Fana: At a Speed of Life!

መንግስቲ ትግራይ ባህጊ ኲናት ዘይኮነስ ፀገም ፅሩይ መስተ ማይን መሰረተ ልምዓትን ናይ ምፍታሕ ድልየት ኢዩ ዘለዎ – ቀ/ይ ሚ/ር ዶ/ር ኣቢይ

0 115

ኣዲስ ኣበባ፣ 11 ጥቅምቲ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌዴሪኢ ሓምሻይ ዘበን መበል ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤኡ ሎሚ መዓልቲ የሳልጥ ኣሎ።

ኣብቲ ዝሳለጥ ዘሎ ስሩዕ ጉባኤ ዝተረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ፌዴሪኢ ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ፥ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምድሃብ ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንዝቐረቡሎም ሕቶታት ምላሽ ሂቦም።

እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዓመተ 2012 ዝካየድ ሃገራዊን ክልላዊን ምርጫ ኣድሂቡ ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ፥ ሎሚ ዘበን ይኹን ኣብ ቀፃሊ ዝካየድ ምርጫ ምንም በሰር ኣይርከቦም ኢልካ ምሕሳብ ኣይከኣልን ኢሎም።

ሐዚ ዘሎ ባይቶ ፃንሒት እዋኑ ምንዋሕ ከምዝኽእል ብኣብነት ዝረቑሑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፥ ይኹን እምበር ዴሞክራሲ ልምምድ ብምዃኑ ምስ ህዝቢ ቀሪብካ ዝፍታሕ እምበር እዋን ምርጫ ብምንዋሕ መሰረታዊ ዴሞክራሲ ምርግጋፅ ከምዘይከኣል ሓቢሮም።

“ስለዝኾነ ምርጫ ኣይካየድን ዝብል ኣእማኒ ኣይኮነን” ብምባል፥ ነዚ እውን ቦርድ ምርጫ ክሳብ ሐዚ ካብ ዝነበሩ ቦርድታት ብዓቕሚ ይኹን በጀት ብዝሓሸ ኩነታት ክዳለው ከምዝተገበረ ተዛሪቦም።

ብተወሳኺ ብብርኪ መንግስቲ እውን እንተተራኢዩ ተነሓናሕቲ ፓርቲታት ፖለቲካ ምርጫ እንተስዒሮም ስልጣን ብዴሞክራሲያዊ መገዲ ስልጣን ንምርካብ ድሉው ከምዝኾነ ገሊፆም።

ካብዚ ሓሊፉ ህዝቢ እውን ድሕሪ ምርጫ ናዕቢ እንተተላዒሉ እንታይ ጉድኣት ከምዘብፅሕ ስለዝፈልጥ ከይዲ ምርጫ ሰላማዊ ንክኸውን ሓጋዚ ክኸውን ኢዩ ኢሎም።

ሚዲያታትን ሓፋሽ ማሕበራትን እውን እንተኾና ኣብ ኢትዮጵያ ቅድመ ሐዚ ካብ ዝነበረ ዝሓሸ ዲሞክራሲ ስለ ዘሎ ከይዲ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ንክኸውን ሓገዝቲ ከምዝኾኑ ዘለዎም እምነት ኣብሪሆም።

ብኻሊእ መዳይ ፓርቲታት ፖለቲካ ካብ ክሲ ወፂኦም ብሓባር ኮይኖም ኣብ ዝካየድ ምርጫ ንክሳተፉ ዘኽእል ኩነታት ተፈጢሩሎም ስለዘሎ ምርጫ ንምክያድ ኣየፀግምን ኢሎም።

ኩነታት ኢህወዴግ ብዝምልከት “ኢህወዴግ እንትብተን ኢትዮጵያ ክትብተን ኢያ” ዝብል ሓሳብ መበገሲኡ ድንቁርና ኢዩ ኢሎም።

ኢህወዴግ ይሃሊ ኣይሃሊ ኢትዮጵያ ክትቅፅል ኢያ ብምባል ድማ ኣብሪሆም።

ውህደት ኣሓት ፓርቲታት ኢህወዴግ ብዝምልከት ንዝተልዓለ ሕቶ፥ ኣብ ዓመተ 2012 ኣብ ሃዋሳ ኣብ ዝተኻየደ ስሩዕ ኢህወዴግ ብመሰረት ዝተውሃበ ውሳነ ውህደት ብዝምልከት ዘተ ይግበረሉ ከምዘሎን እቲ መፅናዕቲ ምስተርኣየ ንህዝቢ ዕላዊ ከምዝግበርን ተዛሪቦም።

