Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

ፋና ስብስብ

ፖሊስ መኪና ገጭዩ ክሃድም ዝፈተነ ውልቀ ሰብ 200 ሚልየን ዶላር ዘውፅእ ሓሽሽ ኣብታ ዝሓዛ መኪና ተረኺቡ

ኣዲስ ኣበባ፣ 16 ሓምለ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)200 ሚልየን ዶላር ዘውፅእ ሓሽሽ ዝፀዓነት መኪና ምስ ተሽከርካሪት ፖሊስ ብምግጫዋ ተቓሊዓ። ኣብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ኣብ ከባቢ መደበር ፖሊስ ደው ኢላ ንዝነበረት ናይ ፖሊስ መኪና ገጭዩ ክሃድም ዝፈተነ ውልቀ ሰብ ኣብ ቀይድ ምስ ኣተወ ኢዩ እቲ…

ሰራሕተኛ ሱፐርማርኬት ድሕሪ ናይ 10 ዓመት ኣለሻ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ትካል ንግዲ ተረኺቡ

ኣዲስ ኣበባ፣ 16 ሓምለ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ሰራሕተኛ ሱፐርማርኬት ድሕሪ ናይ 10 ዓመት ኣለሻ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ትካል ንግዲ ተረኺቡ። ፖሊስ ከም ዝሓበሮ እንተኾይኑ እቲ ከም ኣቆፃፅራ ኣወቆፓውያን 2009 ዝጠፍአ ውልቀሰብ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ሱፐር ማርኬት ኣብ ድሕሪ መዝሓሊ ማሽን…

ዝጠንተወ ዓሌት ዘመናዊ ሰብ ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ከም ዝረኸቡ ተመራመርቲ ገሊፆም

ኣዲስ ኣበባ፣ 4 ሓምለ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ዝጠንተወ ዓሌት ዘመናዊ ሰብ ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ከም ዝረኸቡ ተመራመርቲ ገሊፆም። እቲ ርኸበት ኣብ ጆረናል ነቸር ኢዩ ተሓቲሙ ተዘርጊሑ። እቲ ኣብ ግሪኽ ተቐቢሩ ዝተረኽበ ሽኽና 210 ሺሕ ዓመት ዝገበረ ምዃኑ ኢዩ ዝንገረሉ ዘሎ። እዚ ድማ…

ኣብ ሓደ እዋን መኪንኦምን ገዝኦምን ንምሻጥ ዝተገደዱ ሎሚ ወነንቲ 15 ሚሊየን ፓውንድ ዝኾኑ ሰብ ሓዳር

ኣዲስ ኣበባ፣ 13 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ሓደ እዋን መኪንኦምን ገዝኦምን ንምሻጥ ዝተገደዱ ሰብ ሓዳር ሎሚ ወነንቲ 15 ሚሊየን ፓውንድ ኮይኖም ኣለዉ። ኣሊ ቢቨን ኣብ ገዛ ምስ በጽሐት፡ በዓል ቤታ ዶም፡ ነታ ትፈትዋ ላንድ ሮቨር ዝዓይነታ መኪንኣ ኣጸራርይዋን ኮላሊዕዋን ምስ ጸንሓ፥…

ቀዳማይ ሃብታም ዓለምና ኣስታት 35 ቢልየን ዶላር መቐሎ ዝግበረሉ ፍትሕ ሓዳር ክፍፅም እዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 27 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ወናኒ ኦንላይን ዕዳጋ ኣማዞን ዝኾነ ቀዳማይ ሃፍታም ዓለምና ጂፍ ቢዞስ ምስ በዓልቲ ቤቱ ማኬንዚ ኣብ ዓለምና እቲ ዝኸበረ ፍትሕ ክምፅሙ እዮም። እቲ ኣስታት 35 ቢልየን ዶላር መቐሎ ዝግበረሉ ፍትሕ ኣብ ዓለምና እቲ ክባር እንትኸውን፥ ማኬንዚ ኣብቲ…

ወዲ 80ታት ኮይንካ ማራቶን ክትጎዪ ትኽእል’ዶ?

ኣዲስ ኣበባ፣ 11 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ምስ ዕድመ ምድፋእ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይክኣል ኮይኑ ክርአ ጸኒሑ። እንተኾነ ከም ብዓል ኢሬን ኦቤራን ጆን ስታርብሩክን ግና ኣብ ክሊ ዕደም 80ታትን 90ታትን ኮይኖም ኣብ ጉያ ብምስታፎም ጥዕንኦም ክሕልዉን ኣብ ጉያ ዝተፈላለየ ዓለም ለኻዊ ዓወታት…

ኣብ ዓለምና እታ ዝዓበየት ንህቢ ተረኺባ

ኣዲስ ኣበባ፣ 15 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ዓለምና እታ ዝዓበየት ንህቢ ኣብ ደሴት ኢንዶኔዥያ ተረኺባ። ሳይንትስት ንዓመታት ዓሌት እቶም ዓብይ ንህቢ ከምዝጠፍኡ እዩ ዝሓስብ ነይሩ። ሕዚ ግን ክንዲ ዓባይ ኣፃብዕቲ ወዲ ሰብ እትኸውን ንህቢ ኣብ ሓንቲ ደሴት ኢንዶኔዥያ ከምዝተረኸበት…

ኣርባዕተ ቆልዑን ልዕሊኡን ንዝወልዳ ሃንጋሪያውያን ኣዶታት ካብ ገብሪ ናፃ ክኾና እየን

ኣዲስ ኣበባ ፣ 4 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ቀዳማይ ሚንስትር ሃንጋሪ ኣርባዕተ ቆልዑን ልዕሊኡን ንዝወልዳ ሃንጋሪያውያን ኣደታት ኣብ ሙሉእ ዕድሚአን ካብ ኣታዊአን ግብሪ ከም ዘይኸፍላ ኣፍሊጦም። ኣብታ ሃንጋሪ፥ ቁፅሪ ዝውለዱ ህፃናት ንምውሳኽ ዝዓለመ ውጥን ወግዓዊ ኮይኑ ኣሎ። ቀዳማይ…

ኣብ ሆንግ ኮንግ ፋብሪካ ክሪስፕ፥ ድንሽ ቦምባ ኢድ ተረኺቡ

ኣዲስ ኣበባ፣ 30 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ካብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ሆንግ ኮንግ ናብ ዝርከብ ፋብሪካ ክሪስፐ ኣብ ዝተላእኸ ድንሽ፥ ቦምባ ኢድ ቀዳማይ ኲናት ዓለም ከም ዝተረኽበ ፖሊስ እታ ሃገር ሓቢሩ። እቲ ብጭቃ ዝተሸፈነ ክንዲ ቦምባ-ኤፍ ዋን ዝኸውን ቦምባ ኢድ፥ "ኣብ ሓደገኛ ኩነታት"…

ሮበርት ሙጋቤ ገንዘብ ዝመልአ ቦርሳ ተሰሪቖም

ኣዲስ ኣበባ፣ 3 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ካብ መንበሪ ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ነበር ሮበርት ሙጋቤ 150 ሽሕ ዶላር ዝሓዘ ቦርሳ “ሰሪቖም” ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሰለስተ ሰባት ናብ ፍርዲ ቀሪቦም። እቶም በቲ ስርቂ ተኸሲሶም ዘለዉ ጥርጡራት፥ ነቲ ሰልዲ ኣብ ምግዛእ መኪና፣ ገዛን እንስሳታትን ከም…