Fana: At a Speed of Life!

ብስርዓትን ሕግን ዝምራሕ ህዝቢ ዝወነነት ትግራይ መጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ መግለፂኣ ክኸውን ኣይግባእን -ዶ/ር የትምወርቅ

0 115

ኣዲስ ኣበባ፣ 7 ጥቅምቲ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኩለመዳያዊ ጥቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ዝፅየፍ ወለዶ ኣብ ምፍጣር ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ክረባረብ ከም ዝግባእ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይ ዶ/ር የትምወርቅ ገ/መስቀል ኣተሓሳሲበን።

ዶ/ር የትምወርቅ ኣብ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ብገምጋም ኣብ ዝተቓልዐ ጉዳይ ጥቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪተን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ፥ ብስርዓትን ሕግን ዝምራሕ ህዝቢ ዝወነነት ትግራይ መጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ መግለፂኣ ክኸውን ኣይግባእን ኢለን።

እተን ሓላፊት ቢሮ ኣብ መግለፂአን ነባራዊ ኩነታት ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ዝተፈፀመ ጥቕዓት ንምክትታል ካብ ትካላት ፍትሒ፣ ማሕበርን ጉዳይን ደቂ ኣንስትዮ ዝተውፃእፅኡ አካላት ናብቲ ቦታ ኸይዶም እቲ ኩነታት ኣፃርዮም ከም ዝመፁ እውን ኣብሪሀን።

ፍልፍል፦ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

Comments
Loading...