Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

ቢዝነስ

ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ሞያሌ ናፃ ቐጠና ቁጠባ ንክህሉ ባህጊ ከምዘለወን ተሓቢሩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 12 ሚያዚያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኢትዮጵያን ኬንያን ዝሓሸ ቁጠባዊ ውህደት ክፈጥራሉ ኣብ ዝኽእላ መሰረታዊ ምንቅስቓስ ኢንቨስትመንትን ዝርግሐ ትሕተ ቕርፅን ኣተኲረን ከም ዝሰርሓ ተገሊፁ። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬኒያ ኣይተ መለስ ኣለም፥ ኣብ ዙርያ እዋናዊ ጉዳያትን ዝምድና…

ዓዲግራት ሓዊሱ ኣብ 6 ከተማታት ኢትዮጵያ ምምሕያሽ ዓቕሚ ኔትዎርክ ኤሌክትሪክ ክካየድ ኢዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ሚያዚያ፣ 2011(ኤፍ.ቢ.ሲ)ዓዲግራት ሓዊሱ ኣብ 6 ከተማታት ኢትዮጵያ ምምሕያሽ ዓቕሚ ኔትዎርክ መብራህቲ ከምዝካየድ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብዛ ሃገር 4 ሺሕን 200 ሜጋ ዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘሎ እንትኸውን፥ ነዚ ናብ 17 ሺሕ ሜጋ…

ኢትዮጵያን ደቡብ ኮሪያን ብመልክዕ ቀሊል ልቓሕ ዝወሃብ ሰነድ ስምምዕነት 300 ሚሊየን ዶላር ተፈራሪመን

ኣዲስ ኣበባ፣  8 ሚያዚያ፣ 2011(ኤፍ.ቢ.ሲ)ኢትዮጵያን ደቡብ ኮሪያን ብልቓሕ ዝወሃብ ሰነድ ስምምዕነት 300 ሚሊየን ዶላር ኣሜሪካ ተፈራሪመን። እቲ ልቓሕ ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ ዓማውቲ ደቡብ ኮሪያ ንኢትዮጵያ እትህባ ከምዝኾነ ድማ ተሓቢሩ። ብመሰረት እዚ ነቲ ስምምዕነት ብወገን ኢትዮጵያ…

ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ኒውክሌር ኣብ ረብሓ ከውዕል ዝኽእል ሰነድ ስምምዕነት ምስ ሩሲያ ተፈራሪማ

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ሚያዚያ፣2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ኒውክሌር ንረብሓ ዘፈራት ሕርሻ፣ ሕክምናን ኢንዱስትሪን ከውዕል ዝኽእል ሰነድ ስምምዕነት ምስ ሩሲያ ተፈራሪማ። ብፍላይ ዘፈር ሕክምና ዘመናዊ ንምግባርን መጥባሕቲ ንምክያድን ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ቴክኖሎጂ ኒውክሌር ተግባራዊ…

ተመረቕቲ ጀማሪ ኣመራርሓ ኣካዳሚ መለስ ዜናዊ ንተመዛበልቲ ተጋሩ ልዕሊ 108 ሽሕ ብር ኣወፍዮም

ኣዲስ ኣበባ፣ 3 ሚያዚያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ) ተመረቕቲ ጀማሪ ኣመራርሓ ኣካዳሚ መለስ ዜናዊ ንተመዛበልቲ ተጋሩ ልዕሊ 108 ሽሕ ብር ኣወፍዮም። 457 ሰልጠንቲ ኣካዳሚ መለስ ዜናዊ ኣብ ስልጠና ኣብ ዝፀንሕሉ 47 መዓልታት ንዝሰትይዎ ማይ ካብ ዝተበጀተ ገንዘብ ብምንካይ ከም ዘወፈዩ ምክትል…

ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ዘለዉ መናእሰይ ንዝተፈላለዩ ዘፈራት ስራሕቲ ዝውዕል 58 ሚልየን ብር ልቓሕ ተዋሂቡዎም

ኣዲስ ኣበባ፣ 2 ሚያዝያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ዘለዉ መናእስይ ተጠቀምቲ 58 ሚልየን ብር ልቓሕ ተዘዋዋሪ ፈንድ ከምዝኾኑ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ መንእሰይን ስፖርትን እታ ክፍለ ከተማ ኣፍሊጡ። ኣብታ ክፍለ ከተማ ልዕሊ 1 ሺሕን 500 መናእስይ ተወዲቦም…

ኣብ ወረዳ ደጉዓ ቴምቤን ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ልዕሊ 4 ሺሕ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ረኺቦም

ኣዲስ ኣበባ፣ 02 ሚያዝያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ዝሓለፉ ሽዱሽተ አዋርሕ ን4 ሺሕን 200 መናእሰይ ዕድል ስራሕ ተፈጢርሎም አሎ ክብል ቤት ፅሕፈት ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ወረዳ ደጉዓ ቴምቤን ገሊፁ። ኣብታ ወረዳ ንስራሕቲ ኮብልስቶን ሓዊሱ ኣብ ዘፈር ከተማ ሕርሻ ዝነጥፉ መናእሰይ ከምዘለዉ…

ኣብ ወረዳ እንዳመኾኒ ብ1 ሚልየን ብር ዝተጣየሸ ትካል መፍረይ ፈሳሲ ሳሙና ተመሪቑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 01 ሚያዝያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ወረዳ እንዳመኾኒ ብ1 ሚልየን ብር ዝተጣየሸ ትካል መፍረይ ፈሳሲ ሳሙና ሎሚ መዓልቲ ተመሪቑ። ምምሕዳር እታ ወረዳ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ይሰርሕ ምህላዉ ኣብ እዋን እቲ ምረቓ ኣፍሊጡ። ዋና ኣማሓዳሪት እታ ወረዳ ወ/ሪት ግርማነሽ…

ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዘላቒ ከባቢታት ኢንዱስትሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሳለጥ ኣሎ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 30 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዘላቒ ከባቢታት ኢንዱስትሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሳለጥ ኣሎ። እቲ ካብ ሎሚ መዓልቲ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልታት ዝፀንሕ መድረኽ፥ ምስሓብ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ዓዲን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስፋሕ ኢንዱስትሪ ንምፍላጥን ዝዓለመ ከምኾነ…

ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅቡቲ እትጓዓዝ ዝነበረት ቧቡር ሓደጋ ኣጋጢሙዋ

ኣዲስ ኣበባ፣ 26 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ) ኣቑሑ ፅዒና ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅቡቲ እትጓዓዝ ዝነበረት ቧቡር ካብ ሃዲድ ኣግሊሳ ብምውፃኣ ኣብ ልዕሊ ንብረት ጉድኣት ከምዝበፅሐ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ምብራቕ ሸዋ ኣፍሊጡ። እታ ባቡር ኣብ ዞባ ፈንታሌ፣ ወረዳ ኢላላ ጣቢያ ገበሬ ማሕበር…