Fana: At a Speed of Life!

ኩሉ ስራሕቱ ብሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዘፈፅምን ንኹሉ ተፃብኦ ንምምካት ድሉው ዝኾነን መሓዉር ፀፅታ ክህልወና ኣለዎ-ዶ/ር ደብረፂዮን

0 84

ኣዲስ ኣበባ፣ 7 ጥቅምቲ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)5ይ ዘመን መበል 17 ስሩዕ ጉባኤ ባይቶ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይሳለጥ ኣሎ።

ኣብቲ ሎሚ መዓልቲ ዝሳለጥ ዘሎ ጉባኤ ብምርካብ ትልሚ በጀት ዓመት 2012 ዓ.ም ዘቕረቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፂዮን ገብረሚካኤል፥ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ንምቕራፍ ዝላዓለ ፃዕሪ ከምዝግበር ተዛሪቦም።

ነዚ ዝሕግዝ ሓዱሽ ኣወዳድባ ጣቢያታትን ወረዳታትን እውን ተግባራዊ ከምዝግበር ሓቢሮም።

ብተወሳኺ ከም ክልል “ዴሞክራታይዜሽን” ንምርግጋፅ ፍሉይ ቆላሕታ ተዋሂቡዎ ክስራሕ ኢዩ ኢሎም።

ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ፍሉይ ቆላሕታ ከምዝግበር ዝተዛረቡ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር፥ መፍረይነት ኣብ ምውሳኽ፣ ስራሕቲ መስኖ ኣብ ምስላጥን ብካርታ ዝተደገፈ ምኽላል ደኒ ንምትግባርን ዘኽእል ስራሕቲ ከምዝዕመም ኣፍሊጦም።

ኣብ ከተማታት ትራንስፎርሜሽን ከረጋግፅን ድኽነት ከቐንስን ዝኽእል ትልሚ ተታሒዙ ምትግባር ከምዝተጀመረ ድማ ኣብሪሆም።

ኮሚሽን ኢንቨስትመነት ትግራይ ካብቲ ክልል ብቐጥታ ዝሳለጥ ሰደድ ወፃኢ ሓዊሱ ኩሎም ግልጋሎታት ኣብ ሓደ ማእኸል ንምፍፃም ዘኽእሎ ምድላው ገይሩ ከምዘሎ እውን ተሓቢሩ ኢዩ።

ዶክተር ደብረፂዮን ኣብ ዘቕረብዎ ትልሚ፥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፍቓድ ኢንቨስትመንት ካብ ዝወሰዱ 1 ሺሕን 639 ሰብ ሃፍቲ ልዕሊ 80 ሚኢታዊ ኣብ ዓመተ 2012 ናብ ተግባራዊ ስራሕ ክኣቲዉ ኢዮም ኢሎም።

ብተወሳኺ ኣብዚ በጀት ዓመት 40 ቢሊየን ብር ካፒታል ዘመዝገቡ ሰብ ሃፍቲ ፍቓድ ኢንቨስትመነት ንክወስዱ ዘኽእል ትልሚ ከምዝተትሓዘ ተዛሪቦም።

ምሕደራ መሬት ኣመልኪቶም ኣብ ዘቕረብዎ ትልሚ፥ ቅድም ኢለን ብስርዓት ሊዝ መሬት ዘመሓድራ ዝነበራ ከታማታት ኣብ 2012 ዓ.ም ናብ ጨረታ ከምዝሰጋገራ ኣብሪሆም።

ካብኡ ሓሊፉ ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ንመጠሻ ዝኸውን መሬት ዝተውሃቦም መናእሰይ መንበሪ ኣባይቶም ንክሃንፁ ዘኽእል ድጋፍ ከምዝግበረሎም ሓቢሮም።

ብፌዴራል መንግስቲ ኣብ ዝህነፁ መሰረተ ልምዓታት ዝረኣዩ ፀገም ፅርየታት ንምፍታሕ ምስ መንግስቲ ፌዴራል ብምትሕብባር ከምዝስራሕ ዝገለፁ ዶክተር ደብረፂዮን፥ መንግስቲ ፌዴራል ግልጋሎት ቴሌኮም ናብ ኩለን ጣቢያታት ትግራይ ንምትእትታው ዝሓዞ ትልሚ ንኢዶም።

