Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ከተማ መቐለ ብልዕሊ 20 ሚልየን ብር ህንፀቱ ዝተሳለጠ ማእኸል መዘናግዒ ህፃዉንቲን መናእሰይን ሎሚ መዓልቲ ተመሪቑ

0 75

ኣዲስ ኣበባ፣ 30 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ከተማ መቐለ ብልዕሊ 20 ሚልየን ብር ህንፀቱ ዝተሳለጠ ማእኸል መዘናግዒ ህፃዉንቲን መናእሰይን ሎሚ መዓልቲ ተመሪቑ።

ኣካያዲት ስራሕ ሃፒ ላንድ ማእከል መዘናግዒ ህፃዉንቲን መናሰይን ወይዘሮ ማክዳ ኣጥናፌ ከምዝበልኦ፥ እቲ ማእኸል መዘናግዒ ኣብታ ከተማ ዝራኣይ ዝነበረ ሕፅረት መዘናግዒ ዝፈትሕ እዩ ኢለን።

 

ቅድሚ ሐዚ ነበርቲ እታ ከተማ ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባብታትን ከይዶም ደቆም የዘናገዑ ከምዝነበሩ ብምግላፅ እዚ ማእከል መዘናግዒ መናእሰይ ነዚ ፀገም ዘቃልል እዩ ኢለን።

እቲ መዘናግዒ ኣብ ፅብብ ዝበለ ቦታ ዝጀመረ ብምዃኑ፥ መንግስቲ ደልየት መናእሰይን ህፃውንትን ከማልእ ዝኽእል ስፍሕ ዝበለ ቦታ ክህቦም ፃዉዒት ኣቕሪበን።

እቲ መዘናግዒ ማእከል ዘመኑ ዝጠልቦ መሀደሲታት ዘማልአ ከምዝኾነ ዉን ወይዘሮ ማክዳ ተዛሪበን።

ናይ ክብሪ ጋሻ እቲ ዕለት ኣይተ ተክለወይኒ ኣሰፋ ብግደኦም፥ እቲ ሎሚ ዝተመረቐ ማእኸል መሀደሲ ዕብየት ከተማ መቐለ ክብ ዘብል እዩ ኢሎም።

ህፃዉንቲ ኣብ ዕረፍቲ እዋን ክህደሱ ይሕግዝ እዩ ኢሎም።

ብዮናታን ግዛቸዉ

Comments
Loading...