Fana: At a Speed of Life!

ፌስቡክ ፀያፍ ትሕዝቶታቱ ከጥፍእ ከምዝግደድ ተገሊፁ

0 157

ኣዲስ ኣበባ፣ 23 መስከረም 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ፌስቡክ ኮነ ካልኦት መርበብ ሓበሬታታት ዝጠቅዑዎም ፀያፍ ትሕዝቶታት ከልግሱ ክግደዱ ከምዝኽእሉ ሓደ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕብረት ኣውሮጳ ኣመላኺቱ።

እቶም መርበብ ሓበሬታታት፥ ክሳብ ዝጥቆሙ ከይተፀበዩ “ሕጋዊ ኣይኮነን” ኢሎም ዝኣመኑሉ ዝኾነ ትሕዝቶ ብዓርሰ ተበግሶ ተበግሶ ከልግሱ ከምዝግባእ ድማ ተገሊፁ።

እቲ ብይን ፅልውኡ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት መርበብ ሓበሬታታት ከምዝኾነ ዝሓበረ ሓደ በዓል ሞያ፥ እዚ ተመሓላሊፉ ዝተብሃለ ታሪኻዊ ብይን ዓለምለኻዊ መልእኽቲ ዝሓዘለ እዩ ኢሉዎ።

ፌስቡክ ግን ውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ “ሓሳብካ ብነፃነት ናይ ምግላፅ መሰል ዓበይቲ ሕቶታት ዘልዕል ኣሰካፊ ብይን” ኢሉዎ።

እቲ ብይን ፌስቡክ ባዕሉ ኣሊሹ ዘይሕጋዊ ዝኾኑ ትሕዝቶታት ክኣልይ ከምዘለዎ እዩ ዘርኢ ተባሂሉ።

እንተኾነ ሕጋውን ዘይሕጋውን ዝበሃሉ ድንጋገታት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ስለዝፈላለዩ፥ ውፁእ ዓለምለኻዊ ሕጋዊ መስርሕ ኣብ ዘየለሉ ኩነታት ከመይ እዩ ተግባረዊ ክኸውን ዝብል ሕቶ ብዙሓት ኮይኑ’ሎ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...