Fana: At a Speed of Life!

ሃገራዊ መዓልቲ ልገሳ ደም ሎሚ መዓልቲ ይሳለጥ ኣሎ

0 84

ኣዲስ ኣበባ፣ 15ጥቅምቲ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ብብርኪ ሃገር 10 ሺሕ ዩኒት ደም ዝእከበሉ ሃገራዊ መዓልቲ ልገሳ ደም ሎሚ መዓልቲ ይሳለጥ ኣሎ።

እቲ ሎሚ መዓልቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝሳለጥ ዘሎ መርሃ ግብሪ ልገሳ ደም፥ “ህይወት ንህይወት፤ ደም ለጊስና ህይወት ነድሕን” ዝብል ቴማ ዝሓዘ እዩ።

ብብርኪ ሃገር ዝካይድ ዘሎ መዓልቲ ልገሳ ደም፥ ኣብ ኢትዮጵያ ምሃብ ደም ዝተጀመረሉ መበል 50 ዓመት ምኽንያት ብምግባር ዝተዳለወ ኢዩ።

ብመሰረት እዚ ኣብቲ ሎሚ ዕለተ ቐዳም 15 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ዝካየድ ዘሎ ልገሳ ደም፥ 100 ሺሕ ስሩዓት ለገስቲ ደም ንምምዝጋብ ከምኡ እውን 300 ሺሕ ስሩዓት ለገስቲ ደም ኣብ ሓደ ወርሒ ውሽጢ ንምምዝጋብን ብቐፃልነት ደም ንኽልግሱ ዘኽእል ኩነታት ንምፍጣር ትልሚ ተታሒዙ ኣሎ።

ኣብቲ ዕለት ሙሉእ መረዳእታ ስሩዓት ለገስቲ ደም ዝሕዝን ደም ምስተለገሰ ድማ መልእኽቲ ምስግና፣ ውፅኢት ምርመራ ደም፣ ዝተለገሰ ደም ንሕሙማት ንምሃብ ተዓሊሙ ናብ ሆስፒታል እንትኸይድን ወዘተን ተግባራት ብብኪ ሃገር ዕላዊ ክኸውን እዩ ዝብል ትፅቢት አሎ።

Comments
Loading...