Fana: At a Speed of Life!

ኣይትሙቲ ዝበላ ነብሲ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልቲ

0 150

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ምብራቓዊ ፈረንሳይ ሓደ ወላዲ ሰብነቶም ንዝሕፀብሉ ክፍሊ እናፀባበቑ እንከሎዉ ሸተት ድሕሪ ምባሎም ኣብ ማእኸል እቲ ዝጥቀሙሉ ዝነበረ መሳልል ተቐርቂሮም ንሓሙሽተ መዓልታት ፀኒሖም።

እቶም ወዲ 60 ዓመት ወላዲ፥ ሓፍቶም ክትበፅሖም ኢላ ምስመፅአት እዩ ኣብ መሳልል ተቐርቂሮም ፀኒሐሙዋ።

ሰራሕተኛታት ረድኤት ከድሕንዎም እንከለው ገና ሃለዋቶም ኣየጥፍኡን ነይሮም።

እቶም ኣብ ማእኸል ክልተ መሳልል ዝተቐርቀሩ ርእሶም እናሓበጠ ዝኸደ ክኸውን ከሎ፥ ተሌፎን ረኺቦም ክድውሉ ዘኽእል ዓቕሚ ግን ኣይረኸቡን።

ነቶም ወላዲ ክረኽብዎም እንከለው፥ ኣብ ሰብነቶም ዝነበረ ፈሳሲ ወዲኦም ከም ዝፀንሑ እውን ተገሊፁ።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ሆስፒታል ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ከም ዘሎዉ ድማ ተሓቢሩ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

 

Comments
Loading...