Fana: At a Speed of Life!

መራሕቲ ዝጀመርዎ ህንፀት ግድብ ህዳሰ ኣጠናኺርና ክንቕፅሎ ኢና- ዶክተር ኣቢይ

0 64

ኣዲስ ኣበባ፣ 11 ጥቅምቲ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኢትዮጵያ ንዝጀመረቶ ህንፀት ግድብ ህዳሰ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ደው ከብላ ከምዘይኽአል ቀዳማይ ሚኒትስትር ፌዴሪኢ ዶከተር ኣቢይ ኣሕመድ ተዛሪቦም።

ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌዴሪኢ ሓምሻይ ዘበን መበል ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤኡ ሎሚ መዓልቲ ኣሳሊጡ።

ኣብቲ ዝተሳለጠ ስሩዕ ጉባኤ ዝተረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ፌዴሪኢ ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ፥ ካብ ኣባላት እቲ ባይቶ ንዝቐረቡሎም ሕቶታት ምላሽ ሂቦም።

ህንፀት ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ግብፂ ሐዚ እውን መጠንቀቕታታት ተብዝሕ ኣላ ብዝብል ንዝቐረበ ሕቶ፥ እቲ ግድብ ረብሓ ኢትዮጵያ ብዘኽብር፣ ባህግን ፕሮፖጋንዳን ዝፈለየን ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ብዘይጎድእን መገዲ ይፍፀም ከምዘሎ ሓቢሮም።

ህዝብን መንግስቲን ኢትዮጵያ ንህዝቢ ሱዳንን ግብፂን ናይ ምጉዳእ ሓሳብ ከምዘይብሎም እውን ሓቢሮም።

ግብፂ ሐዚ እተልዕሎ ዘላ ሕቶ እቲ ግድብ ብእዋኑ ብዘይምዝዛምና ኢዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፥ እቲ ዝተጀመረ ህንፀት ልክዕ ከም ተከዜን ግልገል ግቤን እንትዛዘም እቲ ሕቶ ነበረ ከምዝኸውን ገሊፆም።

ስለዝኾነ ኣባላት ባይቶ ምዝዛም እቲ ግድብ ብዝምልከት ልዑል ትኹረት ክገብሩ ከምዝግባእ ሓቢሮም።

ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፂን ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ፍሉይ ኣጀንዳ የለን ብምባል፥ እቲ ግድብ ብዝምልከት ቅድመ ሐዚ ዘተ ይግበር ከምዝነበረን ኣብ ውሽጢ ቀፀልቲ ክልተ መዓልታት እውን ምስ ፕሬዚዳንት እታ ሃገር ኣብዱልፈታህ ኤልሲሲ ብምርኻብ ንምልዛብ ቆፀሮ ከምዘለዎም ኣፍሊጦም።

“ግብፂ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ኢያ” ብዝብል ዝለዓል ወረ ጌጋ ከምዝኾነ ብምሕባር፥ ኲናት መፍትሒ ክኸውን ከምዘይኽእል ተዛሪቦም።

ኣድላዪ ኮይኑ ኣብ ዝተረኸበሉ ግን ኩሉ ብዘለዎ ዓቕሚ ክዋፈር ስለዝኽእል፥ ኢትዮጵያ ንዝጀመረቶ ህንፀት ግድብ ህዳሰ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ደው ከብላ ከምዘይኽአል አገንዚቦም።

መንግስቲ ቅድመ ሐዚ ዝተጀመሩ ፕሮጀክትታት ከቐፅል ኢዩ፥ መንግስቲ ቅድመ ሐዚ ዘጋጠሙ ስሕተታት እውን ክእርም እምበር ዝተጀመሩ ፕሮጀኽትታት ኣየቋርፅን እውን ኢሎም።

ምኽኒያቱ ድማ ህንፀት ፕሮጀክት ደው ብምባል ሃገር ምህናፅ ስለዘይከኣል ኢዩ ኢሎም።

ስለዝኾነ መራሕቲ ዝጀመርዎ ህዳሴ ግድብ ኣጠናኺርና ክንቕፅሎ እምበር ብዝኾነ ምኽንያት ክቋረፅ ኣይኽእልን ብምባል ኣብሪሆም።

Comments
Loading...