Fana: At a Speed of Life!

መርሃ ግብሪ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ጥዕና ዕላዊ ኮይኑ

0 115

ኣዲስ ኣበባ፣ 4 ሕዳር፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)መርሃ ግብሪ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ጥዕና ዕላዊ ምዃኑ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ኣሚር ኣማን ኣፍሊጦም።

ትልሚ ትራንስፎርሜሽን ዓውዲ ጥዕና ሓደ ዕቤት ሓበሬታ ምዃኑ ዝገለፁ ዶክተር ኣሚር፥ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ስርዓት ኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን ሓበሬታ ንፅሬት መረዳእታ ልዑል ግደ ኣለዎ ኢሎም።

ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ጀሚሩ ኣብ መረዳእታ ቴክኖሎጂ ኣተኲሮም እናተሰርሑ ካብ ዝርከቡ ስራሕቲ እቲ ሓደ ሓበሬታ ምስ ቴክኖሎጂ ምትእስሳር እዩ።

ብመሰረት እዚ ኣብ ኩሎም ክልላት፣ ዞባታት፣ ወረዳታትን 78 ሚኢታዊ ዝኾና ጣብያታት ጥዕናን ኣብ ዓውዲ ጥዕና ዘድሃበ  ግልጋሎት ኢንተርኔት ከምዝተዘርገሐ ገሊፆም።

ኣብዚ ዓመት ድማ ዝርገሐ ኢንተርኔት ዝተረፉ ጣብያታት ክዛዘም ኢዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር፥ ስርዓት ኣተኣኻኽባ መረዳእታ እውን ብሲስተም ኤሌክትሮኒክስ ንኽቕየሩ ምዝተገበሩ ሓቢሮም።

ባህሊ ኣጠቓቕማ ሓበሬታ ንምምዕባልን ናይ ባህሪ ለውጢ ንምምፃእን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝተሰርሐ ቀዳማይ ብርኪ ዳህሰሳ ስነ ህዝቢን ጥዕናን ልዑል ውፅኢት ከምዝተርኣየ ተዛሪቦም።

Comments
Loading...