Fana: At a Speed of Life!

መእተዊ ውፅኢት ዩንቨርስቲታት ዕላዊ ተገይሩ

0 121

መእተዊ ውፅኢት ዩንቨርስቲታት ዕላዊ ተገይሩ

ኣዲስ ኣበባ፣ 6 ጳጉሜን፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ሚኒስቴር ሳይንስን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲን መእተዊ ውፅኢት ዩንቨርስቲታት ዓመተ 2012 ዕላዊ ተገይሩ።

ብመሰረት እዚ፦

ብተፈጥሮ ሳይነስ

ንደቂ ተባዕቲዮ 176

ንደቂ ኣንስቲዮ 166

ብማህበራዊ ሳይንስ

ንደቂ ተባዕቲዮ 174

ንደቂ ኣንስቲዮ 164

ንዓበይቲ ክልላት

ብተፈጥሮ ሳይነስ

ንደቂ ተባዕቲዮ 166

ንደቂ ኣንስቲዮ 156

ብማህበራዊ ሳይንስ

ንደቂ ተባዕቲዮ 164

ንደቂ ኣንስቲዮ 154

ምስማዕ ንዝተስኣኖም ብተፈጥሮን ማሕበራዊ ሳይንስን

ንደቂ ተባዕቲዮ 120

ንደቂ ኣንስቲዮ 115

ዓይነ ስውራን ብማሕበራዊ ሳይንስ ጥራሕ

ንደቂ ተባዕቲዮ 110

ንደቂ ኣንስቲዮ 105

ብሓፈሻ ናብ ናይ ውልቀ ትካላት ኣቲዮም ምምሃር ንዝደሊዩ መሕለፊ ነጥቢ 140 ከምዝኾነ እቲ ሚኒስቴር ኣፍሊጡ።

ሎሚ ዘበን ብድምር ናብ መንግስታዊ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝኣትዉ ቁፅሪ ተምሃሮ 142 ሺሕን 821 ከምዝኾኑ እውን ገሊፁ።

ናብ መንግስታዊ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ንምእታው ውፅኢታት ኣርባዕተ ዓይነታት ትምህርቲ ዝርአ እንትኸውን፥ ካብ ተፈጥሮ ሳይነስ ውፅኢታት እንግሊዝኛ፣ ሒሳብ፣ ኣፕቲትዩድ ካብ ማህበራዊ ሳይንስ ድማ ውፅኢት ጂኦግራፊ ከምዝረአ ምግላፁ ዝዝከር ኢዩ።

ብሃይለየሱስ ስዩም

Comments
Loading...