Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ትግራይ በዓል ኣሸንዳ ባህላዊ ትሕዝትኡን ትውፊቱን ሒዙ ይኽበር ኣሎ

0 118

ኣዲስ ኣበባ፣ 16 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ባህላዊ ትሕዝትኡን ትውፊቱን ሒዙ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ብፍሉይ ይኽበር ኣሎ።

“ኣሽንዳ/ኣውርስ፥ መርኣያ ሰላም፣ ሓድነትን ልምዓትን!” ዝብል መሪሕ ቃል ብምሓዝ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ዝኽበረሉ ዘሎ መድረኽ፥ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ባህልን ቱሪዝምን ፌዴሪኢ ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት፣ ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር መዓርግ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግዲን ኢንዱስትሪን ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ፌዴራልን ክልልን ተረኺቦም ኣለዉ።

ሎሚ ዘበን ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ፥ ብፍሉይ ኣብ ከተማ መቐለ ከምዝኽበር ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምግላፁ ይዝከር።

ኣብ በዓል ኣሸንዳ ባህሊ፣ ትውፊትን ፀጋታት ቱርዙምን ትግራይ ኣብ ምቅላሕ ኩሉ ትግራዋይ ብኽእለቱን ብዝረኸቦ ኣጋጣምን ክነጥፍ ከምዝግባእ ድማ ፃውዒት ቀሪቡ።

ብፍላይ መናእሰይ ከምቶም ኣብ ካልኦት ዓውድታት ዘምዝግብዎም ዘለው ዓወታት ኣብዚ ዓውዲ እውን ብዕቱብ ብምንጣፍ ባህሎምን ፀጋታት ሃፍቲ ክልሎምን ከላሊዩ ከምዘለዎም ተሓቢሩ።

በዓል ኣሸንዳ/ማሪያ 16 ነሓሰ ኣብ መብዛሕቲአን ከተማታትን ገፀር ወረዳታትን ዝኽበር እንትኸውን፥ ዓይኒ ዋሪ ድማ 24 ነሓሰ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ዝኽበር ኢዩ።

ዓይኒ ዋሪ፥ ካብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ማእኸላይ ዞባ ዝመፅኣ ጎራዙ ሓዊሱ ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ኣኽሱም ደሚቐን ዝውዕላሉን ባህለን ዝዕቅባሉን ብዓል’ዩ።

ብመሰረት እዚ ዓይኒ ዋሪ ኣብ ህዝቢ ፍቕሪን ሓድነትን ንክህሉ ካብ ዝህቦ ረብሓ ብተወሳኺ ንመስሕብ ቱሪዝም ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ከምዘለዎ ይግለፅ።

Comments
Loading...