Fana: At a Speed of Life!

ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይ ብማሕበር ኣማኸርቲ ፖለቲካ ኣፍሪካ ተሸሊሞም

0 79

ኣዲስ ኣበባ፣ 5 ጳጉሜን፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ቀዳማይ ሚኒስትር ፌዴሪኢ ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲ ንዘበርከትዎ እወንታዊ ኣስተዋፅኦ ማሕበር ኣማኸርቲ ፖለቲካ ኣፍሪካ ሽልማት ኣበርኪቱሎም።

እቲ ማሕበር ፥ “ፋይናንስ ንምልዕዓል ምርጫን ምርጫ ኣብ ኣፍሪካን” ብዝብል መሪሕ ሓሳብ መበል ራብዓይ ጉባኤኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ የሳልጥ ኣሎ።

ፕሬዚዳንት ማሕበር ኣማኸርቲ ፖለቲካ ኣፍሪካ ኬሂንዳ ባሚግቤታን ከምዝበልዎ፥ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይ ኣብ ኢትዮጵያ ምምሕያሽ ዴሞክራሲ ገይሮም ኢዮም።

ብዙሓት ፓርቲታት ፖለቲካን ተሃነፅትን ክፍትሑን ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዝነብሩ ዝነበሩ ፓርቲታት ፖለቲካ ናብ ሃገሮም ብናፅነት ክምለሱን ከምዝገበሩን እውን ገሊፆም።

ናብ ሃገሮም ምስዝተመለሱ ፓርቲታት ፖለቲካ ተቐራሪቦም ምስርሖም ዝሓበሩ እቶም ፕሬዚዳንት፥ ምስ ምሁራን እውን ናይ ፖለቲካ ከባቢ ምፍጣሮም ኣብሪሆም።

ስለዝኾነ እዚ እወንታዊ ተግባር ኣብ ግምት ብምእታው ተሸላሚ ዴሚክራሲ ኣፍሪካ እዚ ዓመት ንክኾኑ እቲ ማሕበር ከምዝወሰነ ተዛሪቦም።

እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንዝጀመርዎም ለውጢታት ኣጠናኺሮም ኣብ ምቕፃል ክሰርሑ ከምዝግባእ ድማ ሓቢሮም።

እቲ ማሕበር ቅድመ ሐዚ ንክልተ ፖለቲከኛታት ናይጄሪያ ተመሳሳሊ ሽልማት ዝሃበ እንትኸውን፥ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣቢይ መበል ሳልሳይ ኢዮም።

Comments
Loading...