ነዚ ኣብ ምፍፃም መንግስቲ ክልል ትግራይ ዘድሊ ደገፍ ከምዝገብር ድማ ተዛሪቦም።

ብተመሳሳሊ ኣብ ግልጋሎት ኣቕርቦት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝረኣዩ ዘሎዉ ዘገማት ንምቕራፍ ዘኽእል ስራሕቲ ከምዝስራሕ አገንዚቦም።

ኣብ ትግራይ ኣብ ኣቕርቦት ፅሩይ መስተ ማይ ንዘጓንፉ ዘሎዉ ፀገማት ንምቕራፍ ድማ ካብ ሃገረ እስራኤል ዝተወሰደ ተመክሮ ብመፅናዕቲ ተደጊፉ ኣብዚ ዓመት ተግባራዊ ከምዝግበር ተዛሪቦም ኢዮም።

ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ዝረኣዩ ፀገማት ንምቕራፍ ድማ ተሓታትነት ከምዝተኣታቶ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ገሊፆም።

ብተወሳኺ ኣብ ጥዕና ብፍላይ ኣብ ቀረብ ኣፋውስ ዘሎ ፀገም ተሓታትነት ዘለዎ ግልጋሎት ኣወሃህባ ብምትእትታውን ሰብ ሃፍቲ ኣብ ኣቕርቦት ንክሳተፉ ብምግባርን ህዝቢ ዘልዕሎም ሕቶታት ንምፍታሕ ትልሚ ከምዝተትሓዘ ኣብሪሆም።

ዶክተር ደብረፂዮን ኣብቲ ሎሚ መዓልቲ ዝሳለጥ ዘሎ ስሩዕ ጉባኤ ባይቶ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከምዝበልዎ፥ ሰላም ንኹሉ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቓስ መሰረት ኢዩ።

ሕገ መንግስታዊ ትካላት ስራሕተን ብኣግባቡ ክፍፅማን ዴሞክራሲያዊ ንጥፈታት ክሰላሰልን ዝኽእል ኣብ ትሕቲ ሰላም ዝነገሰሉ ኩነታት ኮይንኻ ኢዩ እውን ኢሎም።

ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ ውሑስ ሰላም ንምርግጋፅ መሓዉራት ፀፅታ ንልኡኾም ብቑዓት ክኾኑ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም።

ነዚ እውን “ኣብ ውሽጢ ክልል ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ፀገማት ስርዓት ከትሕዝ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ፣ ኩሉ ስራሕቱ ብሕገ መንግስታዊ ስርዓት ከፈፅም ዝኽእል ኮይኑ ክህነፅ፣ ንኹሉ ተፃብኦ ድሉው ዝኾነ መሓዉር ፀፅታ ክህልወና ኣለዎ” ብምባል ገሊፆም።

ሰላምን ድሕንነትን ንምርግጋፅ ዝግበር ፃዕሪ ብምጥንኻር፣ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ እወንታዊ ተግባራት ብምዕቃብን ሓድነት ህዝቢ ብዝበለፀ ብምጥንኻርን ከምዝፍፀም ድማ ኣብሪሆም።

ተረባሕነት ደቂ ኣኒስቲዮን መናእሰይን ንምርግጋፅ ዘኽእሉ ትልሚታት ምሕንፃፆም ዝተዛረቡ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር፥ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣኒስቲዮ ዝበፅሑ መጥቃዕቲታት ንምምካት ዘድሊ ኩለ መዳይ ፃዕሪ ከምዝካየድ አገንዚቦም።

ብድምር ኣብ ትግራይ ውሑስ ሰላም ንክህሉ፣ ድኽነት ንክቕረፍ፣ ኩለ መዳይ ለውጢ ብምምፃእ ትራንስፎርሜሽን ንምርግጋፅ ዓሊሙ ኣብዚ ሓዱሽ ዓመት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ንምስራሕ ትልሚ ከምዝተትሓዘ ገሊፆም።

ነዚ ኣብ ምትግባር ኩሉ ሰብ ኣብ ዘዝተዋፈረሉ ዓውዲ ውፅኢታዊ ንምዃን ክነጥፍ ከምዘለዎ እውን ሓቢሮም።

ብደስታ ተካ

Comments
Loading...