Fana: At a Speed of Life!

ኣትሌት ደራርቱ ቱሉ ናብ ኣባልነት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ሎምፒክ ኢትዮጵያ ተመሊሳ

0 115

ኣዲስ ኣበባ፣ 27 ጥቅምቲ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣትሌት ደራርቱ ቱሉ ናብ ኣባልነት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ተመሊሳ።

ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ህፁፅ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ትማሊ ዕለት 26 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ኣብ ኣብ ሆቴል ኣምባሳደር ኣካይዱ።

ኣትሌት ደራርቱ ቱሉ ኣብ መበል 44 ስሩዕ ጉባኤ ዘልዐለቶም ቅርታታት ኣድሂቡ ከምዝዘተየን ኣብ ቀፃሊ ድማ ናይቲ ትካል ሕገ ደምቢ መሰረት ብምግባር ብዝተፀርሑን ካልኦትን ዛዕባታት ብዘተን ብምቅርራብን ንምስራሕ ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ።

ነዙይ ስዒቡ ኣትሌት ደራርቱ ቱሉ ንሃገራን ህዝባን ንምግልጋል ናብ ዝነበረቶ ኣባል ፈፃሚት ስራሕ ንምምላስ ከምዝወሰነት ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።

ኣብቲ ዝተኻየደ ጉባኤ፥ ኣባላት እቲ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ደምቢ መጣየሺን መተሓዳደሪን ንምምሕያሽ ዝቐረበ ረቂቕ ኣድሂቦም ከምዝተዛተዩን ተወሳኺ እታዎት ብምሃብን እቲ ረቂቕ ደምቢ ብዝበለፀ ንምዕሟቕ ንምፅዳቕን ንካሊእ እዋን ንምርኻብ ወሲኖም።

Comments
Loading...