Fana: At a Speed of Life!

ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዝኾነ ይኹን ጥቕዓት ኣጥቢቕና ንኹንን-ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን

0 38

ኣዲስ ኣበባ፣ 28 መስከረም፣ 2012 (ኤፍ..)ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዝኾነ ይኹን ጥቕዓት ኣጥቢቐን ከምዝኹንና ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ / ሊያ ካሳ ገሊፀን።

/ ሊያ ኣብ ናይ ውልቀን ፌስ ቡክ ገፅ ኣብ ዘሕለፈኦ መልእኽቲ ከምዝበለኦ፥ነበርቲ ከተማ ዓዲ ዳዕሮን ከባቢኣን ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ መንቀሊኡ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጥቕዓት ዝፈፀመ ውልቀ ሰብ ዝፈፀሞ ገበን ብኣግባቡ ተፃርዩ ግቡእ ሰጉምቲ ኣይተወሰደሉን ዝብል እዩኢለን።

እዚ ተግባር ኣዝዩ መሕፈሪ፣ ብትረት ክኹነን ዘለዎ፣ ንናይ ሕሉፍ ቃልስናን ታሪኽናን ዘይምጥን ፀያፍ ተግባር ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ዋዕሮታት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ትማሊ ካብ ድርብ ወፅዓ ሓራ ንምውፃእ ግንባረን ንዓረር ሂበን ስርዓት ሃኒፀን ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፍትሒ ክስእና፣ ክጥቅዓ የብለንን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዉሽጥና ዘሎ ሕመቕ ሱር እንተይሰደደ ፈቲሽና ክነፅሪ ከምዝግብኣና ዕዮ ገዛ ዝሃበውን እዩ ክብላ ገሊፀን።

/ ሊያ ናይዚ ፀያፍ ተግባር ፈፀምትን ነዚ ተግባር ብምድብስባስ ክሸፋፍኑ ዝፈተኑ ተሓባበርትን ህፁፅን ንጥፍኣቶም ዝመጣጠንን ስጉምቲ ክውሰደሎም ብትረት ከም ዝቃለሳ ሓቢረን።

 

Comments
Loading...