Fana: At a Speed of Life!

ኩባኒያታት ውልቀ መሰልን ድሕንነትን ሰራሕተኛታት ደቂ ኣነስትዮ ናይ ምሕላው ግዴታ ኣለዎም – ሚ/ር ንግዲን ኢንዱስትሪን

0 34
ኣዲስ ኣበባ፣ 04 ሕዳር፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ኩባኒያታት ውልቀ መሰልን ድሕንነትን ደቂ ኣነስትዮ ሰራሕተኛታቶም ናይ ምሕላው ግዴታ ከምዘለዎም ሚኒስቴር ንግዲን ኢንዱስትሪን ፌዴሪኢ ኣተሓሳሲቡ።
 
እቲ ሚኒስቴር እዚ ዝበለ፥ ብምትሕብባር ትካል ልምዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ኣብ ክሊ ምፍጣር ውሑስ ከባቢ ስራሕን ኣብ ስራሕ ዝበፅሑ ሓደጋታትን ኣድሂቡ ኣብ ዘካየዶ ዘተ እዩ።
 
ኣብቲ መድረኽ ዘተ ስፔሻሊስት ፖሊሲ ትካል ልምዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣይተ ነብዩ መንገሻ፣ ዳይሬክተር ጉዳይ መናእሰይን ህፃናትን ሚኒስቴር ንግዲን ኢንዱስትን ወይዘሮ ኢየሩሳሌም ዳምጤን ካልኦት ካብ ተፀዋዕቲ ኣብያተ ዕዮታት ዝተውፃእፅኡ ኣመራርሓታትን ሰብ ሞያታትን ተረኺቦም።
 
ኣይተ ነብዩ፥ ኣብ ዓውዲ ማኑፋክቸሪንግ ተቖፂረን እናሰርሓ ዝርከባ ደቂ ኣነስትዮ ብዙሓት ፀገማት ከምዘጋጥሙወን ገሊፆም።
 
እኹል መሃያ ዘይምኽፋል፣ ኣብ ጉልበት ተኮር ስራሕ ጥራሕ ንኽሳተፉ ምግባርን ኣብ ዝሰርሓሉ ትካል ንደቂ ኣኒስቲዮ ዝግባእ ሕክምና ዘይምርካብን ካብ ዝረኣዩ ፀገማት ተፀራሕቲ እዮም ኢሎም።
 
እቶም ፀገማት ንምምፍታሕ ዓሊሙ ትካል ልምዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ቀፃሊ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ንምስራሕ ትልሚ ከምዝሓዘ እውን ኣፍሊጦም።
 
ወይዘሮ ኢየሩሳሌም ዳምጤ ብግደአን፥ መንግስቲ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ንምምዕባል ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናሰርሐ ከምዝኾነ ገሊፀን።
 
ዝተጀመሩ ስራሕቲ ሽቶኦም ንኽወቕዑ ወነንቲ ኩባኒያታት ትርፊ ካብ ምርካብ ብተወሳኺ መሰልን ጥቕሚን ኣብ ትካሎም ተቖፂረን ዝሰርሓ ደቂ ኣነስትዮ ብዘይ ምሽርራፍ ተግባራዊ ክገብሩ ከምዝግባእ ኣብሪሀን።
 
ቤት ዕዮ እቲ ሚኒስቴር ረብሓን ድሕንነትን ደቂ ኣነስትዮ ንምርግጋፅ ኣብ ቀፃሊ ምስ ዝምልከቶም መዳርግቲ ኣካላት ተዋዲዱ ከምዝሰርሕ እውን ገሊፀን።
 
ፍልፍል፦ ሚኒስቴር ንግዲን ኢንዱስትሪን
Comments
Loading...