Fana: At a Speed of Life!

ቤት ምኽሪ ፌዴሬሽን ቀመር ምክፍፋል በጀት ድጎማ ክልላት ንክልተ ዓመት ኣናዊሑ

0 47

ኣዲስ ኣበባ፣ 27 መስከረም፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ቤት ምኽሪ ፌዴሬሽን መንግስቲ ንክልላት ዝገብሮ ቀመር ምክፍፋል በጀት ድጎማ ንክልተ ዓመታት ንክናዋሕ ወሲኑ።

እቲ ቤት ምኽሪ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ኣብ ዝተፈለላዩ ዛዕባታት ብምዝታይ ውሳነ ሂቡ።

ቤት ምኽሪ ፌዴሬሽን ቅድመ ሐዚ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ቀመር ካብ በጀት ዓመት 2010 ጀሚሩ ንሰለስተ ዓመታት(ክሳብ 2012 ዓ.ም) ኣብ ስራሕ ንክውዕል ምውሳኑ ይዝከር።

ይኹን እምበር ቆፀራ ህዝብን ኣባይቲን ብዘይምክያዱን ሃገራዊን ክልላዊን ምርጫ ዝካየደሉ ዓመት ብምዃኑን ምስ ኣመራርሓ ፌዴራልን ክልላትን ብምርኻብ ኣሳታፊ ብዝኾነ መገዲ እቲ ሓዱሽ ቀመር ንምድላው ኣፀጋሚ ከምዝኾነ ተሓቢሩ።

ስለዝኾነ እቲ ሐዚ ዘሎ ቀመር ምክፍፋል በጀት ድጎማ ክልላት ንክልተ ዓመታት ብምንዋሕ ካብ 2015 ዓ.ም ጀሚሩ ተግባራዊ ንዝግበር ሓዱሽ ቀመር ካብ ሎሚ ዓመት ጀሚሩ ምድላው ንኽግበር ብኣብዝሓ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ።

ብተወሳኺ ትርጉም ሕገ መንግስቲ የድሊዮም ኢዮም ኣብ ዝተብሃሉ ዛዕባታት ዘተ ተኻይዱ ኢዩ።

ብመሰረት እዚ ቀዋሚ ኮሚቴ ትርጉም ሕገ መንግስቲን ጉዳያት ማንነትን ብዝገበሮ ምፅራይ 8 ማመልከቻታት ቀሪቦም እቲ ቤት ምኽሪ ዘተ ገይሩሎም።

ስለዝኾነ እቶም ሽዱሽተ ብምቕባል እቶም ክልተ ግን ትርጉም ሕገ መንግስቲ ከምዘየድሊዮም ውሳነ ኣመሓላሊፉ።

Comments
Loading...