Fana: At a Speed of Life!

ብምኽንያት በዓል መስቀል ዓብዩ ጉያ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ተሳሊጡ

0 64

ኣዲስ ኣበባ፣ 16 መስከረም፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ብምኽንያት በዓል መስቀል ዓብዩ ጉያ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ተሳሊጡ።

መበገሲኡ ፒያሳ ዝገበረ እቲ ዓብይ ጉያ ክሳብ ቃንዳዕሮ በፂሕካ መልሲ 9 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነ እንትኾን
ውድድር ኣትሌታት ካብ ደቂ ተባዕትዮ
1, ገብሩ ኣብራሃ ካብ ጉና
2, ረዳኢ ብርሃኑ
3, ሃፍቶም ኣባዲ ብዉልቀ

ካብ ደቂ ኣንስትዮ
1.ማርታ ፀጋይ ጉና
2. ለታይ ገ/ሄር ካብ ኣፅቢ ወንበርታ
3. ብርዛፍ ታረቀ ጉና
ተዓወቲ ኮይኖም እዮም::

ካብ ህፃናት
ደ,ኣንስትዮ
1. ሰምሃል የውሃንስ
2.ግርማዊት ሓድጉ
3. ዮርዳኖስ ካልኣዩ

ደ.ተባዕትዮ
1. ኣሊክሳንደር ዕቁባይ
2. ኤርማስ ሞዝጎቦ
3. ቢንያም ኣብራሃ

ካብ ዓበይቲ ተሳተፍቲ
1. እስራኤል ረዳ
2. ገ/መድህን ገ/ስላሰ
3. መ/ም መሓሪ በርሀ

ንተዓወቲ ሸልማት ካብ ምኽትል ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት አይተ መንግሽ መዝገበን ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቅ ኣይተ ሰለሙን ይሕደጎን ሽልማት ተበርኪቱሎም።

ኣብቲ ውድድር ዓብዩ ጉያ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከተማ ዓዲግራትን ከባቢኣን ከምኡውን ተሳተፍቲ በዓል መስቀል ተረኺቦም ውድድሮም ዛዚሞም እዮም::

Comments
Loading...