Fana: At a Speed of Life!

ምምላእ ስራሕ ቅርፂ ኮረቻ ኣካል ግድብ ህዳሰ ሙሉእ ብሙሉእ ተዛዚሙ 

0 142

ኣዲስ ኣባበ፣ 03 ሕዳር፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣካል ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ዝኾነ ግድብ ቅርፂ ኮረቻ ናይ ኣርሟትራ ምምላእ ስርሑ ሙሉእ ብሙሉእ ከምዝተዛዘመ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።

ኣብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ምክትል መከየዲ ስራሕ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ኣይተ በላቸው ካሳ ከምዝገለፁዎ፥ ቅድም ክብል ልዕሊ 14 ሚሊየን ሜትር ኪዩብ ምልኢት ስራሕ ምድግዳግ ፀፀር ተኻይዱ እዩ።

ተረፍ ስራሕ እቲ ግድብ ኮረቻ ዝኾነን 30 ሳንቲ ሜትሮ ምልኢት ኣርሟትራ (ፌስ ስላብ) ዘድልዮ ዝነበረን ላዕለዋይ ክፋል እቲ ኮረቻ፥ ትማሊ ዕለት 2 ሕዳር 2012 ዓ.ም ሙሉእ ብሙሉእ ከምዝተዛዘመ ገሊፆም።

ምዝዛም እዚ ኮረቻ፥ ካብ ስራሕቲ ግድብ ህዳሰ ውሽጢ ሓደ ወሳኒ ስራሕ ምዝዛሙ ዘርኢ ምዃኑ ተዛሪቦም።

ግድብ ኮረቻ ብምዝዛሙ፥ ኣብቲ ዋና ግድብን ግድብ ኮረቻን ኣትኲሩ እናተሰርሐ ዝነበረ ስራሕቲ ሲቪል ስራሕቱ ብምቅላል እቲ ዋና ግድብ ብቕልጡፍ ንምዝዛም ተወሳኺ ዓቕሚ ከምዝርከብ እውን ኣይተ በላቸው ተዛሪቦም።

ግድብ ኮረቻ 5 ነጥቢ 2 ኪሎ ሜትር ርሕቐትን 50 ሜትር ንውሓትን ዘለዎ ምዃኑ ካብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ።

Comments
Loading...