Fana: At a Speed of Life!

ግብፂ ኣብ ምልኣት ማይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ኣመልኪታ ዝሓዘቶ ቅዋም ቀይሕ መስመር ዝተሳገረ ኢዩ-ኢትዮጵያ

0 43

ኣዲስ ኣበባ፣ 27 መስከረም፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ግብፂ ኣብ ምልኣት ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ኣመልኪታ ዝሓዘቶ ቅዋም ቀይሕ መስመር ኢትዮጵያ ዝተሳገረ ብምዃኑ ምርድዳእ ከምዘይተኽኣለ ሚኒስቴር ማይ መስኖን ኢነርጂን ፌዴሪኢ ገሊፁ።

ቤት ፅሕፈት ምትሕብባር ህዝባዊ ተሳትፎ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ኩለ መዳይ ኩነታት እቲ ግድብ ብዝምልከት ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሎሚ መዓልቲ መድረኽ ዘተ ኣሳሊጡ።

ኣብቲ መድረኽ እዋናዊ ኩነታት ዘተ ኢትዮጵያ፣ ግብፂን ሱዳንን ጉዳይ እቲ ግድብን ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ብምቕራብ ዘተ ተገይሩሎም።

ኣማኻሪ ዶብ ተሻገርቲ ወሓዝቲ ሩባታት ሚኒስቴር ማይ መስኖን ኢነርጂን ኣይተ ተፈራ በየነ፥ ሰለስቲአን ሃገራት ዝገብርኡ ዘለዋ ዘተ ብዝምልከት መብርሂ ሂቦም።

ግብፂ ኣብ እዋን እቲ ዘተ፥ በቢዓመቱ 40 ቢሊየን ሜትር ኪዮብ ማይ ክስደደለይ ኣለዎ ብምባል ዘቕረበቶ ሓሳብ፣ ብራኸ ማይ ግድብ ኣስዋን 165 ሜትሮ እንትበፅሕ ኢትዮጵያ ማይ ክትሰድድ ኣለዋ ምባላን ብመልክዕ ኣደራዳሪ ሳልሳይ ወገን ክሕወስ ኣለዎ ክትብል ቅድመ ኩነት ምቕራባን ገሊፆም።

ይኹን እምበር ግብፂ ዘልዓለቶም ሓሳባት ልእላውነትን ህልውናን ኢትዮጵያ ዝነኽኡ ብምዃኖም ውድቂ ከምዝተገበሩ ሓቢሮም።

ስለዝኾነ ግብፂ ኣብ ምልኣት ማይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ኣመልኪታ ዝሓዘቶ ቅዋም ቀይሕ መስመር ኢትዮጵያ ዝተሳገረ ኢዩ ክብሉ ኣይተ ተፈራ ተዛሪቦም።

ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተገበረ ኣኼባ እውን እንተኾነ ከረዳድኡ ዘይኽእሉ ሓሳባት ግብፂ ተቕርብ ከምዝነበረት ዝገለፁ ኣይተ ተፈራ፥ ኣብቶም መድረኻት ብዝሓዘቶም ቅዋማት ምርድዳእ ከምዘይተኽኣለ ኣብሪሆም።

ግብፂ ኣብ ምልኣት ማይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶም ሓሳባት ምቕባል ማለት ኣብ ቀፃሊ ወለዶ ኢትዮጵያ ጉድኣት ዘብፅሕ ብምዃኑ ተቐባልነት ከምዘየብሉ እውን ኣፍሊጦም።

ምልኣት ማይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ፖለቲካዊ ካብ ምዃን ወፂኡ ቴክኒካዊ እንተኾይኑ ድማ ኢትዮጵያ እቲ ዘተ ንምቕፃል ድልውቲ ከምዝኾነት ገሊፆም።

ህንፀት እቲ ግድብ ኣብዚ ሐዚ እዋን 68 ነጥቢ 56 ሚኢታዊ ከምዝበፅሐ ኣብቲ ሎሚ መዓልቲ ዝተሳለጠ መድረኽ ቀሪቡ።

ብተወሳኺ ክልተ ተርባይናት ሓይሊ ናብ ምፍራይ ንክኣትዉ ዘኽእል ስራሕቲ ይዛዘም ከምዘሎ ሓቢሮም።

Comments
Loading...