Fana: At a Speed of Life!
Browsing Category

ፋና ስብስብ

ኣብ ሓደ እዋን መኪንኦምን ገዝኦምን ንምሻጥ ዝተገደዱ ሎሚ ወነንቲ 15 ሚሊየን ፓውንድ ዝኾኑ ሰብ ሓዳር

ኣዲስ ኣበባ፣ 13 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ሓደ እዋን መኪንኦምን ገዝኦምን ንምሻጥ ዝተገደዱ ሰብ ሓዳር ሎሚ ወነንቲ 15 ሚሊየን ፓውንድ ኮይኖም ኣለዉ። ኣሊ ቢቨን ኣብ ገዛ ምስ በጽሐት፡ በዓል ቤታ ዶም፡ ነታ ትፈትዋ ላንድ ሮቨር ዝዓይነታ መኪንኣ ኣጸራርይዋን ኮላሊዕዋን ምስ ጸንሓ፥…

ቀዳማይ ሃብታም ዓለምና ኣስታት 35 ቢልየን ዶላር መቐሎ ዝግበረሉ ፍትሕ ሓዳር ክፍፅም እዩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 27 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ወናኒ ኦንላይን ዕዳጋ ኣማዞን ዝኾነ ቀዳማይ ሃፍታም ዓለምና ጂፍ ቢዞስ ምስ በዓልቲ ቤቱ ማኬንዚ ኣብ ዓለምና እቲ ዝኸበረ ፍትሕ ክምፅሙ እዮም። እቲ ኣስታት 35 ቢልየን ዶላር መቐሎ ዝግበረሉ ፍትሕ ኣብ ዓለምና እቲ ክባር እንትኸውን፥ ማኬንዚ ኣብቲ…

ወዲ 80ታት ኮይንካ ማራቶን ክትጎዪ ትኽእል’ዶ?

ኣዲስ ኣበባ፣ 11 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ምስ ዕድመ ምድፋእ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይክኣል ኮይኑ ክርአ ጸኒሑ። እንተኾነ ከም ብዓል ኢሬን ኦቤራን ጆን ስታርብሩክን ግና ኣብ ክሊ ዕደም 80ታትን 90ታትን ኮይኖም ኣብ ጉያ ብምስታፎም ጥዕንኦም ክሕልዉን ኣብ ጉያ ዝተፈላለየ ዓለም ለኻዊ ዓወታት…

ኣብ ዓለምና እታ ዝዓበየት ንህቢ ተረኺባ

ኣዲስ ኣበባ፣ 15 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ዓለምና እታ ዝዓበየት ንህቢ ኣብ ደሴት ኢንዶኔዥያ ተረኺባ። ሳይንትስት ንዓመታት ዓሌት እቶም ዓብይ ንህቢ ከምዝጠፍኡ እዩ ዝሓስብ ነይሩ። ሕዚ ግን ክንዲ ዓባይ ኣፃብዕቲ ወዲ ሰብ እትኸውን ንህቢ ኣብ ሓንቲ ደሴት ኢንዶኔዥያ ከምዝተረኸበት…

ኣርባዕተ ቆልዑን ልዕሊኡን ንዝወልዳ ሃንጋሪያውያን ኣዶታት ካብ ገብሪ ናፃ ክኾና እየን

ኣዲስ ኣበባ ፣ 4 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ቀዳማይ ሚንስትር ሃንጋሪ ኣርባዕተ ቆልዑን ልዕሊኡን ንዝወልዳ ሃንጋሪያውያን ኣደታት ኣብ ሙሉእ ዕድሚአን ካብ ኣታዊአን ግብሪ ከም ዘይኸፍላ ኣፍሊጦም። ኣብታ ሃንጋሪ፥ ቁፅሪ ዝውለዱ ህፃናት ንምውሳኽ ዝዓለመ ውጥን ወግዓዊ ኮይኑ ኣሎ። ቀዳማይ…

ኣብ ሆንግ ኮንግ ፋብሪካ ክሪስፕ፥ ድንሽ ቦምባ ኢድ ተረኺቡ

ኣዲስ ኣበባ፣ 30 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ካብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ሆንግ ኮንግ ናብ ዝርከብ ፋብሪካ ክሪስፐ ኣብ ዝተላእኸ ድንሽ፥ ቦምባ ኢድ ቀዳማይ ኲናት ዓለም ከም ዝተረኽበ ፖሊስ እታ ሃገር ሓቢሩ። እቲ ብጭቃ ዝተሸፈነ ክንዲ ቦምባ-ኤፍ ዋን ዝኸውን ቦምባ ኢድ፥ "ኣብ ሓደገኛ ኩነታት"…

ሮበርት ሙጋቤ ገንዘብ ዝመልአ ቦርሳ ተሰሪቖም

ኣዲስ ኣበባ፣ 3 ጥሪ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ካብ መንበሪ ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ነበር ሮበርት ሙጋቤ 150 ሽሕ ዶላር ዝሓዘ ቦርሳ “ሰሪቖም” ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሰለስተ ሰባት ናብ ፍርዲ ቀሪቦም። እቶም በቲ ስርቂ ተኸሲሶም ዘለዉ ጥርጡራት፥ ነቲ ሰልዲ ኣብ ምግዛእ መኪና፣ ገዛን እንስሳታትን ከም…

ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ኣዶ 4 ህፃናት ብሰላም ተገላጊላ

ኣዲስ ኣበባ፣ 22 ታሕሳስ፣ 2011 (ኤፍቢሲ)ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ኣዶ ኣብ ሆስፒታል ራያ ቆቦ ኣርባዕተ ህፃናት ብሰላም ተገላጊላ። ፆታ እቶም ህፃናት፥ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ድማ ወዲ ተባዕታይ ከምዝኾነ ተገሊፁ። እታ ወይዘሮ እናት ሲሳይ እትበሃል ኣዶ፥ ኣብቲ ሆስፒታል ብዝተገበረላ…

ኣሜሪካዊ ዳህሳሳይ ንበይኑ ብእግሩ ንክፍለ ዓለም ኣንታርክቲካ ሰጊሩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 18 ታሕሳስ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ወዲ 33 ዓመት ኣሜሪካዊ ኣብ ደቡባዊ ዋልታ ንዝርከብ ክፍለ ዓለም ኣንታርክቲካ ብኻልእ ከይተሓገዘ ሰጊሩ። በዚ ድማ ናይ መጀመርታ ሰብ ከምዝኾነ ተገሊፁ። እቲ ኮሊን ኦብራዳይ ዝተብሃለ ዳህሳሳይ፥ ኣብቲ ኣብ በረድ ዝተኻየደ ቅያ ዝመልኦ ውድድር…

ገዝኡ ዘፍረሰ ኣመሪካዊ “መሊስካ ህነፃ” ተባሂሉ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 08 ታሕሳስ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ኣብ ፍራንሲስኮ፡ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን 1936 ንዝተሃነፀ ውሩይ ገዛ ዘፍረሰ ዓዳጋይ ነቲ ዝነበረ ገዛ ኣምሲሉ ዳግም ክሃንፆን  ነቲ ኩነታት ዝገልፅ ፅሑፍ ድማ ኣብ ደገ ክገብርን ተኣዚዙ። ነቲ ገዛ ዝዓደገ ሮስ ጆንስተን፥ ዝሓለፈ ዓመት እዩ…