Fana: At a Speed of Life!

ትዊተር ፖለቲካ ተንከፍ ምልክታታት ክእግድ እዩ

0 100

ኣዲስ ኣበባ ፣ 20 ጥቅምቲ ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ) ትዊተር ፖለቲካ ተንከፍ ምልክታታት ከምዝእግድ ኣፍሊጡ።

ፖለቲካ ተንከፍ ምልክታታት፥ ናብ ሰባት ክበፅሑ ዘለዎም ብባዕሎም እምበር ብመሸጣ መልክዕ ክኸውን ከምዘይግባእ እቲ ኩባኒያ ገሊፁ።

ዋና ፈፃሚ ስራሕ ትዊተር ጃክ ዶርሴይ፥ ብኢንተርኔት ዝግበር ምልክታታት ንግዲ ቅልጣፉን ውፅኢታዊን እኳ እንተኾነ ይኹን እምበር ፖለቲካዊ እንትኸውን ድማ  ልዑል ጉድኣት ክህልዎ ከምዝኽእል ተዛሪቦም።

ዋና ተናሓናሒ ትዊተር ዝኾነ ማሕበራዊ ሚዲያ ፌስ ቡክ፥ ቅድሚ ሕዚ ፖለቲካ ተንከፍ ዝኾኑ ምልክታታት ከምዝኣገደ ይዝከር።

ትዊተር ነቲ እገዳ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ካብ 22 ሕዳር 2019 ጀሚሩ ተግባራዊ ዝገብሮ እንትኸውን፥ ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ 15 ሕዳር ዕላዊ ከምዝግበር ኣፍሊጡ።

ፍልፍል፡- ቢቢሲ

Comments
Loading...