Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ኣብ ገበን ኽትራን ዝተዋፈሩ ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ቐሪቦም

0 49

ኣዲስ ኣበባ: 28 መስከረም 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ አዋርሕ ጥራሕ ኣብ ገበን ክትራን ዝተሳተፉ 70 ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ከምዘቕረበ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ መቀለ አፍሊጡ።

አብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ መቀለ ምክትል ኢንስፔክተር የህይስ ሓጎስ ከምዝበልዎ፥ አብዛ ከተማ በብግዝኡ ገበን ክትራን ይዉስኽ።

ናይዚ ቀንዲ ምክንያት ድማ ብሰንኪ ኣብዛ ሃገር አጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘምምርግጋዕ ስዒቡ ዜጋትት ናብ ክልልና እናመፁ ምህላዎም እዩ ይብሉ።

ኣብ ከተማ መቐለ ገበን ክትራን ዝፈፀሙ አካላት መምሃራይ ዝኾነ ስጉምቲ ንክወሃቦም ይስራሕ ምህላዉ እውን ተዛሪቦም።

ዝኾነ አካል ገበን ፈፂሙ ንግዝኡ ክስወር እምበር ካብ ህዝብን መንግስትን ከምዘየምልጥ ድማ ሓቢሮም።

ነብርቲ ከተማ መቐለ ምስ ገበን ብምትሕሓዝ ዝተዓዘቦም ዘጠራጥሩ ነገራት እንትሃልዮም፥ ብቕልጡፍ ናብ ዝምልከቶ አካል ሓበሬታ ንከብፅሕ ፃዉዓት ቀሪቡ ኣሎ።

ብ ሳራ አብራሃለይ

Comments
Loading...