Fana: At a Speed of Life!

ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናይ ሸሞንተ ዓመት ግብሪ ንክኸፍሉ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ በይኑ

0 372

ኣዲስ ኣበባ፣ 27 መስከረም፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኒው ዮርክ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ውህሉል ግብሪ መንግስቲ ንክኸፍሉ ወሲኑ።

ጠበቓ ዶናልድ ትራምፕ፥ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ናይ ሰልጣን እዋኖም ክሲ ከይምስረቶምን ናፃ ክፀንሑን ንዘቕረቦ ምሕፅንታ በቲ ዳኛ ተነፂጉ።

እቲ ቤት ፍርዲ፥ ጉዳይ ምስ ትራምፕ ርክብ ነይሩና ኢለን ናይ ዝተዛረበ ክልተ ደቂ ደቂ ኣንስትዮ ዝተውሃበን ኣፍ መዕበሲ ሰልዲ’ውን መርሚሩ ነይሩ።

ኣኽባሪ ሕጊ ካብ እዋን ጂሚ ካርተር ጀሚሮም ዝነበሩ ፕሬዚዳንታት ብወለንተኦም ኣብ መዝነት ፕሬዚዳንትነት እንከለዉ ግቡእ ግብሪ መንግስቲ ይኸፍሉ ምንባሮም ጠቒሱ።

እቲ 75 ገፃት ዝሓዘ ብይን ዳኛ ቪክቶር ማረሮ፥ ብመስርሕ ሕጊ ፕሬዚዳንት ኣብ ሰልጣን እንከሎ ካብ ክሲ ናፃ ክፀንሕ ዝብል ገደብ ከም ዘየለ ብምሕባር “ክሲ ተወንዚፉ ይፅናሕ ምባል ንክብርታት ቅዋም፣ ሃገራዊ መንግስትን ቅርፂን ምንሻው’ዩ” ኢሉ።

ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ኣመልኪቶም ብትዊተር “ዲሞክራት ብመገዲ ቤት ፍርዲ ኒው ዮርክ ከረኻኽቡለይ ዝገበርዎ’ዩ” ኢሎም።

ድሕሪ እቲ ውሳነ፥ ጠበቓ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ይግባይ ብምባሉ ካልኣይ መጋባእያ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንይግባይ ጠበቓ ዶናልድ ትራምፕ ተቐቢሉ ውሳነ ቤት ፍርዲ ብግዝያዊ ደው ክብል ሓቢሩ።

እቲ ብቤት ፍርዲ ኒው ዮርክ ተበይኑ ዘሎ ውሳነ እንተዘይተቐይሩ ግን ኣኽባሪ ሕጊ ኒው ዩርክ፥ ዶናልድ ትራምፕ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ካብ 2011 ክሳብ 2018 ዘሎ ኣብ ውህሉል ግብሪ መንግስቲ ንክኸፍሉ ከገድድ’ዩ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...