Fana: At a Speed of Life!

ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼብኡ 10 ረቀቕቲ ኣዋጃት ናብ ዝምልከቶም ቀወምቲ ኮሚቴታት መሪሑ

0 31

ኣዲስ ኣበባ፣ 28 መስከረም፣ 2012(ኤፍ.ቢ.ሲ)ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌዴሪኢ ሎሚ መዓልቲ 29 መስከረም 2012 ዓ.ም መበል ሓምሻይ ዓመት ዘመን ስራሕ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሳሊጡ።

እቲ ባይቶ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼብኡ፥ ፕሬዚዳንት ሳህለወረቅ ዘውዴ ክልቲኦም ኣብያተ ምኽሪ 26 መስከረም 2012 ዓ.ም ኣብ ዘካየድዎ ናይ ሓባር ኣኼባ ዘቕረብኡ መኽፈቲ መደረ ኣመልኪቱ ዝቐረበ ናይ ድጋፍ ሞሸን ብምድማፅ ኣፅዲቑ።

ብተወሳኺ 10 ረቀቕቲ ኣዋጃት ናብ ዝምልከቶም ቀወምቲ ኮሚቴታት መሪሑ።

ብሰብ ናይ ምንጋድን ዘይሕጋዊ ብዝኾነ መገዲ ዶብ ናይ ምሽጋርን ገበን ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ዝቐረበ ረቂቕ ኣዋጅ ብምዝታይ ንተወሳኺ ሓበሬታ ናብ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ፍትሒን ዴሞክራሲን ከምኡ እውን ቀዋሚ ኮሚቴ ማሕበራዊ ጉዳይ መናእሰይን ደቂ ኣንስቲዮን ብምትሕብባር ንክሪኡዎ ተመሪሑ ኣሎ።

ንምምሕያሽ ኣዋጅ ስራሕ መድን፣ ንምውሳን ኣወዳድባ ትካላትን ሰርዓት ሓበራዊ እቶትን ድጎማ በጀት ፌዴራልን፣ ምምሕያሽ ቤት ህንፀት ፌዴራል ኣመልኪቶም ዝቐረቡ ረቂቕቲ ኣዋጃት እውን ነናብ ዝምልከቶም ቀወምቲ ኮሚቴታት ተመሪሖም ኣለዉ።

ብተወሰኺ ካልኦት ስምምዓት ልቓሕ ብዝምልከት እውን ዘተ ድሕሪ ምግባር ናብ ዝምልከቶም ቀወምቲ ኮሚቴታት ከምዝተመርሑ ተሓቢሩ።

Comments
Loading...