Fana: At a Speed of Life!

ቦይንግ ቅድሚ 3 ዓመታት ፀገም ከምዝነበረን ዝገልፅ ፅሑፍ ኣብረርቲ ተቓሊዑ

0 79

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ጥቅምቲ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ስርሓት ቦይግ 737 ማክስ 8 ኣብ ውሽጣ ንድሕነት በረራ ዝቆፃፀር ኣካል ፀገም ከም ዝነበሮ ሰራሕተኛታት ቅድሚ ሰልስተ ዓመት ንሕድሕዶም ዝተፀሓሕፍዎ መልእኽቲ ተቓሊዑ።

እቶም ሰራሕተኛታት ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ብዛዕባ እቲ ንስራዓተ በረራ ዝቆፃፀር ኣካል ኣመልኪቶም ኣብ ዝገበርዎ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ እዮም ብዛዕባ ዘጋጠሞም ፀገም ሓሳብ ተዋሃሂቦም።

እቲ ንኣሜሪካውያን ሓገግቲ ሕጊ ዝቐረበ ሰነድ ከምዘርእዮ ሓደ ኣብራሪ ነፋሪት ቦይንግ 737 ማክስ 8፥ ኣብ እዋን ፈተነ በረራ ዘይተፀበዮ ፀገም ኣጋጢምዎ ከምዝነበረ ኣብ ፅሑፉ ኣስፊሩ።

ናይዚ ኣብራሪ ነፋሪት መልእኽቲ ተኸቲሉ ካልእ ሰራሕተኛ ቦይንግ ኣብ ዝልኣኾ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ “ሓሶት ኣይኮነን፡ እንተኾን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንዋላ ሓደ ኣይተዛረብናን” ኢሉ።

እዚ ሓበሬታ ትማሊ ዓርቢ ምስ ተቓለዐ፡ ቦይንግ ኣብ ዕዳጋ 5% ሚእታዊት ምንቁልቋል ከም ዝጋጠሞ ተገሊጹ።

እዚ ኣብታ ኣየር ዘሎ ንስርዓተ በረራ ዝቖጻጸር ኣካል ብዘጋጠሞ ጸገም ነፈርቲ መግዲ ኣየር ኢትዮጵያን ማሊዥያን ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ስለዘጋጠመን 346 ሰባት ተሳፈርትን ኣባላት እተን መገዲ ኣየርን ምማቶም ይዝከር።

ምምሕዳር ‘ዚቪል ኣቭየሽን” ኣሜሪካ እቲ ሐዚ ዝተቓለዐ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ከምዘተሓሳሰቦ ገሊፁ።

ብምስዓብ ቦይንግ ነዚ ኣቐዲሙ ረኺብዎ ዝነበረ ሓበሬታ ንምንታይ ኣቐዲሙ ከምዘየቕረቦ ብህፁፅ መብርሂ ክውሃቦ ሓቲቱ ኣሎ።

ቦይንግ፥ ክልተ ሓደጋታት ድሕሪ ምግጣሙ ብምሉአን ነፈርቲ 737 ማክስ 8 ካብ በረራ ደው ምስኣበላን ንዝግበር ዘሎ መርመራ ምሉእ ምትሕብባር ይገብር ከምዘሎ’ዩ ዝገልፅ።

ኣብ ልዕሊ እዘን ሓደጋ ዘጋጠመን መንግዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኢንዶንዥያን መርመራ ዘካይዱ ዘለዉ ክኢላታት፡ ናይቲ ሓደጋ ቀንዲ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ንዝበልዎ ኣብታ ኣየር ዝተገጠመ ንናይ በረራ ድሕነት ዝቆፃፀር ስርዓት ኣተኲሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልፁ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...