Fana: At a Speed of Life!

ኣብ መቐለ ካብ 3012 ሒሳብ መዝገብ ዘለዎም ከፈልቲ ግብሪ ነጋዶ ዛጊድ 28 ሚልየን ብር ኣታዊ ተረኺቡ

0 34
ኣዲስ ኣበባ፣ 28 መስከረም፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ) ኣብ ከተማ መቐለ ካብ 3012 ሒሳብ መዝገብ ዘለዎም ከፈልቲ ግብሪ ነጋዶ ዛጊድ 28 ሚልየን ብር ኣታዊ ከምዝተረክበ ቤት ፅሕፈት እቶት ልምዓት እታ ከተማ ኣፍሊጡ።
 
ክሳብ 30 ጥቅምቲ ግብሮም ኣታዊ ክገብሩ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሎም ብርኪ ሀ ክፈልቲ ግብሪ ግዜ ኣለኒ ብዝብል ምጉታት ከምዘሎ ተሓቢሩ።
 
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከባ ሸዉዓተ ክፍላተ ክተማታት ካብ ከፈልቲ ግብሪ ብርኪ ሐ ብፍቃዶም ሒሳብ መዝገብ ኣዳሊዎም ግብሪ ዝከፈሉ 1527 ነጋዶ ሓዊሱ፣ ብርኪ ሀ 3906 ፣ብርኪ ለ 1823 ብሓፈሻ 7256 ብሒሳብ መዝገብ ግብሪ ዝከፉሉ ነጋዶ ከምዘለዉ ሓበሬታ እቲ ቤት ፅሕፈት የመልክት።
 
ዛጊድ ካብ 3012 ነጋዶ ብር 28 ሚልዮን ግብሪ ከምዝተኣከብ ላዕለዋይ ኪኢላ ኣታኣኻኽባ እቶትን ክትትልን እቲ ቤት ፅሕፈት ኣይተ ዮዉሃንሰ ሓድጉ ሓቢሮም።
 
ኣብታ ከተማ ኣብ ብርኪ ሐ 24 ሽሕን 694 ከፈልቲ ግብሪ ግብሪ ክኸፉሉ ተተሊሙ 26 ሽሕ ነጋዶ ግብኦም ብምፍፃም ልዕሊ ትልሚ ዝተዓወተ ከምዝኮነ ዝገለፁ ኣይተ ዮዉሃንስ ኣብ ብርኪ ሀ ከፈልቲ ግብሪ ግን ግዜ ኣለኒ ብዝብል ምጉታት ከምዘሎ ተዛሪቦም።
 
ከፈልቲ ግብሪ ብርኪ ሀ ብእዋኖም ግብሮም ብምክፋል ካብ ዘይተደለየ ቅፅዓትን ወለድን ክድሕኑ ፀዊዖም።
 
ብሓፈሻ ኣብታ ከተማ ካብ ኩሎም ፍልፍላት ግብሪ እቶት መንግስቲ ነጋዶን ብር 2.1 ቢልዮን ኣታዊ ንምርካብ ተተሊሙ ይስረሕ ምህላዉ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ዝተረከበ ሓበሬታ የመልክት።
ብሙሉጌታ ታደለ
Comments
Loading...