Fana: At a Speed of Life!

15 ሰነ ኣብ ልዕሊ ጀነራላትን ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራን ብዝተፈፀመ ቅንፀላ ኣብ ልዕሊ 55 ተጠርጠርቲ ኣብዚ ሰሙን ክሲ ክምስረት ኢዩ

0 73

ኣዲስ ኣባበ፣ 03 ሕዳር፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)15 ሰነ 2011 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ ጀነራላትን ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራን ዝተፈፀመ ቅንፀላ ብዝምልከት ላዕለዋይ ዓቃቤ ሕጊ ፌዴራል ሎሚ መዓልቲ መግለፂ ሂቡ።

ላዕለዋይ ዓቃቤ ሕጊ ፌዴራል ኣይተ ብርሃኑ ፀጋዬ ከምዝበልዎ፥ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ኢታማዦር ሹም ሓይሊታት ምክልኻል ፌዴሪኢ ጄኔራል ሰዓረ መኮነንን ሜጄር ጄኔራል ገዛኢ ኣበራን ብዝተፈፀመ ቅንፀላ ተተሓሒዙ 140 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም።

ካብዚኦም እቶም 61 ብዋሕስ ከምዝተሰደዱ ገሊፆም።

ኣብ ባህርዳር ብዝተፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ኣምባቸው መኮነን፣ ላዕለዋይ ዓቃቤ ሕጊ እቲ ክልል ኣይተ ምግባሩ ከበደን ኣማኻሪ ውዳበታት ህዝቢ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣይተ እዘዝ ዋሴን ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ድማ 70 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅፅር ንምውዓል ትእዛዝ ወፂኡ።

ካብዚኦም 31 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም ኢሎም።

ብድምር ክሳብ ሐዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 13 ተጠርጠርቲ ከምኡ እውን ኣብ ባህርዳር ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 55 ተጠርጠርቲ ኣብዚ ሰሙን ክሲ ንምምስራት ዘኽእል ምድላው ተገይሩ ኣሎ።

እቲ ዝተፈፀመ ገበን ኣዝዩ ውስብስብ ስለ ዝኾነ ንኣዋርሕ ዝኣክል ዕላዊ መግለፂ ንህዝቢ ከይተውሃበ ምፅንሑ ድማ ሓቢሮም።

ክሳብ ሐዚ ብዘሎ ኩነታት 147 ሰባት ቃሎም ናይ ምቕባል ስራሕ ተሰሪሑ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም።

ናይ ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓሓዝ ዝተጠርጠሩ 22 ሰባት ሒሳብ ባንኮም ከምዝተኣገደ እውን ገሊፆም።

እቲ ገበን ብዋናነት ብብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ዝምራሕ ዝነበረ እንትኸውን፥ ነዚ ንምፍፃም ካብ ወርሒ ሚያዚያ 2011 ዓ.ም ጀሚሩ ምድላው እናተገበረ ከምዝፀንሐ እውን ተገሊፁ።

ዝተፈላለዩ ኣካላት “ኣሳምነው ፅጌ ንፁህ ሰብ እዩ ብምባል ኣብ ህዝቢ ግርታ ብምፍጣር ርክብ ህዝቢታት ንምብልሻው ፃዕሪ ከምዝተገበረ ብምግላፅ፥ ይኹን እምበር እቲ ሓሳብ ጌጋ ከምዘለዎ ላዕለዋይ ዓቃቤ ሕጊ ፌዴራል ኣይተ ብርሃኑ ፀጋይ ገሊፆም።

ነዚ ድማ ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ እዚ ተግባር እንትፍፅም ንሸውዓተ ሰሙን 110 ሰባት ፍሉይ ስልጠና ብምሃብ ከምዝጀመረ፣ ከም ስዉር ውግእ፣ ሳቦታጅ ውግእ፣ ዕልዋ መንግስቲ፣ ውግእ ኢኮኖሚ ዝኣምሰሉ ስልጠናታት ሂቡ ኣዳሊዉዎም እዩ ኢሎም።

ኣብቶም ንገበን ተመልሚሎም ስልጠና ዝወሰዱ ኣባላት፥ ካብ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ካብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝተባረሩን ብፍቓዶም ለቒቖም ዝነበሩን ውልቀ ሰባት ከምዝርከቡዎ ኣብሪሆም።

ምስቲ ጉዳይ ብዝተተሓሓዘ ምፅራይ ብምግባር ካብ ተጠርጠርቲ ዝተፈላለዩ ኣፅዋራት ኲናት፣ ተንቀሳቐስቲ ስልኪታት፣ ገንዘባት ውሽጢ ዓዲን ወፃኢን፣ 5 ተሽከርከርቲ ሓዊሱ ብዙሓት ንብረታት ብኤግዚብት ከምዝተትሓዙ እውን ተሓቢሩ።

እቲ ተግባር ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ ስልጣን መንግስቲ ብሓይሊ ንምሓዝ ዝዓለመ ከምዝነበረ እውን ተሓቢሩ።

ነዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብብሄር ክከፋፈል ብምግባር ስልጣን መንግስቲ ብዘይሕጋዊ መገዲ ንምሓዝ ዝዓለመ ከምዝነበረ እውን ተገሊፁ።

15 ሰነ 2011 ዓ.ም ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 15 ሰባት እንትሞቱ፥ 20 ድማ ቆሲሎም ኢዮም ተባሂሉ።

እቲ ከይዲ ምርመራ ኣስታት 60 ዝኾኑ ኣባላት ጉጅለ ምርመራ ተጣይሹ ብትልሚ ተመሪሑ ዝተፈፀመ እንትኸውን፥ ነፃን ገለልተኛን ብዝኾነ መገዲ ምርመራ ዝተገበረሉ ኢዩ።

Comments
Loading...