Fana: At a Speed of Life!

ምድማር ናይ ዝሓለፈ ፅቡቕ ነገር ሒዙ ትማሊ ዝነበረ ስሕተት እናኣረመ ፅባሕ ዝሓሸ ንምግባር ዝዓለመ ኢዩ-ቀ/ይ ሚ/ር ዶክተር ኣቢይ

0 43

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ጥቅምቲ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ቀዳማይ ሚኒስትር ፌዴሪኢ ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ ዝፀሓፍዎ መፅሓፍ “ምድማር” ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሃገርና ብዕሊ ተመሪቑ።

ኣብ ኣዳራሽ ሚሌኒየም ኣብ ዝተሳለጠ ስነ-ስርዓት ምረቓ፥ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይን ምከትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማን ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስቲን ፃውዒት ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ተረኺቦም።

ብዛዕባ እቲ መፅሓፍ ምድማር ብዝምልከት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይ መብርሂ ሂቦም።

ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይ፥ ምድማር ናይ ዝሓለፈ ፅቡቕ ነገር ሒዙ ትማሊ ዝነበረ ስሕተት እናኣረመ ፅባሕ ዝሓሸ ንምግባር ዝዓለመ ኢዩ ኢሎም።

ምድማር ናብ ምዕባለ እንገብሮ ጉዕዞ ዘቀላጥፍ ኢዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፥ ምዕባለ ድማ እወንታዊ ድልየት ንደቅና ንኽነውርስ ዘኽእል ኢዩ ኢሎም።

ምድማር መበገሲኡ ባህሊ፣ እምነትን መንነትን ኢትዮጵያ ምዃኑ ብምግላፅ፥ ብሃገርኛ ቋንቋ ንኹሉ ከምዝጥዕም ተገይሩ ከምዝተዳለወ ተዛሪቦም።

ኢትዮጵያውያን ናይ ካልኦት ፍልስፍና ካብ ምትንታንን ምትርጓምን ወፂእና ናይ ባዕልትና ምዕባይን ንዓለም ምፍላጥን ከምዝግባእ ድማ ሓቢሮም።

ስለዝኾነ ምድማር ኣንቢብና ካብ መንኣስ ምብዛሕ ዘርእይ ፍልስፍና ሒዝካ ምምፃእ ከምዝግባእ እውን ገሊፆም።

ምድማር መበገሲኡን መወዳእትኡን ሰብ ምዃን ኢዩ ዝበሉ ዶክተር ኣቢይ፥ ኣፈጣጥራ ናይ ሰብ ብዝግባእ ዝፈልጥ ሰብ ፈልስፍና ምድማር ብዝግባእ ክርዳእ ከምዝኽእል ሓቢሮም።

ቅድመ ሐዚ ካብ ሶሻሊዝም ጀሚሮም ክሳብ ወያናይ ዴሞክራሲ ዝነበሩ ፍልስፍናታት ብሀዝብን ሓረስታይን ንምሽቃጥ ዘኽኣሉ ኢዮም እውን ኢሎም።

 

ምድማር ግን ንኹሉ ሓቛፊ ዝኾነ ፍልስፍና ከምዝኾነ ተዛሪቦም።

ኣብ ቀረባ መዓልታት ዝተሸለምዎ ኖቤል ሽልማት ብዝምልከት ድማ፥ ውፅኢት ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምዝኾነ ሓቢሮም።

ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ዝረኸቦ ኣፍልጦ ክሕሊ ከምዝግባእ አወን አገንዚቦም።

ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይ ኣብ ዝገበርዎ መደረ፥ ውህደት ኣባል ፓርቲታት ኢህወዴግ ገና ዘይተዛዘመ ዛዕባ ከምዝኾነ ኣብሪሆም።

ጉዳይ ውህደት ብዝምልከት መፅናዕቲ ዝተገበረሉን ን1 ዓመትን ፈረቓን ዘተ ዝተሳለጠሉን ከምዝኾነ አወን ገሊፆም ኢዮም።

ውህደት ኢህወዴግ፥ ሃገር ናይ ምጭፍላቕ ስራሕ ኢዩ ብምባል ዝንዛሕ ዘሎ ሓበሬታ ጌጋ ከምዝኾነ ድማ ተዛሪቦም።

Comments
Loading...