Fana: At a Speed of Life!

ዝራእቲ ብእዋኑ ክኸትት ምግባር መማረፂ ዘይብሉ እዋን ኢና ዘለና-ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገፀርን

0 99

ኣዲስ ኣባበ፣ 02 ሕዳር፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ዝራእቲ ብእዋኑ ክኸትት ምግባር መማረፂ ዘይብሉ እዋን ኢና ዘለና ክብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገፀርን ክልል ትግራይ ገሊፁ።

ንዝራእቲ ምጥፋእ ምኽንያት ዝኾኑ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ነገራት አለው ዝበለ እቲ ቢሮ፥ ካብዚኣቶም እቲ ዝዓበየ አብዚ ሐዚ እዋን ፈተኒ ኹነት ኮይኑ ዘሎ ወራር ዕስለ ኣንበጣ እዩ ኢሉ።

አብ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ህዝቢ ትግራይ ዝለዓለ ትኹረት ብምግባር ዝራእቱ ከይውረር ተሳትፍኡ ብዝተወደበን ብዝናእድን መንገዲ ብወፍሪ እናመከተ መፂኡ እዩ ብምባል እውን ገሊፁ።

እተን ካብ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ዝደሓና ዝራእቲ ብእዋኑ ተዓፂደን ናብ ማዕኸን ወይ ከዓ ቆፎ ክኸታ ምግባር ግደ ሓረስታይይ ከምዝኾነ ድማ ሓቢሩ።

“እተን ብኽንደይ ፈተና ዝተረኸባ ምህርቲ ብዘይረብሕ ውራይ እናገበርካ ንከይተጥፍኣ ድማ ህዝብኻ ተስፍኡ አባኻ ብምዃኑ ነተን ዝተረኸባ ዝራእቲ ብኣግባቡ ብምሓዝን ብዝተመጠነን ብመምርሒ ወረዳታት ብዝተደገፈ ኣካይዳ ውራይኻ ብምስላጥ ተስፋ ህዝብኻ ክተለምልም ይግብአካ” ክብል ፃውዒት ኣቕሪቡ።

Comments
Loading...