Fana: At a Speed of Life!

ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ናብ መቐለ ኣምሪሐን

0 80

ኣዲስ ኣበባ፣ 16 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ፕሬዚዳንት ፌዴሪኢ ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ዓመተ 2011 ንምስታፍ መቐለ ኣቲየን።

ፕሬዚዳንት ፌዴሪኢ ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ዓመተ 2011 ንምኽባር መቐለ ኣቲየን።

እተን ፕሬዚዳንን ኣብ ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ እንትበፅ/a ምክትል ርእሰ ምምሕደር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ነበርቲ እቲ ከባቢን ቀዲ ኣሸንዳን ድሙቕ ኣቀባብላ ገየረሙለን።

በዓል ኣሸንዳ/ማሪያ 16 ነሓሰ ኣብ መብዛሕቲአን ከተማታትን ገፀር ወረዳታትን ዝኽበር እንትኸውን፥ ዓይኒ ዋሪ ድማ 24 ነሓሰ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ዝኽበር ኢዩ።

ብመሰረት እዚ “ኣሽንዳ/ኣውርስ፥ መርኣያ ሰላም፣ ሓድነትን ልምዓትን!” ዝብል መሪሕ ቃል ብምሓዝ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ተኸቢሩ ኣሎ።

ኣብ’ቲ በዓል ሚኒስተር ዴኤታ ሚኒስቴር ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት፣ ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር መዓርግ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግዲን ኢንዱስትሪን ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ፌዴራልን ክልልን፣ ነበርቲ እቲ ከባቢን ደቂ ኣሸንዳን ተረኺቦም።

ሎሚ መዓልቲ ድሕሪ ቀትሪ ድማ፥ ኣብ ስታዲየም ባሎኒ ከተማ መቐለ ብድሙቕ ስነ ስርዓት ክኽበር ኢዩ።

ብዮናታን ግዛቸው

Comments
Loading...