገራዊ ሓድነት ብምዃን ክኽበር ኢዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 15 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ቅድመ ምድላው ሃገራዊ መርሃ ግብሪ “ጳጉመን ብምድማር” ይሳለጥ ምህላዉ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስቴር ኣፍሊጡ። ኣብ ሽዱሽቲኦም መዓልታት ጳጉመን ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ዝሓዙ መርሃ ግብሪታት ዝተተለሙ እንትኾኑ፥ ነቶም ዛዕባታት ዝመርሑ፣ ዘተሓባብሩን…

ኣብ ዝቕፅል ዓመት ዘመነ ትምህርቲ ኣብ ዝተሓረዩ 13 ዓውዲታት ትኹረት ተገይሩ ከምዝስራሕ ሚኒስቴር ትመህርቲ ኣፍሊጡ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 15 ነሓሰ ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ዝቕፅል ዓመት ዘመነ ትምህርቲ ካብ መንጎ ኣብ ፍኖተ ካርታ ትምህርቲን ስልጠናን ዝተነፀሩ 37 ኣንፈታት፥ ኣብ'ቶም 13 ዓውዲታት ትኹረት ተገይሩ ከምዝስራሕ ሚኒስቴር ትምህርቲ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጥላዬ ጌቴ ኣብ ዝሃብዎ…

ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ኣሚር ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተዛቲዮም

ኣዲስ ኣበባ፣ 15 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ሚኒስትር ጥዕና ፌዴሪኢ ዶክተር ኣሚር ኣማን ምስ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተዛቲዮም። እቲ ዘተ ዓውዲ ጥዕና ኢትዮጵያ ንምጥንኻር፣ ኣተሓሕዛ መረዳእታን ስርዓት ኣጠቐቕማን ንምጉልባት ዓሊሙ ብሓባር ንምስራሕ ትኹረት…