Fana: At a Speed of Life!

በዓል መስቀል ብሰላም ንክሓልፍ እኹል ምድላው ከምዝተገበረ ተሓቢሩ

0 129

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 መስከረም፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ከተማ ከተማ ዓድግራት ዝካየድ ክብረ በዓል መስቀል ብሰላም ንክሓልፍ እኹል ምድላው ከምዝተገበረ ኣዛዚ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጡ፡፡

ኣዛዚ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ምምሕዳር ከተማ ዓድግራት ምክትል ኢንስፔክተር መብራህቱ ካሕሳይ ከምዝበልዎ፥ በዓል መስቀል ብሰላም ንክሓልፍን ምስ ዝተፈላለዩ ውዳበታትን ጠቕላላ ነባሪ እታ ከተማ መድረኻት ብምፍጣር እኹል ምድላው ከምዝተገበረ ገሊፆም፡፡

አቲ በዓል ብዘይዝኾነ ስግኣት ፀጥታ ንክሓልፍ ምእንታን ምስ ማሕበር መናእሰይ፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ማሕበር ኣሽከርከርቲ፣ ወነንቲ ሆቴላትን ኣካረይቲ ዓራትን፣ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን እኹል ዝኾነ ምርድዳእ ከምዝተገበረ እዮም እቶም ምክትል ኢንስፔክተር ዝገልፁ፡፡

እዚ ድማ እዚ ሐዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣንፃራዊ ሰላም ድቃስ ዝኸልኦም ፀረ ሰላም ሓይልታት ሰላምናን ድሕንነትናን ክዘርጉ ብሕቡእን ብተግባርን ክገብርዎም ዝኽእሉ ፈተነታት ነቲ ሕብረተሰብ እኹል ዝኾነ ግንዛበ ተፈጢርሉ፣ ከተማ ዓድግራት ድማ ገና ካብ ብሐዚ ኣጋይሻ ምቕባል ጀሚራ ከምዘላ እዮም እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ዝነገሩና፡፡

ናብታ ከተማ ዝኣትዉ ኣጋይሽ ይኹኑ ነበርቲ እታ ከተማ ዘጠራጥር ነገር ኣብ ዝዕዘብሉ እዋን ብቐረበኦም ንዘሎ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ሓበሬታ ብምሃብ እቲ በዓል ብሰላም ንክሓልፍ ግቡኦም ክፃወቱ ከምዘለዎም ኣዛዚ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ምምሕዳር ከተማ ዓድግራት ምክትል ኢንስፔክተር መብራህቱ ካሕሳይ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም።

ኣብ መእተውን መውፅእን ከተማ ዓዲግራት ዕቱብ ፍተሻ እናተካየደ እውን ይርከብ።

ፍልፍል፦ ጋዜጣ ወይን

Comments
Loading...