Fana: At a Speed of Life!

በዓል ኣሸንዳ ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ንደቂ ኣንስቲዮ ዝወሃብ ክብሪ ኣብ 365 መዓልታት ክቕፅል ይግባእ-ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ

0 115

ኣዲስ ኣበባ፣ 16 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ፕሬዚዳንት ፌዴሪኢ ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝኽበር ዘሎ በዓል ኣሸንዳ ዓመተ 2011 ብምርካብ መልእኽቲ ሰናይ ትምኒተን ኣተሓላሊፈን።

ሎሚ መዓልቲ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ስታዲየም ባሎኒ ከተማ መቐለ ብድሙቕ ስነ ስርዓት ኣብ ዝኽበር ዘሎ በዓል ኣሸንዳ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት፣ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ፌዴራልን ክልልን፣ ነበርቲ እቲ ከባቢን ደቂ ኣሸንዳን ተረኺቦም።

እተን ፕሬዚዳንት ኣብ ዘመሓላለፍኡ መልእኽቲ፥ ሎሚ ዘበን “ኣሸንዳ መርኣያ ሰላም፣ ሓድነትን ልምዓት” ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ዝኽበር ዘሎ በዓል ብምርካበን ፍናን ከምዝተሰመዐን ገሊፀን።

በዓል ኣሸንዳ ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ንደቂ ኣንስቲዮ ዝወሃብ ክብሪ ኣብ 365 መዓልታት(ዓመት ሙሉእ) ክቕፅል ይግባእ እውን ኢለን።

ኢትዮጵያ ከም ኣሸንዳ ዝበሉ ብዙሓት ዝጭበጠን ዘይጭበጡን ሃይማኖታዊን ታሪኻዊን ቅርስታት ዝወነነት ኢያ ዝበላ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ፥ እቶም ሃፍቲት ንሕብረተሰብ ዘለዎም ረብሓ ልዑል ከምዝኾነ አገንዚበን።

ብፍላይ ተኸናኺንናን ሓሊናን ንመፃኢ ወለዶ ምትሕልላፍ እንተተኻኢሉ ሐዚ ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ዘኹርዕን ዝጠቅምን ባህሊ ከምዝኸውን ዘለወን እምነት ገሊፀን።

በዓል ኣሸንዳ ልክዕ ከም በዓል መስቀል፣ ፊቼ ጨምበላላን ስርዓት ገዳን ኣብ ዩኔስኮ ከምዝምዝገብ ድማ አገንዚበን።

እቲ በዓል ኣብዚ ንክበፅሕ ህዝቢ ትግራይ ልዑል ብፅሒት ነይሩዎ ኢዩ ዝበላ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ፥ ነዚ ድማ ምስጋና ይግብኦ ክብላ ተዛሪበን።

“ባህሊ ዶብ ፖለቲካ ኣይግድቦን” ዝበላ እተን ፕሬዚዳንት፥ በዓል ኣሸንዳ ህዝቢ ዓለም ንክፈልጦ ኣብ ምግባር ሰፊሕ ስራሕ ምስራሕ ትፅቢት ከምዝግበር ኣተሓሳሲበን።

ኣብ ዘለናሉ ዘበነ ግሎባላይዜሽን ባህሊታት ኢትዮጵያ ንከይብረዙን ፍልፍሎም ንከይነፅፍን ናይ ምሕላውን ምክንኻንን ሓላፍነት ናይ ኩሉ ሰብ ክኸውን ከምዝግባእ ድማ አገንዚበን።

Comments
Loading...