Fana: At a Speed of Life!

“ማይክሮሶፍት” ኣብ ሰሙን ኣርባዕተ መዓልታት ጥራሕ ብምስራሕ ኣፍራይነቱ ከምዝዓበየ ተገሊፁ

0 111

ኣዲስ ኣበባ፣ 25 ጥቅምቲ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ጃፓን ዝርከብ ጨንፈር ኩባንያ ቴክኖሎጂ ማይክሮሶፍት ሰራሕተኛታቱ ኣብ ሰሙን ኣርባዕተ መዓልታት ጥራይ ክሰርሑ ብምግባሩ ኣፍራይነት ሰራሕተኛታቱ ብ40 ሚኢታዊ ከም ዝዓዘዘ ኣፍሊጡ።

እቲ ትካል ንመፈተኒ ኣብ ዘተኣታተዎ ኣገባብ፥ እቶም ሰራሕተኛታት መሃያ ከይጎደሎም ኣብ ሰሙን ኣብ ክንዲ ሓሙሽተ ኣርባዕተ መዓልቲ ከም ዝወፍሩ እዩ ገይሩ።

ኣብ ወርሒ ነሓሰ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ እቲ ትካል ክዕፆ እንከሎ ቀወምቲ ሰራሕተኛታት ድማ ከም ዘዕርፉ ተገይሩ።

ብተወሳኺ ኣኼባታት ልዕሊ 30 ደቓይቕ ከይዛየዱን ብኣካል ምርካብ ዘየገድዱ ድማ ብኢንተርኔት ክካየዱን ኣተባቢዑ።

ጃፓን ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለምና ዝነውሐ ሰዓታት ስራሕ ዘለወን ሃገራት እያ።

ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ 2017 ዝተኻየደ መፅናዕቲ ከም ዘረጋግፆ፥ ከባቢ ርብዒ ካብ ኩባንያታት ጃፓን ኣብ ወርሒ ልዕሊ 80 ተወሳኺ ሰዓታት ዝሰርሑ ግና ዓስቢ ዘይረኽቡ ሰራሕተኛታት ኣለወን።

እቲ ብኩባንያ ማይክሮሶፍት ዝተኻየደ ፈተነ ብ92 ሚኢታዊ ሰራሕተኛታቱ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ድሒሩ ዝተገብረ ዳህሳስ ኣነፂሩ።

ብኣንፃሩ ድማ ዓሊባባ ዝተብሃለ ዓቢይ ቻይናዊ ትካል ዕዳጋ ኢንተርኔት፥ ሰራሕተኛታቱ 12 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ሽዱሽተ መዓልቲ ድማ ኣብ ሰሙን ምስርሖም ሽሻይ ምዃኑ ይገልፅ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...