Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ትግራይ “ምሕፃብ ኢድ ንኹሉ!” ብዝብል ሓሳብ ቅነ ምሕፃብ ኢድ ንመበል 12 ይኽበር ኣሎ

0 81

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 ጥቅምቲ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ) ኣብ ትግራይ “ምሕፃብ ኢድ ንኹሉ!” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ቅነ ምሕፃብ ኢድ ብብርኪ ክልል ንመበል 12 ይኽበር ኣሎ።

ንመበል 12 ግዘ ቅንያት ምሕፃብ ኢድ ብብርኪ ዓለም ዝኽበር እንትኸውን፥ ኣብ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ተግባራት ተሰኒዩ ክሳብ 30 ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም ከምዝኽበር ተገሊፁ።

ብመሰረት እዚ ሕብረተሰብ በቢ ከባቢኡ ተሞክሮ ክለዋወጥን ጥዕናኡ ከውሕስን ትፅቢት ከም ዝግበር ተወካሊ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይተ ኢብራሂም ሓሰን ሓቢሮም።

ነዚ ድማ ብብርኪ ክልል ኣብ ወረዳ ሓውዜን ሞዴል ስራሕቲ ጥዕና ዝኾነት ጣብያ ደብረህይወት ሕብረተሰብ በቢ ከባቢኡ ተሞክሮ ክለዋወጥን ጥዕናኡ ከውሕስን ብዘኽእል ከምዝኽበር ተገሊፁ።

ኣብቲ በዓል ተምሃሮን መምህራንን ከመኡ እውን ኣመራርሓ ጥዕና ዝርኸቡ ኮይኖም መደብ ጥዕና ንምዕዋት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምርኻብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንምስራሕ ድሉዋት ምዃኖም ኣይተ ኢብራሂም ገሊፆም።

ፍልፍል፦ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

Comments
Loading...