Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

ስፓርት

ንተሳተፍቲ ክለብ መናእሰይ ሻምፒዮና ኣትሌቲክስ ኣቢጃን መርሃ ግብሪ ምትብባዕ ተሳሊጡ

ኣዲስ ኣበባ፣ 14 ሚያዚያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ንተሳተፍቲ ክለብ መናእሰይ ሻምፒዮና ኣትሌቲክስ ኣቢጃን ኣፍሪካ መርሃ ግብሪ መድረኽ ኣፍልጦን ምትብባዕን ተሳሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኮትዲቫር ኣብ ዝተሳለጠ ሻምፒዮና ኣትሌቲክስ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ፥ 6 ወርቂ፣ 10 ብሩር፣ 14…

ኣብ ትግራይ ዓብዪ ጉያ ክሳለጥ’ዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ሚያዚያ፣2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ትግራይ ካብ 20 ጉንበር ጀሚሩ ዓብዪ ጉያ ክሳለጥ'ዩ። እቲ ዓብይ ጉያ ብዓርሰ ተበግሶ መናእሰይ ትግራይን ማሕበር ባዶ ሓደን ከምዝተዳለወ ቤት ፅሕፈት ምልሻ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ቤት ፅሕፈት ምስ መዳለዉቲ ኣካላት ብሓባር ብምዃን…

ወልዋሎ ምስ መከላከያ ኣብ ስታዲየም ትግራይ ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ 1 ንባዶ ተዓዊታ

ኣዲስ ኣበባ፣ 05 ሚያዚያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ መበል 20 ሰሙን ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ፥ ወልዋሎ ምስ መከላከያ ኣብ ስታዲየም ትግራይ ፀወተአን ኣካይደን። ብመሰረት እዚ ሪችመንድ አዶንጎ ኣብ መበል 20 ደቒቓ ብዘቑፀራ ሓንቲ ሸቶ ወልዋሎ ኣብ ልዐሊ መከላከያ ሓደ ንባዶ ተዓዊታ።…

ወልዋሎ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ፖሊስ 1 ንባዶ ብምዕዋት ደረጀኣ ኣመሓይሻ

ኣዲስ ኣበባ፣ 27 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ መበል 19 ሰሙን ፀወታ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ወልዋሎን ደቡብ ፖሊስን ፀወተአን ኣብ ስታዲየም ሃዋሳ ኣካይደን። ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ዘካየድኡ ፀወታ፥ ወልዋሎ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ፖሊስ 1 ንባዶ ብምዕዋት ደረጀኣ ኣመሓይሻ።…

ጋንታታት መቐለ 70 እንደርታን ወልዋሎን ፅባሕ ኣብ ስታዲየም ትግራይ ፀወተአን ኣካይደን

ኣዲስ ኣበባ፣ 15 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ፀወታ ደርቢ ሕውነት ፕሪሚየር-ሊግ ኢትዮጵያ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ መቐለ 70 እንደርታን ወልዋሎን ኣብ ስታዲየም ትግራይ ፀወተአን ኣካይደን። ብመሰረት እዚ ክልቲአን ጋንታታት 1 ን1 ብዝኾነ ማዕረ ውፅኢት ተፈላሊየን። ስለዝኾነ መቐለ 70…

ኣብ ትግራይ ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ሳልሳይ ሃገር ለኸ ውድድር ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ክካየድ’ዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 13 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ሳልሳይ ሃገር ለኸ ውድድር ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ክሳለጥ'ዩ። ኣብቲ ዝካየድ ውድድር ልዕሊ 3 ሺሕን 500 ስፖርተኛታት ብ20 ዓይነታት ስፖርት ክነሓንሑ እዮም። ስለዝኾነ ካብ 14 ክሳብ 29…

ኣብ ባህርዳር ክካየድ ዝቐነየ ንሕንሕ ሻምፒዮና ብሽክለታ ኣፍሪካ ተዛዚሙ

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ብኣሰናዳእነት ኢትዮጵያ ኣብ ባህርዳር ክካየድ ዝቐነየ ንሕንሕ ሻምፒዮና ብሽክለታ ኣፍሪካ ትማሊ መፈፀምታ ረኺቡ። ኣብቲ ዝተገበረ ውድድር ኢትዮጵያ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ንሕንሓ እንትትዛዝም፥ ኤርትራን ሩዋንዳን ቀዳማይን ሳልሳይን ወፂአን ኣለዋ።…

ስሑል ሽረ ንሙሉዓለም ረጋሳ ኣፈሪሙ

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ) ካብ ሓደጋ ምውራድ ንምድሓን ዓሊሙ ኣብ ዝውውር ተፃወትቲ ብዕቱብ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ስሑል ሽረ ኣብ ማእኸል ናይ ምፅዋት ብቕዓት ዘለዎ ሙሉዓለም ረጋሳ ኣፈሪሙ። ሙሉዓለም ረጋሳ ኣብ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርግስ ን11 ዓመታት ዝተሰለፈ…

መቐለ 70 እንደርታ ንመጋጥምታ 4 ን1 ብምርታዕ መሪሕነታ ኣጠናኺራ

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ) መበል 16 ሰሙን ካልኣይ ዙር ፕሪምየር ሊግ ኢትዬጵያ ሎሚ መዓልቲ እውን ቀፂሉ ውዒሉ። ኣብቲ ናይ ሎሚ መዓልቲ መርሃ ግብሪ መቐለ 70 እንደርታን ደደቢትን ኣብ ስታዲየም ትግራይ ብምርኻብ ፀወተአን ኣካይደን። ብመሰረት እዚ መቐለ 70…

ወልዋሎ ኣብ ልዕሊ ሃዋሳ ከተማ 1 ንባዶ ብምዕዋት ደረጃኣ ኣመሓይሻ

ኣዲስ ኣበባ፣ 7 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)መርሃ ግብሪ ካልኣይ ዙር ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ሎሚ መዓልቲ ተጀሚሩ። ብመሰረት እዚ ኣብቲ ናይ ሎሚ መዓልቲ መርሃ ግብሪ፥ ወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲን ሃዋሳ ከተማን ካብ ሰዓት 9 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚረን ፀወተአን ኣብ ትግራይ ስታዲየም…