Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ስራሕቲ እንትረኣዩ ግብርና ምዝማን ከምዝከኣል ዘረጋግፁ ኢዮም-ሚኒስቴር ሕርሻ

0 29

ኣዲስ ኣበባ፣ 28 መስከረም፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ትግራይ ካብ ፌዴራልን ክልልን ዝተውፃእፅኡ ላዕለዎት ኣመራርሓን ሓለፍቲ ስራሕን ዝተሳተፍሉ ዑደት ካብ 19 ክሳብ 20 መስከረም ኣብ ዞባ ምዕራብ ወረዳታት ሰቲትን ቃፍታን ሑመራ ተሳሊጡ።

እቶም ዑደተኛታት ኣብ ፃንሒቶም፥ ኣብቶም ወረዳታት ዘለዉ ሓረስቶት ዝዘርእዎ ዝራእቲ፣ ዝተኸልዎም ፍራምረን ዘካይድዎ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት እንስሳን ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም።

ሓረስቶት ዞባ ምዕራብ ዘመናዊ ግብርና ናብ ረብሓ ኣብ ምውዓል ዘለዎም ድልየትን ተግባራዊ ስራሕን ዝተዓዘቡ እቶም ዑደተኛታት፥ እቲ ስራሕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ግብርና ምዝማን ከምዝከኣል መርኣያ ክኸውን ይኽእል ኢዩ ክብሉ ሚኒስትር ዴኤታ ሕርሻ ፌዴሪኢ ኣይተ ሳኒ ራዲ ገሊፆም።

ብተወሳኺ እቲ ተግባር ትራንስፎርሜሽን ዘቀላጥፍ ከምዝኾነ ሓቢሮም።

ኣብቲ ዞባ ኣብ በረኸትን ማይ ካድራን ዝተብሃሉ ከባቢታት ብልምዓት ሰሊጥ ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ብግደኦም፥ ሕፅረት ኣቕርቦት ኤሌክትሪክ፣ ማሽነሪታትን ልቓሕን እንተተቐሪፎም ካብ ገዛእ ርእሶም ሓሊፎም ንሃገር ዝረብሕ ውፅኢት ከምዘረጋግፁ  ኣብሪሆም።

ምስ እቶም ሰብ ሃፍቲ ዘተ ዝገበሩ ኣይተ ሳኒ፥ መናእሰይ ብግልጋሎት ክራይ ማሽነሪታት ኣብ ምውዳብ፣ ኣሰራርሓታት ማይክሮ ፋይናንስን ኢንሹራንስ ግብርናን ኣብ ምፅዳቕ ትኹረት ተገይሩ ብምስራሕ ነቶም ዝተልዓሉ ሕቶታት ምላሽ ከምዝወሃብ ገሊፆም።

Comments
Loading...