Fana: At a Speed of Life!

ስሩዕ ጉባኤ ባይቶ ክልል ትግራይ ተዛዚሙ

0 46

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 ጥቅምቲ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ባይቶ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 7 ጥቅምቲ 2012 ጀሚሩ ከሳልጦ ዝቐነየ 5ይ ዓመት ዘመን ስራሕ መበል 17 ስሩዕ ጉባኤኡ ዛዚሙ።

ኣብቲ ዝተሳለጠ ጉባኤ ጥሙር ትልሚ በጀት ዓመት 2012 ዓ/ ስራሕ ፈፃሚት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ትልሚ 2012 ዓ/ም ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ብምርኣይ ኣፅዲቕዎ እዩ።

ካብዚ ብተወሳኺ ትልሚ በጀት ዓመት 2012 ዓ/ም ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር፣ ፅሟቕ በጀት ዓመት 2012 ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይን ቀሪቦም ብኣባላት ቤት ምኽሪ ተዘትይሎም ፀዲቖም እዮም።

እቲ ጉባኤ ዝተፈላለዩ ረቂቕቲ ኣዋጃት እውን ዘትዩ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቑ ኣሎ።

5ይ ዓመት ዘመን ስራሕ መበል 17 ስሩዕ ጉባኤ ክልል ትግራይ ንፈለማ እዋን ጥሙር ትልሚ በጀት ዓመት 2012 ዓ/ም ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ (ትእምት) እውን ዘትዮ ኣፅዲቕዎ እዩ።

ኣብ መዳእታ ድማ ምክትል አፈ-ጉባኤ እቲ ቤት ምኽሪ ዝነበራ ወ/ሮ የምስራች ብርሃን ናብ ዓዲ ወፃእ ንትምህርቲ ምኻደን ስዒቡ ወይዘሮ ዘይነብ ዓብደልለጢፍ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ገይሩ ብምሻም እዩ ጉባኤኡ ዛዚሙ።

Comments
Loading...