Fana: At a Speed of Life!

ደቂ ኣሸንዳ መእንተ ፍትሒ፣ ሰላምን ምርግጋፅ ልምዓትን ሓድነትክን ሓሊኺን ክትከዳ ኣለክን-ዶክተር ደብረፅዮን

0 136

ኣዲስ ኣበባ፣ 16 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)በዓል ኣሸንዳ ሃይማኖታዊን ህዝባውን በዓልና ኢዩ ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ገሊፆም።

ዶክተር ደብረፅዮን ብብርኪ ክልል ሎሚ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝኽበር ዘሎ በዓል ኣሸንዳ ዓመተ 2011 ተረኺቦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ፥ ቆልዑ ኣሸንዳ ባህለንን ክብረንን ንምግላፅን ንዓለም ንምፍላጥን ዓሊመን ብባህላዊ መጋየፅታት ተመላኺዐን ብምምፀአን “እንኳዕ ደስ በለክን” ኢሎም።

ትግራይ መቦቀል ዝጭበጡን ዘይጭበጡን ባይልታት ምዃና ብምግላፅ፥ ከም ህዝቢ እውን እንተኾነ ባህሉን መንነቱን ንነዊሕ ዓማውቲ ዓቂቡ ዝፀንሐ ከምዝኾነ ተዛሪቦም።

በዓል ኣሸንዳ ኣብ መስሕብ ቱሪዝም ዝፃወቶ ተራ ልዑል ብምዃኑ ነዚ ኣብ ምጥንኻርን ባህላዊን ሃይማኖታዊን መግለፂኡ ሓሊዩ ንክኸይድ ኣብ ምግባርን ኩሉ ትግራዋይ ግቡኡ ክፍፅም ከምዝግባእ ሓቢሮም።

እቲ በዓል ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ብሄራዊ ክልልዊ መንግስቲ ትግራይ ኣድላዪ ፃዕሪ ከምዝገብር እውን አገንዚቦም።

እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር፥ ደቂ ኣሸንዳ ፍልፍል ሰላም ብምዃነን ንቐፃሊ ሓድነተን ኣጠናኺረን ንክቕፅላ ምዒዶም።

“ደቂ ኣሸንዳ መእንተ ፍትሒ፣ ሰላምን ምርግጋፅ ልምዓትን ሓድነትክን ሓሊኺን ክትከዳ ኣለክን” እውን ኢሎም።

ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ፥ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ መጥቃዕቲ ደቂ ኣኒስቲዮ ዘይንቡር ብምዃኑ ነዚ ኣብ ምኹናንን ናብ ንቡር ኣብ ምምላስን ኩላትና ክንሰርሕ ኣለና ክብሉ ድማ ገሊፆም።

“ቆልዑ ኣሸንዳ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተኣኪብኪን በዓል ኣሸንዳ ተኽብራ ኣለኽን፤ ህዝቢ ትግራይ እውን ብሓባር ብምዃን ኣንፃር ድኽነት ይወፍር ኣሎ” ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን፥ እዚ ኩነታት ፍሉይ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ንክኸውን ፃውዒት ኣቕሪቦም።

Comments
Loading...