Fana: At a Speed of Life!

ሰብ ሃፍቲ ከተማ ኣኽሱም ንማልት ዝኸውን ልዕሊ 6 ሚልየን ብር ኣወፍዮም

0 28

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 ጥቅምቲ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ንእተሳልጦም ብርክት ዝበሉ ስራሕትን ፕሮጀክታት ልምዓት ንምውጋን ብመሰረት ዝገበረቶ ፃውዒት ሓገዝ እቶም ሰብ ሃፍቲ ኣብ ኣኽሱም ኣብ ዘካየድዎ መድረኽ ምትእኽካብ እቶት ልዕሊ 6 ሚልየን ብር ኣወፍዮም።

ኣይተ የማነ ተስፋይ ወናኒ ክራፍት ኮንስትራክሽንን ቃልኪዳናዊት መሓብሐቢ ህፃናትን ኣኽሱምን ኣብቲ ምትእክካብ እቶት ብምርካብ 1 ነጥቢ 5 ሚልየን ብር ኣወፊዮም።

ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ንምሕጋዝ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት እናካየደት ዝፀንሓት ንእስቲ ኣሰፉ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ልዕሊ 570 ኣባላት ማልት ዘፍረየት እንትትከውን፥ ኣብቱ መድረኽ ኣፍልጦን ሽልማትን ተዋሂቡዋ ኢዩ።

ኣብዚ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ዳይሬክተር ማልት ኣይተ ተስፋይ ገብረእግዚኣብሄር፥ ማልት ካብ ትጣየሽ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት  673 ኣብያተ ትምህርቲ ከምዝሃነፀት ተዛሪቦም።

ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ዘሎ መጠን ድኽነት መሊኡ ዘይተቐረፈ ብምዃኑ ኣብ ቀፀልቲ ሰለስተ ዓመታት ልዕሊ 374 ሽሕ ዳሳት ናብ ዕሩይ ክፍሊ፣ 12 ፍሉይ ኣብያተ ትምህርቲ ንምህናፅ ተልሚ ከምዝተትሓዘ ሓቢሮም።

ብተወሳኺ ትግራይ ናይ ባዕላ ዝኾነ ዩኒቨረስቲ ንምህናፅ ትንቀሳቐስ ብምህላዋ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እቲ ሒዛቶ ዘላ ሽቶ ንምዕዋት ኩሉ ሰብ ኣብ ጎድኒ እታ ማሕበር ብምዃን እጃሙ ከበርክት ፀዊዖም።

Comments
Loading...