Fana: At a Speed of Life!

ባንኪ ልምዓትን ባንኪ ንግዲን ኢትዮጵያ ምምሕያሻት ኣሰራርሓ ይገብሩ ኣለዉ

0 151

ኣዲስ ኣበባ፣ 30 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)መፈፀምቲ ፖሊሲ መንግስቲ ዝኾኑ ባንኪ ልምዓትን ባንኪ ንግዲን ኢትዮጵያ ምምሕያሻት ኣሰራርሓ ይገብሩ ከምዘለዉ ተገሊፁ።

እቲ ዝግበር ዘሎ ምምሕያሽ፥ መንግስቲ ኣብ ዝቕፅሉ ሰለስተ ዓማውቲ ተግባራዊ ናይ ዝገብሮ ሃገራዊ ምምሕያሽ ኢኮኖሚ ኣካል ከምዝኾነ ድማ ተሓቢሩ።

ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ በጀት ዓመት 2011 ዓ.ም 17 ነጥቢ 9 ቢሊየን ብር ትርፊ ከምዝረኸበ ይግለፅ።

ብኻሊእ መዳይ እቲ ባንኪ ንትካላት ልምዓት መንግስቲ ብመልክዕ ልቓሕ ወፃኢ ዝገበሮ ብ100 ቢሊየናት ዝቑፀር ብር ኣይተመለሰን።

ፕሬዚዳንት ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣይተ ባጫ ጊና፥ በቲ ልቓሕ ዝተሃነፁ ፕሮጀክትታት እንትዛዘሙ እቲ ልቓሕ ክምለስ ይኽእል ኢዩ ዝብል እምነት ከምዘለዎም ሓቢሮም።

ልቓሕ ባንኪ ኢትዮጵያ ወሲዶም ዘይመለሱ ትካላት ዝበሃሉ፥ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ፣ ኮርፖሬሽን ባቡር ምድሪ፣ ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂንን ወዘተን ኢዮም።

ባንኪ ልምዓት ኢትዮጵያ ክሳብ ሐዚ ብመልክዕ ልቓሕ ካብ ዝሃቦ 46 ቢሊየን ብር፥ እቲ 18 ቢሊየን ምምላሱ ኣጠራጣሪ ከምዝኾነ ገሊፁ።

ስለዝኾነ ካፒታል እቲ ባንኪ ብምውድኡ መንግስቲ ተወሳኺ ካፒታል ንክህቦ ሕቶ ምቕራቡ ይዝከር።

በድምር ክልቲኦም ባንኪታት ዘለቅሕዎ መጠን ብር ምምላስን ዘይምምላስን ጥዕና እቶም ባንኪታት ካብ ዝልከዐሎም ረቛሒታት ሓደ ብምዃኑ፥ በዚ እንትረአ ጉድለት ከምዘሎ ተሓቢሩ።

ብመሰረት እዚ ምምሕያሽ(ሪፎርም) ኣሰራርሓ ንክግበረሎም ዓሊሙ ይስራሕ ከምዘሎ  ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ገንዘብ ዶክተር ኢዮብ ተካሊኝ ተዛሪቦም።

ምምሕዳር(ኣመሓዳሪ)ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዶክተር ይናገር ደሴ ብግደኦም፥ ኣብ ክልቲኦም ባንኪታት ዝግበር ምምሕያሻት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት ናይ ዝግበር ሃገራዊ ምምሕያሽ ኢኮኖሚ ሓደ ኣካል ከምዝኾነ ተዛሪቦም።

ብመሰረት እዚ እቶም ባንኪታት ምስ ውልቀ ባንኪታት ብማዕረ ንምርኣይን ንምድጋፍን ዘኽእል ኩነታት ክፍጠር ኢዩ ኢሎም።

እዚ ድማ እቶም ውልቀ ባንኪታት ቅድመ ሐዚ “መንግስቲ ንክልቲኦም ባንኪታት ዝድግፈሉ መገዲ ንዓና ካብ ውድድር ወፃኢ ገይሩና ኢዩ” ብምባል የቕርብዎ ንዝነበሩ ቅርታታት ዝፈትሕ ከምዝኾነ ሓቢሮም።

ብካሳዬ ወልዴ

Comments
Loading...