“ኢህወዴግ እንተፈሪሱ መንግስቲ ኣፍልጦ ኣይብሉን” ብዝብል ንዝወሃብ ርእይቶ እንትምልሱ፥ መንግስቲ ዘፍርስ ኢህወዴግ ዘይኮነስ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከምዝኾነ እውን ሓቢሮም።

ብድምር ምርጫ ምክያድ ኣማራፂ ዘይብሉ ኢዩ ክብሉ ገሊፆም።

ሰላም ብዝምልከት ካብ ኣባላት እቲ ባይቶ ንዝተልዓሉ ሕቶታት እውን ምላሽ ተዋሂቡ ኢዩ።

ኣብ መንጎ ክልላት ዝረኣዩ ናይ ቃላትን ዕጥቂን ውድድር ካብ ዝሓለፈ ታሪክ ምምሃር ኣገዳሲ ከምዝኾነ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ምላሾም ሓቢሮም።

ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 45 ዓመታት ብሰንኪ ጎንፂ ብዙሕ ህይወትን ንብረትን ስኢና ኢና፤ በዚ ምምሃር ግን ግድን ኢዩ ኢሎም።

መፍትሒ ዝመፅእ ብኲናት ዘይኮነስ ብሰላም ስለዝኾነ መንእሰይ ነዚ ፈሊጡ ክነቅሕ ከምዝግባእ ተዛሪቦም።

ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ኩነታት ኣድሂቦም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ፥ ፀገም ብጠበንጃ ዘይኮነስ ብዘተን ልዝብን ክኸውን ከምዝግባእ ሓቢሮም።

ክልቲኦም ህዝብታት ብታሪክ ክፈላለዩ ዝኽእሉ ስለዘይኮኑ ነዚ ፈሊጡ ዝመርሕ ኣመራርሓ ኣገዳሲ ከምዝኾነ እውን ገሊፆም።

መንግስቲ ትግራይ ንኲናት ይዳሎ ከምዘሎ ኣምሲሎም ዝዛረቡ ሰባት ግጉያት ከምዝኾኑ ብምዝራብ፥ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኣመራርሓታት ካብ ህዝቢ ዝለዓሉ ሕቶታት ፀገም ፅሩይ መስተ ማይን መሰረተ ልምዓትን ናይ ምፍታሕ ድልየት እምበር ባህጊ ኲናት ኣይብሎምን ኢሎም።

ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይ፥ ክልላት ናይ ውሽጢ ድሕንነቶም ንምሕላው እምበር ንኸሊእ ንምጥቃዕ ወይ ንምክልኻል ክኸውን ኣይብሉን ኢሎም።

ዝተማልአ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርት ኣብ ዘይብላ ሃገር ብዛዕባ ኲናት ምሕሳብ ጌጋ ከምዝኾነ ድማ ኣብሪሆም።

ኣብ መንጎ ህዝቢ ቅማንትን ኣምሓራን ዝተፈጠረ ጉንፂ ብዝምልከት ንዝተልዓለ ሕቶ፥ ሀዝቢ ኣምሓራን ቅማንትን ንቡዙሕ ኣሽሓት ዓመታት ሓቢሮም ዝነበሩ ኢዮም፤ ስለዚ ንክልቲኦም ህዝብታት ሰላም ኣገዳሲ ኢዩ ኢሎም።

ዘጋጭወና ዘሎ ካሊእ ወገን ኢዩ ካብ ዝብል ብምውፃእ ዘጋጠመ ፀገም ምፍታሕ ዝሓሸ ከምዝኾነ ድማ ሓቢሮም።

ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝረኣዩ መገዲታት ናይ ምዕፃው ዝንባለን ተግባርን ብምኹናን፥ መገዲ ምዕፃው ምዕባለ ምምፃእ ከምዘይከኣል ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣቢይ ኣብሪሆም።

ብደስታ ተካ

Comments
Loading...