Fana: At a Speed of Life!

ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሓዊሱ ካልኦት ክፋላት ሕ/ሰብ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣጋጢሙ ዘሎ ዕስለ ኣምበጣ ንምምካት ናብቲ ከባቢ ኣምሪሖም

0 83

ኣዲስ ኣበባ፣ 15 ጥቅምቲ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ) ኣብ ወረዳታት ራያ ዓዘቦን ራያ ኣላማጣን ኣብ ዝተፈላላያ ጣብታት ኣጋጢሙ ዘሎ ዕስለ ኣምበጣ ንምምካት ደገፋቲ ጋንታ70 እንደርታ፣ ተምሃሮን መምህራንን ዩንቨርስቲ ራያ፣ ኣባላት ፉሉይ ሓይሊ ትግራይን ላዕለዎት ኣመራርሓ ዞባ ደቡብን ናብቲ ከባቢ ኣምሪሖም።

ኣብ ዞባ ደቡብን ደቡባዊ ምብራቕን ትግራይ ዝተርኣየ ዕስለ ኣንብጣ ሽፋኑ የግፍሕ ዋላኳ እንትሃለወ፥ እቲ ዕስለ ኣብ ዝራእቲ ሓደጋ ከየስዓበ ንምጥፋእ ህዝብን መንግስትን፣ ኣካላት ፀጥታን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ብምስታፍ ይሰራሕ ከምዘሎ ዋና ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ አይተ ረዳኢ ሓለፎም ገሊፆም።

እቲ ኣብ ወረዳታት ራያ ዓዘቦ፣ ራያ ኣላማጣን ሕንጣሎ ወጀራትን ኣጋጢሙ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ ንምምካት ኣባላት ደገፍቲ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ወልዋሎ ዩኒቨርስቲ ዓድግራትን ጋንታ ስሑል ሽረን ፅባሕ ቆፅሮ ከምዝሓዙ ድማ ኣብ ዕላዊ ፌስቡክ ገፅ እተን ክለባት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረደእ።

ደገፋቲ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ካብ ከተማ መቐለ ተበጊሶም ናብቲ ከባቢ ብምኻድ እጃሞም ንክዋፅኡ ዩኒቨርስቲ መቐለ ግልጋሎት መጓዓዝያ ከምዘመቻቸወ ተሓቢሩ።

ፍልፍል፦ጋዜጣ ወይን

Comments
Loading...