Fana: At a Speed of Life!

ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወዴግ ኣብ ዝርዝር መፅናዕቲ ውህደት ብምዝታይ ብኣብዝሓ ድምፂ ተስማሚዑ

0 78

ኣዲስ ኣበባ፣ 6 ሕዳር፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወዴግ ኣብ ዝርዝር መፅናዕቲ ውህደት ሎሚ መዓልቲ ብምዝታይ ብኣብዝሓ ድምፂ ከምዝተስማመዐ ኣፍሊጡ።

እቲ ዝርዝር መፅናዕቲ ብ6 ተቓውሞ ብኣብዝሓ ድምፂ ኢዩ ኣፅዲቑዎ።

እቲ ዛዕባ ብዝምልከት መብርሂ ዝሃቡ ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወዴግ ኣይተ ፍቃዱ ተሰማ ከምዝበልዎ፥ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ተጠናኺሩ ኣብ ዝቕፅለሉን ርእሰ ምሕደራ ኣብ ዝጉልብተሉን ኩነታት ተኹረት ብምግባር ዝርዝር ዘተ ተገይሩ ኢዩ።

ብዝሃነት ቋንቋ፣ ብሄርን ሃገራዊ መንነትን ሚዛኑ ሓሊዩ ኣብ ዝቕፅለሉ ዛዕባ እውን ልዝብ ተገይሩ።

ስለዝኾነ ኣብቲ ሓዱሽ ዉህድ ፓርቲ ንኹሎም ብሄር ብሔረሰባት ዘማእኸለ ፍትሓዊ ውክልና ንክህሉ ብዝርዝር ከምዝተርኣየ ገሊፆም።

እቲ ኮሚቴ ኣብ ናይ ፅባሕ ውዕልኡ እቲ ሓዱሽ ዉህድ ፓርቲ ብዝምልከት ኣብ ዝተሰናደአ ረቂቕ ፕሮግራም ዘተ ክገብር ኢዩ።

Comments
Loading...