Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ትግራይ ሕማም ዓሶ ንምውጋድ ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ይሳለጥ ኣሎ

0 42

ኣዲስ ኣበባ፣ 27 መስከረም፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ትግራይ ሕማም ዓሶ ንምውጋድ ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ይሳለጥ ከምዘሎ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና እቲ ክልል ኣፍሊጡ።

ኪኢላ ምክልኻል ሕማማት ኣይተ ጎይተኦም መሓሪ ከምዝበልዎ፥ ካብ 21 ክሳብ 27 መስከረም 2012 ዓ.ም “ሕማም ዓሶ ባዶ ንምግባር ካባይ ይጅምር” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ሕማም ዓሶ ብቐሊሉ ንምትሕልላፍ ጣንጡ እትራበሐሉ ጀቕጀቕ ቦታታት ብምፍላይ እቶም ንመራቢሒ ጣንጡ ዝተመቸው ዝዓቖሩ ማያት ናይ ምፍሳስ፣ ምድፋን፣ ሕብረተሰብ ዛንዚራ ብኣግባቡ ንኽጥቀም ዝሕግዙ ስራሕቲ ስርፀትን ነፀጋ ከሚካል ኣባይትን ብምክያድ ቅነ ሕማም ዓሶ ከም ዝተኻየደ ኣቢሪሆም።

ድሕሪ ክራማት 2010 ዓ/ም ኣብ 17 ወረዳታት 300 ሺሕ ዕደላ ዛንዜራን ኣብ 11 ወረዳታት ልዕሊ 280 ሺሕ ነፀጋ ከሚካል ኣባይትን ከምዝተኻየደ ዝሓበሩ እቶም ክኢላ፥ ከምውፅኢቱ ድማ ልዕሊ 600 ሺሕ ህዝቢ ካብቲ ሕማም ክከላኸል ናይ ምግባር ስራሕቲ ከም ዝተሳለጡ እቶም ኣረድኦም።

ካብ ወርሒ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ዘሎ እዋን ናይ ምግፋሕ ሕማም ዓሶ ስለዝኾነ ምልክታት እቲ ሕማም ዝረኣይዎ ሰብ እንተሃልዩ ቀልጢፉ ናብ ከባቢኡ ዝርከብ ትካል ጥዕና ብምካድ ግቡእ ምርመራ ገይሩ ዝተኣዘዘሉ መድሓኒት ብኣግባቡ ክወስድ ከም ዝግባእ ድማ ኣይተ ጎይተኦም ሞያዊ ማዕደኦም ኣሕልፎም።

ፍልፍል፦ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

Comments
Loading...