Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ብዘለው ተጋሩ ሓደ ብር ኣብ መዓልቲ ብዝተገበረ ሓገዝ ክሳብ ሐዚ ልዕሊ 185 ሚሊየን ብር ተኣኪቡ-ቦርድ ማ.ል.ት

0 67

ኣዲስ ኣበባ፣ 5 ጳጉሜን፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)2011 ዓ/ም ኣብ ምትዕርራይ ኣወዳድባ፣ ምትእኽኻብ ሃፍቲ፣ ዝተኣከበ ሃፍቲ ንረብሓ ትግራይ ዝውዕሉ ፕሮጀክትታት ኣብ ምትግባር ብርክት ዝበሉ ምንቅስቓሳት ዝተኻየደሉ ዕውት ዓመት ከምዝነበረ ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይ(ማልት) ገሊፁ።

ይኹን እምበር ህዝቢ ካብ ድኽነት ንክናገፍ፣ ኣብ መሰከፊ ኩነታት በፂሑ ዘሎ ፅሬት ትምህርቲ ንኽመሓየሽ፣ ካብ መምሃሪ ክፍሊ ዳስ መሊኡ ንኽንናገፍን ሕፅረት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽቃለልን ካብቲ ሐዚ ዘሎ ኣካይዳ ብዝያዳ ክስራሕ ከምዝግባእ ኣመራርሓ እቲ ቦርድ ገሊፆም።

ኣመራርሓ ቦርድ ማ.ል.ት ትማሊ ኣብ ዝሃቡዎ ጋዜጣዊ መግለፂ፥ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ’ቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምቕራፍ ዓሊማ ብዙሕ ስራሕቲ ከምዝሰርሐት ተዛሪቦም።

ኣብ ሀዝቢ ዘለዉ ፀገማት ብምፍታሕ መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ ተወሰኽቲ ዕማማት ከም ዘድልዩ እውን ሓቢሮም።

ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘለው ተጋሩ ኣብ ፅላል ማ.ል.ት ብምዃን ከምኡ’ውን ዝተወደቡ ተጋሩ ድሕሪ ጉባኤ ዝተመረፀ ሓዱሽ ቦርድ ምስ ቤት ፅሕፈት ኮይኑ ብመሰረት ዘዳለዎ ስትራተጂክ ትልሚ መበገሲ ብምግባር ሓንቲ ቕርሺ ኣብ መዓልቲ ብዝገበርዎ ኣበርክቶ ሎሚ ዘበን ልዕሊ 185 ሚልየን ብር ክእከብ ተኻኢሉ እዩ ኢሎም።

እቲ ዝተረኸበ እቶም ናብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ብምውፋር፥ 1ይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ፣ “ኦ” ክላስ ማእኸላይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን፣ 2ይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብምህናፅ ነባራት ዝነበራ ሃኒፅና ንሕብረተ-ሰብ ኣረኪብና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም።

ብተወሳኺ ሓደሽቲ ንምህናፅ ዝተጀመረሉ ከይዲ ከምዘሎ ሓቢሮም።

ይኹን እምበር ሐዚ እውን ከባቢ 30 ሚኢታዊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ይነብር ስለ ዘሎን ፅሬት ትምህርቲ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት በፂሑ ብምህላዉን ዝያዳ ስራሕ ከምዘድሊ ተሓቢሩ።

ከምኡ እውን ካብ ዳስ መሊእና ኣይተናገፍናን ዝበለ እቲ ኣመራርሓ ቦርድ፥ ሕፅረት 2ይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምምላእን ፀገም ፅርየት ትምህርቲ ኣብ ምቕራፍን  ካብቲ ሐዚ ሒዝናዮ ዘለና ኣካይዳ ብዝያዳ ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም።

ፍልፍል፦ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

Comments
Loading...